banner91

banner92

Ulaşım ve turizmde işte yeni ekonomik tedbirler

Koronavirüs Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına yönelik yeni düzenlemeler yayınlandı.

banner114
GÜNDEM 17.04.2020, 12:58 17.04.2020, 13:03 Taşıma Dünyası
Ulaşım ve turizmde işte yeni ekonomik tedbirler

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan düzenleme bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılmasını içeriyor.Otogar kiraları 3-6 ay ertelenecek


Düzenlemeye göre belediyelerin mülkiyetinde olan otogarlardaki yazıhane ve dükkan kiraları 3 ay süre ile ertelenebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu süreyi 3 ay kadar uzatabilecek. Bu süre sonunda alacaklar eşit taksit halinde ve gecikme zammı olmadan ve faizsiz ödenebilecek. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez. Yine faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlı alacaklar da 3 ay ertelenebilecek.Toplu taşıma hizmetine gelir desteği


Büyükşehir belediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere meclis kararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilir.Ruhsat, izin hat kirası borçları faizsiz olarak 3 ay ertelenecek


Belirlenen döneme tekabül eden ruhsat, izin, hat kirası borçlarını faizsiz olarak 3 ay erteleyebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanı bu süreleri, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir. Ruhsat, izin, hat kirası borçları ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

TÜRSAB acentelerden 2020’de yıllık aidat alamayacak

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 35 inci maddesinde düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmaz.Dernek ve kooperatif genel kurulları 31 Temmuz sonrasına ertelendi


Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler, dernek genel kurul toplantıları, 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

Seyahat acentesi belgesi devredilebilecek

14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşletme belgesi bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilir. Bakanlıktan izin almak kaydıyla işletme belgesi acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilir ve devir Bakanlık siciline işlendiği tarihte hüküm ifade eder. Devredilen işletme belgesinde yer alan acenta unvanı veya iltibasa yol açacak unvan on yıl içerisinde hiçbir seyahat acentasına kullandırılmaz. İşletme belgesini devreden tüzel kişiliğe üç yıl içerisinde yeniden işletme belgesi verilmez. Belge devrine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” 

Yorumlar (0)
banner92
19
hafif yağmur