İstanbullu servisçiye tahdit geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi 11 Haziran 2019 tarihli toplantısında aldığı kararla 34 LAA 001 ile 34 LZZ 999 arasındaki plakalı araçlar tahditli plaka kapsamına alındı.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:13
Bu haber 9728 kez okundu
 İstanbullu servisçiye tahdit geldi

İstanbullu servisçinin yıllardır beklediği karar İstanbul UKOME’de alındı. 11 Haziran 2019 tarihli toplantıda alınan kararda, 2019 Mayıs verilerine göre karayolu taşımacılık alanında günlük yaklaşık 11 milyon 800 bin birim seyahat gerçekleştiği ve bu seyahatlerin yüzde 24’ünün servis araçları ile yapıldığı belirtildi. Yine kararda; “servis taşımacılığı yapan araçların yüzde 81’inin öğrenci ve servis personel araçlarından oluştuğu, İstanbul’daki servis araçlarının sayısı ulaşım projeksiyonları ve arz talep dengesi açısından mevcut taşıt sayısının yeterli olduğu tespit edildi” denildi.

Bu kapsamda bu karardan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Servis Taşımacılığı Kartı almış ve mevcut taşımacı hakkına sahip kişilerin araçlarının 34 LAA 001 ile 34 LZZ 999 arasındaki plakalar Tahditli Plaka kapsamında değerlendirilmesi kararı alındı. Daha önce 10 yıl olarak belirlenen ve 30 yıla çıkarılan Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi ve Servis Taşımacılığı Kartı hakları süresiz hale gelmiş oldu.

Ayrıca UKOME kararında yapılacak uygulamalar da şu şekilde sıralandı.

-Servis sayıları ile oluşacak yeni ihtiyaçların ilgili servis ve ticaret odalarının katılacağı bir komisyonun vereceği rapor doğrultusunda ve ilgili mevzuata uygun şekilde artırılması kararı alındı.

-Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi ve Servis Taşımacılığı Kartı haklarının ilgili plakaya devri ve süresiz hale getirilmesi kararı da alındı.

-Tahdit kapsamındaki plakalı taşıtla turizm taşımacılığı hariç diğer tüm servis taşımacılığının yapılabilmesine imkan tanındı.

-Plaka haklarının hisselendirilmesinin engellenmesi amacıyla veraset ve intikallerde varislerce vekil tayin edilen Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi sahibi veya bu vasıftaki varise plaka tescili yapılabilmesi, bu hususlarda uygun varis bulunmaması durumunda varislerin yetki vereceği 3’üncü kişiye devir yapabilmesi hakkı da getirildi.

-Taşıt olmaksızın plaka satışı ve devri yapılamaması kuralıda getirildi.

-Toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayan gerçek kişilere ve mevcutta tahditli plaka sahiplerine (taksi-minibüs-taksi dolmuş) devir yapılamaması kuralıda getirildi.

-Plakaların kiralanmaması kuralı da bulunuyor.

-Plakaların kiralandığının tespiti halinde ilgili araç plakasının iptal edilmesi ve aracın gayri yasal şekilde kiralayan ve kiracı kişilere hiçbir şekilde servis plakası edinim hakkı verilmemesi de kural olarak geldi.

-Toplu taşıma aracı kullanım belgesinin doğrudan iptalini gerektiren hususların taşımacılık esasında taşımacı veya şoför tarafından yapıldığının tespiti ve ilgili filin tutanak altında alınması durumunda ilgili plaka haklarının iptal edilmesi kuralı da getirildi.

   

    Yorumlar

banner50
E-Gazete
  • Taşıma Dünyası Gazetesi - 26 Mayıs 2020 Manşeti
  • Taşıma Dünyası Gazetesi - 26 Mayıs 2020 Manşeti
Arşiv