'ALA' Terminal’de İşyerleri İhaleye Çıkıyor

banner65

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Alaşehir’de yapımı tamamladığı modern oto terminal içerisinde yer alan 25 işyeri MANULAŞ tarafından açık teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verilecek.

D1-ŞEHİRLERARASI 24.10.2017, 14:10 24.10.2017, 14:20 Taşıma Dünyası
3134
'ALA' Terminal’de İşyerleri İhaleye Çıkıyor

 11.07.2017 tarih ve 478 sayılı Meclis kararı ile Manulaş A.Ş.’ne tahsis edilen Alaşehir şehirlerarası otobüs terminali içerisinde yer alan iş yerleri açık teklif usulüyle 3 yıllığına kiraya verilecek.  2 Kasım tarihinde yapılacak olan ihale ilgili katılım şartları şöyle.

 
İsteklilerin İhaleye Katılabilmesi İçin
 1. Yazılı müracaat dilekçesi.
 2. Tebligata esas Kanuni ikametgâh belgesi.
 3. Vatandaşlık numarası ile birlikte Nüfus Hürriyeti cüzdan örneği veya nüfus kayıt örneği.
 4. Manulaş A.Ş. hesabına ( VakıfBankUlupark Ş.B.TR14 0001 5001 5800 7303 3916 87) yâda Manulaş A.Ş. hizmet binasına nakit olarak yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda geçici teminat mektubu.
 5. Noter tasdikli imza sirküleri.
 6. İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği.
 7. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname.
 8. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
 9. Ticaret ve Sanayi Odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 10. Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Alaşehir Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.

Şirket veya Ortak girişim olması halinde ihaleye iştirak edebilmeleri için;
 1. Yazılı müracaat dilekçesi.
 2. Yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri,vergi levhası.
 3. İstekliler adına vekâletten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri.
 4. Manulaş A.Ş. hesabına ( Vakıfbank Bank Ulupark Ş.B. TR14 0001 5001 5800 7303 3916 87) yâda Manulaş A.Ş. hizmet binasına nakit olarak yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat bedeli veya aynı miktarda geçici teminat mektubu.
 5. Ticaret ve Sanayi Odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge
 6. Ticaret Sicil Gazetesinin sureti.
 7. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli ortaklık beyannamesi ile bentlerde yer alan belgelerin, her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir.
 8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname
 9. İdari Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
j.     Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Alaşehir Belediyesi’ne Borcu olmadığını gösterir belge.
3- İdari Şartname mesai saatleri içerisinde Manulaş  A.Ş. Hizmet binasından bedeli karşılığında, temin edilebilir veya yerinde ücretsiz incelenebilir.  (MANULAŞ A.Ş. Merkez Efendi Mh. Mimar Sinan Bul.No:127 Yunusemre/Manisa)
4-Telefon, Telgraf, Posta, Mail ve faksla yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5-Taliplilerin ihale günü ve İhale saatinde istenilen tüm belgeler ile birlikte İhalenin yapılacağı adresehazır bulunmaları gerekmektedir.
6- Bilet gişeleri için ayrıca şartlar bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için;  0 (236) 232 19 00, www.manulas.com.tr
 
NO
MAHAL NO
MAHAL İSMİ
(M²)
MUHAMMEN
BEDELLER
GECİCİ TEMİNAT
İHALE SAATİ
1
Z 14
KUAFÖR
31,00
650,00 TL
702,00 TL
10:30
2
Z 15
ASKERİ MALZ.
30,90
650,00 TL
702,00 TL
10:40
3
Z 16
BÜFE
30,90
650,00 TL
702,00 TL
10:50
4
Z 17
İLETİŞİM
16,71
525,00 TL
567,00 TL
11:00
5
Z 30
İLETİŞİM
16,93
525,00 TL
567,00 TL
11:10
6
Z 31
HEDİYELİK EŞYA
18,27
525,00 TL
567,00 TL
11:20
7
Z 32
BÜFE
30,35
625,00 TL
675,00 TL
11:30
8
Z33
SİGORTACI
31,45
625,00 TL
675,00 TL
11:40
9
Z 34
EMANET
31,00
625,00 TL
675,00 TL
11:50
10
Z 05 
BİLET SATIŞ
32,16 
800,00 TL
864,00 TL
12:00
11
Z 06
BİLET SATIŞI
27,48
550,00 TL
594,00 TL
12:10
12
Z 07
BİLET SATIŞI
27,48
550,00 TL
594,00 TL
12:20
13
Z 08
BİLET SATIŞI
27,48
550,00 TL
594,00 TL
12:30
14
Z 09
BİLET SATIŞI
27,48
550,00 TL
594,00 TL
12:40
15
Z 10
BİLET SATIŞI
35,87
775,00 TL
837,00 TL
12:50
16
Z 39 
BİLET SATIŞ
32,16  
800,00 TL
864,00 TL
13:50
17
Z 40
BİLET SATIŞI
27,48
550,00 TL
594,00 TL
14.00
18
Z 41
BİLET SATIŞI
27,48
550,00 TL
594,00 TL
14:10
19
Z 42
BİLET SATIŞI
27,48
550,00 TL
594,00 TL
14:20
20
Z 43
BİLET SATIŞI
27,48
550,00 TL
594,00 TL
14:30
21
Z 44
BİLET SATIŞI
35,80
775,00 TL
837,00 TL
14:40
22
Z 12
ENGELLİ WC
5,45
675,00 TL
729,00 TL
14:50
Z 13
BAY WC
39,37
Z 37
BEBEK ODASI
6,44
Z 36
BAYAN WC
39,37
23
Z 22
RESTORAN
76,55
825,00 TL
891,00 TL
15:00
Z 21
MUTFAK
16,86
Z 23
DEPO
3,43
24
Z 27
RESTORAN
119,05
1.000,00 TL
1.080,00 TL
15:10
Z 28
MUTFAK
21,43
25
YIKAMA ALANI
550,00 TL
594,00 TL
15:20
Yorumlar (0)
banner72
23
açık