banner92

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’ndaki değişiklikler neler getiriyor?

TOBB Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, zorunlu mali sorumluluk sigortasındaki tazminat ödeme, usul ve esaslara ilişkin getirilen kriterlerin neler olduğunu ve ticari araç kullanıcıları açısından ne gibi avantajlar sağladığını açıkladı.

GÜNDEM 01.07.2021, 15:36 Taşıma Dünyası
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’ndaki değişiklikler neler getiriyor?

Röportaj: Erkan YILMAZ

Levent Korkut, gerçekleştirdiğimiz söyleşinin öncesinde, “Karayolları zorunlu sigortaları hususunda yapılan yasal düzenlemenin gerekçeleri ve araç sahiplerine getireceği faydalarla ilgili kamuoyuna farkındalık yaratmak anlamında desteklerinizden ötürü şahsınıza ve yayınıza teşekkür eder. Bu vesileyle yapılan değişikliğin hayırlı olmasını dilerim” dedi. 

Biz de Taşıma Dünyası olarak Sayın Levent Korkut’a yayınımıza yaptığı katkılar ve sektörün bilgilenmesine yönelik verdiği cevaplar için de ayrıca teşekkür ediyoruz.     

■ TBMM’de kabul edilen kanun teklifi Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde zorunlu mali sorumluluk sigortasındaki tazminat ödeme ve usul ve esaslara ilişkin ne gibi kriterler getirildi. Bununla ilgili bir açıklama yapar mısınız?

a) Değer kaybı tazminatı, aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak,
b) Destekten mahrum kalma tazminatı, ulusal ve doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak,
c) Sürekli sakatlılık tazminatı, ulusal ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranın esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak hesaplanır.
Kabul edilen ve resmî gazetede yayınlanan kanun ile bu şekilde ödeme yapılacaktır.

■ Bu düzenleme öncesinde ne gibi olumsuzluklar yaşanıyordu?

- Benzer olaylarda farklı mahkemelerden farklı sonuçlar çıkabiliyordu. Bu da çoğu zaman hasarların gecikmesine ve ayrıca TRAFİK sigorta FİYATLARININ YÜKSEK OLMASINA neden oluyordu. Bu değişiklikle uygulama birliği sağlanmış oldu.

■ Trafik sigortası kapsamındaki tazminatların hesaplama usul ve esaslarına ilişkin kriterlerin, Kanun ile belirlenmesiyle standardizasyon sağlandığı ifade ediliyor. Bu durumun özellikle ticari araç kullanıcıları için sağladığı avantajlar var mı? Ödenen primlerde düşme ve sigorta maliyetlerinin azalması yönünde düşünceler de dile getiriliyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Tabii ki, özellikle destekten mahrum kalma tazminatında yasal olarak çıkacak kararlar da uygulama birliği ve poliçe fiyatlarını da tüketiciler lehinde olumlu (indirim) olarak yansıyacaktır. Ayrıca mağdurlara da daha hızlı ve aracısız tazminat ödemesi yapılacaktır.

■ Özellikle iyi sürücüye daha düşük prim ödeme imkanı gibi değerlendirmeler yapıldı, bu düzenleme bu imkanı getiriyor mu?

- Bu düzenleme buna cevaz vermekte olup zati mevcut uygulamada hasar yapan ve yapmayan cezalandırılıyor veya ödüllendiriliyordu.

■ Sigorta şirketleri açısından öngörülebilir bir ortamın sağlandığı da ifade ediliyor. “Sigorta sektörünün, önündeki en büyük belirsizlik olan durumlardan biri trafik sigortasında bedeni tazminatların nasıl hesaplanacağı konusu, yeni düzenlemeyle standart ve şeffaf kriterlere bağlanmış oldu” deniliyor. Sizin düşünceniz nedir?

- Evet, bu değişikliğin amacı zaten buydu ikinci sorunun cevabında belirttiğim üzere asıl olan maddi zararlardan ziyade destekten mahrum kalma tazminatlarındaki öngörülebilir ortamın sağlanması bu surette standart ve şeffaf kriterler sektörü rahatlatır ve fiyat indirimini destekler.

■ Yeni düzenleme kaza sonucunda hayatını kaybeden veya yaralanan yolcu ve sürücüler için ne gibi sonuçlar getiriyor?

- Hayatını kaybeden açısından aracısız daha hızlı ve bir aracı Komisyonu vermeden tazminatı alabilme imkanı getirecektir sürücü açısından sigorta maliyeti düşecektir.

■ Ticari araç kullanıcıları, “Bir ticari araç kaza yaptığında avukatlar ordusu ile karşılaşıyoruz ve çok yüksek bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. Ben sigortamı yaptırıyorum. Herhangi bir olumsuzluk halinde sigorta şirketi bu kaza sonucunda oluşan tazminatları ödesin. Ben tekrar mağdur olmayayım, mahkemelerde uğraşmayayım” şeklinde yakınıyor. Bu düzenleme, bu şikayete son veriyor mu? Bu şikayetlerin çözümü için yapılması gereken, taşımacılar açısından da mevzuat açısından nedir?  

- Bu konu beşinci maddede belirttiğim gibi daha hızlı ve aracısız sonuç almayı ve dolayısıyla sektöre olan güveni arttıracaktır.

■ Ticari araç kullanıcıları, özellikle pandemi sürecinde araçlarının yatar durumda kaldığını ve hiçbir gelir elde edemediklerini, sigorta şirketlerinin de herhangi bir hasar teminatı gibi ödeme yapmak durumunda kalmadığını belirterek, yeni primler noktasında indirim beklentileri veya ek süre gibi taleplerini sık sık dile getirdi. Bu taleple ilgili değerlendirme yapabilir misiniz?  

- Pandemi başlangıcında, 2020 Nisan ayında, ay sonu biten trafik sigortalarında sektör bir ay ücretsiz vade uzatımı yaptı, ayrıca ödeme güçlüğünden mütevellit iptal edilmesi gereken poliçelerde iptal sürelerini 2-3 ay uzatarak hem müşteri kaybını hem de araçların sigortasız kalmasını engelledi.

Bu süreçte meydana gelen hasalarda ise sanal ortamda uzaktan erişim ile hızlıca ekspertiz çalışmalarını yaparak tazminat ödemelerini ivedilikle yaptı.

■ Bu düzenlemenin getirdikleri ile ilgili sizin ifade etmek istediğiniz noktalar varsa lütfen paylaşın…

- Kamuoyunda birtakım, simsar diyebileceğimiz, bu işten ve takibinden nemalanan, haksız kazanç elde eden ve mağdur kişilere eksik ödeme yapan kişi ve kuruluşlar bu suretle devre dışı kaldı ve ayrıca hasar mağdurları eksiksiz ve kısa sürede tazminatlarını alma imkanı elde edecektir. Bu vesileyle ayrıca araç sahipleri de trafik sigortasının fiyatlarının düşmesi neticesi daha ucuza sigorta yaptıracaktır. Zati, bunun sonuçları çok kısa süre olmasına karşın şu an uygulamada görülmeye başladı. ■

Yorumlar (0)
banner92
banner117
25
açık