banner69

Servisçilerden alınan ücretlere durdurma kararı

Belediyelerin aldıkları ücretlere yönelik açılan davalardan birisi servisçilerin lehine sonuçlandı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik açılan davada mahkeme araç uygunluk raporu ücreti ile araç uygunluk izin belgesi ücretinin alınmasını durdurdu. Bu karar diğer illerde de servisçilerden alınan ücretlere yönelik açılan davalarda emsal olarak gösterilebilecek.

banner114
GÜNDEM 05.07.2018, 15:38 05.07.2018, 15:53 Taşıma Dünyası
Servisçilerden alınan ücretlere durdurma kararı
Servisçiler belediyelerin aldıkları ağır ücretlerden nedeniyle de büyük sıkıntılar yaşıyor. Servisçilerin yüzünü güldürecek bir gelişme Eskişehir’den geldi.  Bir servis şirketinin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı araç uygunluk raporu ve araç uygunluk izin belgesi adı altında aldığı ücretlerin yürütmesinin durdurulmasına yönelik açtığı dava servis şirketinin lehine sonuçlandı. 

Ücretler Yönetmelikle belirlenemez

Eskişehir 1’inci Vergi Mahkemesine açılan davada yer alan dilekçede; söz konusu ücretlerin dayanağının Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği olduğu söz konusu düzenlemenin Anayasaya aykırılık oluşturduğu, vergilerin kanuniliği ilkesi gereği yönetmelikle harçlara ilişkin düzenleme yapılamayacağı belirtildi. Belediyece ücret alınabilmesi için ilgililerin isteğine dayalı olarak yapılmış bir hizmetin bulunması gerektiği ileri sürülerek araç uygunluk izin belgesi ve araç uygunluk raporu ücretlerinin kaldırılarak yasal faizi ile birlikte iade edilmesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile kabul edilen 2019 yılı gelir tarifesinin araç uygunluk raporu ve araç uygunluk izin belgesi ücretlerine ilişkin kısımlarının iptali ve öncelikle yürütmesi durdurulması istenilmektedir” denildi. 

Ücretlere durdurma kararı 

Açılan davada Eskişehir 1. Vergi Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Mahkeme kararında;  “Anayasa’nın 73’üncü maddesi hükmü uyarınca yönetmelik ile harç düzenlemesi yapılmasının hukuken mümkün olmadığı vurgulandı. Anayasa’nın “Vergi Ödevi” başlıklı 73’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasında; vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla koyulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı hüküm altına alınmıştır. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’inci maddesinde; “BelediyelerbuKanundaharçveyakatılmapayıkonusuyapılmayanveilgililerinisteğinebağlıolarakifaedecekleri her türlü hizmeti için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” Düzenlemesine yer verilmiştir. Bu bakımdan, belediye idareleri tarafından 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca gelir tarifelerinde düzenleme yapılırken Anayasanın 73’üncü maddesinde hüküm altına alınan vergide kanunilik ilkesine riayet edilmesi gerekmekte olup, yönetmelik veya yönerge ile mali yükümlülük ihdas edilmesi ve ayrıca belediyelerin asli ve zorunlu görevleri arasında sayılan hususlara ilişkin olarak ücret tahakkuku yapılması hukuk en mümkün değildir” denildi.

Servisçilerden alınan ücretlere durdurma kararı için tıklayınız
Yorumlar (0)
banner116
24
parçalı bulutlu
banner119