Servisçilere müjde

Servisçiden artık akaryakıt kartı, trafik sigortası, kasko, kravat, gömlek, lastik, eğitime katkı payı ve benzeri konularda herhangi bir talepte bulunulamayacak.

30 Haziran 2017 Cuma 14:50
Bu haber 73129 kez okundu
Servisçilere müjde
TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul UKOME üyesi Halit Yılmaz’ın tek tip sözleşmenin hayata geçirilmesine yönelik çabaları sonuç verdi. Servisçinin uzun süredir beklediği SERVİS TAŞIMACILIĞI TEK TİP SÖZLEŞMESİ’nin şartları belirlendi.

İstanbul UKOME aldığı kararla tek tip sözleşmeye yönelik ilk adımı atmıştı. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda Taşımacı ile Sözleşmeli Taşımacı Arasında Yapılan Servis Taşımacılığı Tip Sözleşmesi’nin kuralları belirlendi.  Bu kurallar UKOME kararı ile de hayata geçti. 

SÖZLEŞME İÇERİĞİ İSE ŞU ŞEKİLDE 

Taraflar arasında gerçekleşecek sözleşmede taşımacı ve sözleşmeli taşımacının bilgileri en üstte yer alacak. 

YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÜCRETLENDİRME 

Bu bölüm 10 maddeden oluşuyor. Şartlara göre yapılan taşıma hizmetinin bedeli günlük veya aylık olarak artı KDV olarak belirtilecek. 

Mutabık kalınan ücretler taşımacı tarafından fatura karşılığında bankaya yatırılacak. 

Okul servisçinin hak ediş ücreti  taşımacı tarafından hizmet verilen ayı takiben ayın 15 ve 25’i arasında ödenecek. 

Personel taşımacısının ise  hizmet verilen ayın bitiminde en geç 30 gün içerisinde ücreti ödenecek. 

Sözleşmeli taşımacı güzergahı sözleşmede yer alacak. Tek yön uzunluğu da km olarak sözleşmeye yazılacak.

Sözleşmeli taşımacının taşıma bedeli UKOME tarafından servis ücretlerine yapılan düzenleme oranında taşımacı tarafından taşıma bedeline yansıtılacak. 

Taşımacılık hizmetinde taşımacı ile taşınanın veya taşımacılık hizmeti alanın belirlediği iş süresi ve işe başlama veya bitirme programına sözleşmeli taşımacı uymak zorundadır. 

Taşımacı, sözleşmeli taşımacı veya taşınan kurum veya kuruluş ile yaptığı taşımacılık sözleşmesi kapsamı dışındaki (Akaryakıt kartı, Trafik Sigortası, Kasko, Kravat, Gömlek,
Lastik, eğitime katkı payı ve benzeri konularda) ilgili yaptırımları sözleşmeli taşımacıdan talep etmeyecektir. 

Taşımacı sözleşmeli taşımacıdan ilgili yönerge ve UKOME kararlarına aykırı bir talepte bulunamaz.

Servis taşıtlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılan ilgili düzenlemelere aykırı şekilde etiket, resim, ilan, renk ve vb uygulamalar yapılamaz. 

TEMİNAT ve CEZAİ HÜKÜMLER 

Taşımacı sözleşmeli taşımacıdan aylık hak edişin maksimum 2 katı tutarına kadar teminat senedi alır. Teminat senedi taşımacının, taşımasını üstlendiği işin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla alınmış olup başka amaçla kullanılmayacaktır. Teminat senedi, sözleşme bitimine müteakip iş bu sözleşme belirlenen müeyyideler haricinde kesinti ve talebe konu olmaksızın iade edilir. 

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi yer alacak. Taraflar 15 gün önceden haber vermek suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilirler.  

ÖZEL HÜKÜMLER KONULMASI 

Taşımacı ve sözleşmeli taşımacı arasında yapılan taşıma işinin özelliğine göre özellik arz eden durumlar yer alan maddelerde ilgili yönerge ve UKOME kararlarına aykırı olamaz. Bu sözleşme kapsamında sözleşmeli taşımacıya ek mali yükümlülük getirilemez.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

İş bu sözleşme taşımacı ve sözleşmeli taşımacı tarafından paraflanmış ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde sözleşmede yer alan hükümler geçerli olacaktır. Bu sözleşme ile ilgili anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. İş bu sözleşme dışında taraflar arasında herhangi bir sözleşme düzenlenemez. Uyuşmazlık halinde bu sözleşme esas alınır.     Yorumlar

banner50
E-Gazete
  • Taşıma Dünyası Gazetesi - 12 Temmuz 2019 Manşeti
  • Taşıma Dünyası Gazetesi - 12 Temmuz 2019 Manşeti
Arşiv