Mehmet Çağrı Kızıltaş Takip et

Mehmet Çağrı Kızıltaş

Bütün Yazıları

Mehmet Çağrı Kızıltaş

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 7

Günümüzde; karşılaştığımız en önemli sorun alanlarından biri ‘dengesiz oranlarda şehre göç' bu göçün ‘şehirlilik' olgusuna kazandırılmasında aynı oranda başarının yakalanamaması, ‘köylerimizin ve köylülerimizin...
19 Kasım 2020

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 6

Ülkemizde; ‘Ulaşım Sistemi'ne baktığımızda; modlar arası Karayolu lehine dengesiz dağılımın, Karayolu Ulaşım Modu da dâhil, bütün modların ve dolayısıyla Ulaşım Sistemi'mizin aleyhine bir durum olduğunu söyleyebiliriz....
29 Ekim 2020

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 5

Avrupa Birliği'nin yüksek hızlı demiryollarını hızla inşaya devam ederken diğer taraftan da kent içi ulaşım da metro hatlarını kusursuz bir şekilde işlettiğini ve her geçen gün bunları altyapı, filo ve akıllı ulaşım sistemler...
27 Eylül 2020

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 4

İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde; ulaşım sorunları, trafik sıkışıklığı gibi nedenlerle ciddi oranlarda zaman, enerji, parasal, çevresel ciddi oranlarda kayıplar meydana gelmekte ve bunların önemli maliyetlere varan değerlerde karşılıkları...
12 Eylül 2020

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 3

Şehir; aynı zamanda bir yerleşim biriminin tarihi ve sosyal bütünlüklü sürecini de ihtiva eder, topografyasından beşeri yapısından vurgular taşır, teknik imkânları dâhilinde bunu farklı şekillerde ortaya koyar. Sözgelimi; Ankara; karasal...
03 Eylül 2020

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 2

Tabiidir ki; daha uzun yıllar; ülkemizdeki insan hareketleri Batı'daki parametrelerle kıyas edilmeyecek düzeyde kendi gerçekliğini oluşturmaya devam edecektir. Ancak bu süreçte; ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel projeksiyonlar dâhilinde,...
30 Temmuz 2020

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 1

Bu yazı dizimde sizlere kentsel süreçler, kentlerin gelişimi ve ortaya çıkış motivasyonları, yenilikçilik ve teknolojik gelişim hakkında paylaşımlarda bulunacağım. Bu çerçevede akıllı teknolojiler ve ilgili süreçten bahsedeceğim. Devamında...
09 Temmuz 2020

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 17

Hem demiryolu hem karayolu hattı boyunca, doğal yaşam alanı çarpışmaları yersel olarak büyük değişimler göstermektedir. Memelilerin büyük çoğunluğunu teşkil eden Kanada geyikleri, Rocky Dağlarında en çok yol ölümlerine maruz kalan...
26 Mayıs 2020

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 16

Rocky ve Columbia dağları karayolu ve demiryolu inşaatı ve işletimine zorlu bir engel oluşturmaktadır. TCH ve CPR değişen genişlikteki vadiler boyunca kanallardan geçmekte ve 3 dağ geçidi boyunca drenajları birbirine bağlamaktadır. Dik, sarp...
13 Mayıs 2020

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 15

Yüksek hızlı demiryolu (YHD) hizmetlerinin başlamış olduğu kuzeydoğu koridorundaki (NEC) Acela hizmetlerinin de gösterdiği üzere demiryolu taşımacılığı tipik olarak havayollarından geçiş elde etmektedir fakat doğrudan olmaya etkiler vasıtası...
24 Nisan 2020

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 14

İyi yerleşime sahip bir yüksek hızlı demiryolu (YHD) istasyonu; kentsel mücavir alanı canlandırabilir, bölgesel ekonomiyi geliştirebilir, mevcut özelliklerin gelişmesini kolaylaştırabilir ve yeni bir büyüme de üretebilir. Aynı zamanda yüksek...
10 Mart 2020

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 13

Türler arası toplu ulaştırma ana toplama dağıtma merkezlerindeki bir anahtar olma rolü bağlamında yüksek hızlı demiryolları (YHD) yoğunluğu arttırabilir, hizmeti ve ulaştırmanın sürdürülebilirliğini arttırabilir ve ekonomik etkinliği...
26 Şubat 2020

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 12

Amtrak'ın taşımacılık kazanımları ve daha sağlıklı finansal yapısı; verili demiryolu sisteminin istikrarsız hükümet desteği dâhilinde oldukça etkileyicidir. Güvensizliğin ve yetersizliğin fonlanması yapılmayan tamirat ve iyileştirmelerin...
26 Şubat 2020

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 11

Araç mili taşımacılığı büyüme oranındaki düşüş araç satışlarındaki düşüşe de etki etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) araç sahipliğinde bir doygunluğa ulaşmıştır. Aynı zamanda bilinmektedir ki bu söz konusu araç...
10 Şubat 2020

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 10

Nüfus patlaması kuşağını takiben en büyük nüfus grupları olan X kuşağı ve milenyum çocukları (Y kuşağı) ebeveynlerinin kendi yaşlarında kullandıklarına nazaran daha az araç kullanmakta olup bu da bir ana talep geçişinin, araçlar...
13 Ocak 2020

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 9

Davranışsal değişim özellikle önemlidir çünkü daha iyi ekonomi standartları dâhilinde dahi alternatif yakıt kullanımı ve yakıt verimliliğinin arttırılması, nüfus büyümesine bağlı olarak karayolu ve havayolu trafiğindeki beklenen bir...
30 Aralık 2019

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 8

Kuzeydoğu koridorundaki (NEC_KDK) demiryolu yolcu hizmetlerinin başarı ile kullanımı dâhilinde demiryolu ulaştırmasının canlanması sınanmakta ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan talebin ifade edilmesi ve karşılanmasındaki...
16 Aralık 2019

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 7

Amerika Birleşik Devletleri'nde demiryolu ulaştırmasının yeniden canlanması ve ortaya çıkan yolculuk eğilimlerinin sınanması dâhilinde bu tarz çalışmalar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayılmasının her zaman...
09 Aralık 2019

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 6

Kazalar ile ilgili genellikle bilinen dördüncü ve son faktör ise çevredir. Örneğin hava şartları kazalarda önemli bir rol oynamaktadır. Asfalt zeminde biriken su asfalt ve tekerlek temasını sekteye uğratabilir ya da donarak bu şeklini almak...
14 Kasım 2019

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 5

Model ağırlıklı olarak 1995 yılında yapılan ilgili çalışmalardaki önerilere dayanmaktadır. Bu model, optimal stratejili atama modellerine dayalı açık bir formülasyona sahip olup özellikle literatürde yoğun bir şekilde tartışılmaktadır....
18 Ekim 2019

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 4

Bir sürücü simülasyon cihazı kullanmak sureti ile 16 genç sürücü ve 14 yaşlı sürücü ses uyarısı olan ve olmayan durumlarda beklenen ve beklenmeyen olayları tespit eden çoklu sürücü durumlarına tabi tutulmuştur. Tablo 8.1, simülasyon...
03 Ekim 2019

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 3

Yolcu hareketliliğinin yanı sıra diğer dikkate alınması gereken konu yük olup bu da aynı zamanda bütün bir ülke boyunca taşınmaktadır. Yük taşımacılığının yolcu taşımacılığına karşı elverişliliği, seyahat süresinin daha az...
17 Eylül 2019

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 2

Bitümlü bağlayıcının sertleşmesi; bağlayıcın tasnifine de etki etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süper kaplama sistemi bağlayıcıyı tasnif etmek için kullanılmaktadır ve bağlayıcı da granülometrisine göre tasnif...
02 Eylül 2019

Ulaştırmada Sürdürülebilirlik ve Küresel Politika Örnekleri - 1

Bu yazı dizimde siz değerli okuyucularıma ulaştırmada sürdürülebilirlik uygulamalarındaki temel esaslardan bahsedeceğim. Bu bağlamda yenilikçi girişimlere değineceğim. Ardından da bu noktadaki küresel örnekleri yatırım perspektifi dâhilinde...
20 Ağustos 2019
9
açık