banner92

Havalimanı taşımalarına yürütmeyi durdurma

banner65

Muğla Büyükşehir Belediyesi şirketi MUTTAŞ’ın Muğla-Dalaman Havalimanı arasındaki taşımalara ilişkin Bakanlığın “Havayolu+Kombine Yolcu Taşımaları”genelgesinin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Muğla İdare Mahkemesi’ne açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı verildi. Kararda, Genelgenin bazı maddelerinin Danıştay tarafından yürütmesinin zaten 18 Haziran 2020 tarihinde durdurulmuş olduğu hususu dikkat çekiyor. Genelgeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı tüm havalimanı taşımalarında geçerli olabilir.

banner74
GÜNDEM 15.08.2020, 17:44 19.08.2020, 10:33 Taşıma Dünyası
Havalimanı taşımalarına yürütmeyi durdurma
banner95

ÖZEL HABER/ ERKAN YILMAZ

Şehir merkezi ile havalimanı arasında taşımalara yönelik yeni düzenlemeler getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 4 Şubat 2020 tarihli “Havayolu+Kombine Yolcu Taşımaları” konulu genelgeyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi MUTTAŞ’ın açtığı bu davada alınan karar, tüm diğer illerdeki taşımalar için de emsal oluşturabilir.4 Şubat 2020 tarihli genelge

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 4 Şubat 2020 tarihli “Havayolu+Kombine Yolcu Taşımaları” konulu genelge yayınladı. Genelge de "Yerleşim yerleri arasında uçak + otobüs ile yapılan tarifeli kombine yolcu taşımalarının: Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde havalimanı kara tarafı, şehir merkezi, havalimanı kara tarafı arasında başlayıp biten karayolu kısmı; bu taşımalar Büyükşehir Belediyesi ve/veya Ulaştırma Koordinasyon Merkezince (UKOME) yetkilendirilip havalimanı işletmecisi tarafından yer tahsisi yapılmış olan gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılır. Birinci alt bende gör yapılacak taşımalar, şehiriçi toplu taşıma olarak değerlendirilir ve bu taşımarar için kullanılacak ücret ve zaman tarifeleri UKOME tarafından tespit edilir" hükmü bulunuyor.Şirketlere 4 Ağustos 2020 tarihine kadar süre verildi


Genelge de havalimanı taşımalarını yapan şirketlere B1 ve D1 yetki belgesi almak suretiyle 4 Ağustos 2020 tarihine kadar işlemlerini revize etmesi istendi.

MUTTAŞ dava açtı

Bunun üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla-Dalaman Havalimanı arasında taşımacılık yapan şirketi MUTTAŞ Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık A.Ş’nin Muğla İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Genelge hukuka aykırı

MUTTAŞ’ın açtığı dava dilekçesinde büyükşehir belediyelerine bağlı ulaşım koordinasyon merkezlerine verilen yetkinin genelge ile sonlandırılmayacağı, ulaşım koordinasyon merkezleri tarafından B1 veya D1 yetki belgesi aranmadığı halde davalı idarece yürürlüge konulan genelge de bu şartın getirildiği, hukuka aykırı olduğu iddialarıyla yürütmenin durdurulması ve iptali istendi.

banner97

Bakanlık savunmasını yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Muğla 1. İdare Mahkemesine savunmasını yaptı; Savunmada, “Dosyanın Danıştay'a gönderilmesi gerektiği, Genel Müdürlük işlemlerine karşı açılacak davalarda Ankara İdare Mahkemesi'nin yetkili olduğu, dava konusu işlemin bildirim mahiyetinde olduğu ve kesin ve icrai nitelikte olmadığı, davanın süresinde açılmadığı, husumetin Genel Müdürlüğe yöneltilemeyeceği; esas yönünden ise havayolu + karayolu kombine taşımaların büyükşehir belediyelerinin toplu taşımaya ilişkin yetkilerinin istisnasını oluşturduğu, havayolu ile gelen veya giden yolcuların havaalanlarından yerleşim merkezlerine veya tersi yönde karayoluyla yapılacak yolcu taşımalarında düzenleme yapma konusunda tek yetkili otoritenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olduğu, işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek davanın ve yürütmenin durdurulması talebinin reddi gerektiği savunulmaktadır” denildi.MUTTAŞ’ın talebi haklı bulundu


Muğla 1. İdare Mahkemesi Esas No: 2020/948 sayılı kararında MUTTAŞ’ın yürütmeyi durdurma kararını yerinde bulundu. Kararda, Muğla 1. İdare Mahkemesi genelgenin bu hükmüne yönelik Danıştay’ın 18 Haziran 2020 tarih ve E:2020/1945 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulma kararı verdiğinin görüldüğü de belirtildi. Mahkeme kararında, “Bu durumda; dava konusu işlemde davacı şirketin işlemlerinde uyması gerektiği belirtilen Genelgenin yürütmesinin durdurulması nedeniyle dava konusu işlemde "sebep" unsuru açısından hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Diğer yandan; havalimanı ile şehir merkezi arasındaki karayolu taşımacılığının sürekliliği ve ulaşım faaliyetlerinin aksamaması hususları gözetildiğinde, dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulanmaya devam etmesi hâlinde telâfisi güç zararlar doğabileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27'nci maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren (7) gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7'inci İdare Dava Dairesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere, 12/08/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi” denildi.

Emsal karar olabilir

Genelgenin düzenlemenin Danıştay tarafından durdurulmuş olması bu genelgeye göre diğer Büyükşehirlerde sürdürülen işlemlerinde ortadan kalkması sonucunu doğuracağı belirtiliyor. Yani genelgeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı tüm havalimanı taşımalarında geçerli olabilir.Bu karar çıkmasaydı biz de, vatandaş da mağdur olacaktı


MUTTAŞ’ın açtığı davada alınan kararı Taşıma Dünyası’na değerlendiren Günaydın Turizm ve Sabiha Gökçen Havalimanı taşımalarını gerçekleştiren Havabüs şirketinin sahibi Emir Günaydın, “Bu işin başından beri takipçisi ve bu işin asıl mağduriyetini yaşayan kişiyim. Bizde genelgenin iptaline yönelik davamızı açmıştık. Yalnız her zaman ilk davayı açan biz, bu sefer Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Danıştay’a vereceği savunmayı bekledik ve en son biz davamızı açtık. Bundan önceki genelgelerle ilgili de ilk kazananda biz olduk. Şimdi MUTTAŞ’ın açtığı bu dava sonucunda alınan karar diğer iller içinde emsal oluşturacak” dedi.

Bakanımızın ismine yakışır şekilde hareket edeceğine inanıyoruz

Daha önce çıkan genelgelerle haksızlıklar yapıldığına dikkat çeken Emir Günaydın, “Bakanlık bu zamana kadar, şimdiki Bakanımız Adil Karaismailoğlu değil ama daha önceki dönemlerde belirlenen strateji; Biz yazalım, çıkartalım, kaybedersek yeni bir genelge çıkartırız. Kanun koyucu nasıl olsa biziz anlayışı iye devam etiler. Biz de iş adamları olarak mahkeme ile uğraşalım, işimizle uğraşalım. Asıl yapılmak istenen bizi yıldırarak, vazgeçirmekti. Ancak şu anki Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun ismine yakışır bir şekilde davranacağını umuyoruz. Çünkü Sayın Bakanımız İBB’da görev yaparken o zaman Bakanlığın çıkardığı düzenlemelere direnmiş. İBB’nin havalimanı taşımasını ihaleye çıkartan ve belediyeye milyonlarca lira para kazandıran kişiydi. Şimdi aynı anlayış ile hareket edeceğine inanıyoruz. Bu karar iptal edilmeseydi , biz zor durumda kalacaktık. Taşımaları yapamayacak ve vatandaş da mağdur olacaktı. Biz hakkımızı her zaman savunduk, pes etmedik. Pandemi sürecinde de zarar etmemize rağmen faaliyetimizi de sürdürdük. Fiyatlarımıza zam bile yapmadık” diye konuştu.  

Yorumlar (0)
banner92
15
açık