banner69

İBB İstanbul Ulaşım Platformunu kurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, sürdürülebilir ve kapsayıcı ulaşım politikalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına destek olacak İstanbul Ulaşım Platformu’nun kuruluşunu tamamladı.

banner114
KENTİÇİ BELEDİYE 20.02.2021, 16:22 20.02.2021, 16:41 Taşıma Dünyası
İBB İstanbul Ulaşım Platformunu kurdu

Platforma yönelik İBB tarafından meslek örgütlerine davetler yapıldı. Davette, İstanbul Ulaşım Platformu'nun tüm paydaş ve vatandaşların katkı sunabileceği geniş tabanlı bir platform olmasının amaçlandığı vurgulandı. Platform çalışmalarının katılımcı ve kapsayıcı İstanbul vizyonunun ulaşım alanında da tesis edilmesine ve sürdürülebilir hale gelmesine destek olmasının hedeflendiği belirtildi. İstanbul Ulaşım Platformu ulaşım alanına yönelik farklı birimlerde yapılan çalışmaları ortaklaştırmak ve stratejik hedefleri belirlemekle sorumlu olacak. İstanbul Ulaşım Platformu’nda yerel yönetimden yetkililer, akademisyenler, meslek kuruluşları, odalar, uluslararası örgütler, ticari işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da yer alıyor. Platform Üst Kurulunda İBB Başkanı, İBB Genel Sekreteri, İBB Genel Sekreter Yardımcısı, Başkan danışmanları ve sektör temsilcileri bulunuyor. Yine platform bünyesinde danışma kurulu, platform direktörü ve platform sekreteryası bulunuyor. Platform direktörlüğünün altında koordinasyon kurulu, onun altında çalışma komisyonları yer alıyor. 1-8 Şubat danışma kurulu ve koordinasyon kurulu açılış toplantıları, 15-22 Şubat’ta ise komisyon toplantıları planlandı. Mart ayı içinde Ulaşım Çalıştayı yapılması planlanıyor. 

İlk toplantı

İstanbul Ulaşım Platformu, ilk toplantısını 11 Şubat Perşembe günü İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ve Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan başkanlığında, zoom telekonferans üzerinden yapıldı. Toplantıya İBB ulaşımla ilgili birim yöneticileri, TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, Genel Sekreter Mevlüt İlgin, İstanbul Taşımacılar Birliği Başkanı Turgay Gül, İSTESOB temsilcisi, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası temsilcisi ve çok sayıda meslek örgütü yöneticisi, Sokak Bizim Derneği temsilcisi, Şehir Hatları temsilcisi, Ulaşım AŞ temsilcisi, Yaya Derneği temsilcisi de katıldı. 

İstanbul Ulaşım Platformu Danışma Kurulu Üyesi Dr. Suat Sarı: Gelişmiş batı kentlerinde ulaşım/ trafik ile ilgili proje ve uygulamaların kararları kentlerin ulaşım  otoritesi tarafından alınmaktadır. Metropollerimizde rasyonel ulaşım yatırımları ve trafik çözümleri için, bu otoritenin organizasyonunun yakın bir gelecekde mutlaka tesis edilmesi gerekmektedir. Önceki İBB yönetiminde yapılan  bazı irrasyonel ulaşım yatırımlarının  , bugün israf oluşturduğunu üzülerek izlemekteyiz. İBB nezdinde kurulan “ULAŞIM PLATFORMU”nda ki  danışma kurulu üyelerinin kent ulaşımına yönelik yüksek tecrübelerinin , ulaşım ve trafik konularında İBB’ye  çok değerli  öneriler ve tavsiyeler sunacağını düşünüyorum. İstanbul’un en önemli sorununa yönelik,  bu platformun kurulması girişimi için Belediye Başkanımız Sn Ekrem İMAMOĞLU’nu tebrik ederim. Umarım, bu ortak akıl ile yönetişim modeli, tüm kentlerimizde de en yakın zaman içinde kurulur.

Platform büyük bir şans

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, “Bu platform, inanıyorum ki, katılımcı bir anlayışla sorunların çözümüne yardımcı olacaktır. Sorunların çözümü için büyük bir şans. Bu modelin Türkiye’de örnek olmasını istiyoruz ve tüm yerel yönetimlerde uygulanmasını bekliyoruz” dedi. 

Platform örnek teşkil etmeli

İSTAB Başkanı Turgay Gül, “Toplantıda çalışma esaslarımızı ve sektör taleplerini dile getirme fırsatı bulduk. Platformun Türkiye genelinde örnek teşkil etmesini, sektörümüze ve İstanbul’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Platform çalışmaları rahatlatacak

TOFED Genel Sekreteri Mevlüt İlgin, “Bu platformun hayata geçmesi, hem İBB’yi çalışmalarında rahatlatacak hem de bizi. Bu platform ile sağlanacak en ufak başarı Türkiye’deki yerel yönetimlere örnek teşkil edecek. Ben platformun çok başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

Diyalog süreci için önemli 

Turizm Taşımacıları Derneği (TTDER) Genel Sekreteri Mehmet Öksüz, “Bu platformun katılımcı kapsamının daha geniş tutulması önemli olacak. Bu oluşumun, turizm taşımacılarının yıllardır yaşadığı sorunlarına kısa sürede çözüm bulunmasını sağlayacağına inanıyorum. Çünkü orada İstanbul’un gerçek ulaşım sorunları konuşulacak. Kamu ve sektörün daha iyi bir diyalog kurabilmesi adına çok önemli bir adım atıldı. Bu adım Türkiye’de tüm yerel yönetimlere örnek olmalı” dedi. ■ 

İstanbul Ulaşım Platformunun Amacı: İstanbul Ulaşım Platformu’nun amacı, İBB tarafından benimsenen katılımcı ve kapsayıcı İstanbul vizyonunun ulaşım alanında da tesis edilmesi ve sürdürülebilir hale gelmesine destek olmaktır.

Vizyon: İstanbul ölçeğinde sürdürülebilir ulaşım politikalarının tüm paydaş ve vatandaşların katılımı ile herkesi kapsayacak şekilde oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak.

Hakkımızda/ İUP Hakkında: İstanbul Ulaşım Platformu, İBB tarafından benimsenen katılımcı ve kapsayıcı İstanbul vizyonunun ulaşım alanında da tesis edilmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışmaktadır.

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı, İUP’nin kuruluş çalışmaları ve faaliyetlerini devam ettirmesinde yürütücü olarak çalışmaktadır. Paydaş ve vatandaş katılımını önemseyen İUP’nin demokratik, katılımcı ve kapsayıcı bir yapıda olması için İBB alan açmakta ve kolaylaştırıcılık rolünü üstlenmektedir.

Ulaşım, kentte yaşayan, kenti ziyaret eden her bir vatandaşın günlük yaşamını yakından ilgilendiren, lojistikten turizme, sanayi üretiminden tarımsal üretime tüm sektörleri yatay kesen bir konudur. İstanbul Ulaşım Platformu’nun tüm paydaş ve vatandaşların katkı sunabileceği geniş tabanlı bir platform olması amaçlanmaktadır. İstanbul’da ulaşım alanında çalışan tüm paydaşların katılımının yanı sıra ulaşımın kullanıcısı olan ve ulaşım politika ve uygulamalarından doğrudan etkilenen vatandaşların da katılımını destekleyici mekanizmaların kurulması ve işler hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu noktada İstanbul Ulaşım Platformunun temel iki ana fonksiyondan bahsedebiliriz:

- Ağ kurma: Ortak noktası ulaşım olan farklı aktörler (STK, kamu kurum temsilcileri, Belediye İştirak Şirketleri, Özel Sekter, uluslararası organizasyonlar vb.) ortak, şeffaf, eşitlikçi bir platform üzerinde bir araya geleceklerdir. Çevrim içi ve yüz yüze toplantılar/organizasyonlar karşılıklı anlayış, işbirliği ve proje geliştirme imkanlarını çoğaltacak bir zemin yaratacaktır.

- Yönetim:“İstanbul senin karar senin” mottosuyla hareket eden İBB, katılımcılığı temel alarak bu platformda farklı görüş ve önerilerin bir araya gelmesine ulaşım konusu özelinde olanak tanır. Ulaşımla kesişimi olan tüm sektör ve kurumların bir araya geleceği platformun bünyesinde yer alan komisyonlarda farklı paydaşlar İstanbul’un sorunlarını, çözüm önerilerini, gerçekleştirilebilecek projeleri görüşür.

İşleyiş ve Organizasyon yapısı:

İUP, bünyesinde tüm paydaş ve katılımcıların demokratik şekilde temsil edileceği bir alan yaratmayı hedeflemektedir. İUP’un somut çıktıları olan ‘tavsiye kararları’ komisyonlarda oluşacaktır. Tavsiye kararlarının üretildiği ve ağ kurma işlevinin yoğun yaşandığı komisyonlarda paydaşların eşit katılım ve söz hakkı esastır. Tavsiye kararları İBB yönetimi ile paylaşılır. İBB Yönetiminden de komisyonlara giden öneriler, proje teklifleri ve gündem maddeleri olacaktır. Bu çift yönlü iletişim şeffaf bir şekilde ilerleyecektir.

Koordinasyon kurulu, danışma kurulu ve sekretaryası platformun katılımcı şekilde işlemesi için birlikte çalışacaklardır.

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir: Platformun yapısı ve üyeleri henüz tam olarak belirli olmadığı için aşağıdaki gibi bir açıklama yeterli olur diye düşünüyorum.


İSTANBUL ULAŞIM PLATFORMU

Kentlerde kapsayıcı, verimli ve etkin bir ulaştırma sisteminin oluşturulması için en temel unsurlardan birisi hizmet vermekte olan farklı ulaşım sistemleri arasındaki entegrasyon ve koordinasyondur. Bu entegrasyonun sağlanabilmesi için de planlama, yapım ve işletme aşamalarında sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelerek ortak akıl ile karar verme süreçlerine dahil edilmeleri son derece önemlidir.

Gerek kentiçi, gerekse kentlerarası ulaştırma ile ilgili olan tüm kamu ve özel kurumlar ile kişilerin yanı sıra bu konuda çalışmakta olan akademisyenleri bir araya getirmeyi amaçlayan bu platform demokratik ve şeffaf bir yapı olarak planlanmaktadır. Farklı ulaşım sistemleri temsilcilerinin yanı sıra, farklı siyasi görüş temsilcilerini de bir araya getirecek şekilde kurgulanan bu platformun, ulaşım sektörünün tüm bileşenleri için bir vizyon oluşturması öngörülmektedir. Şeffaf ve demokratik katılımı sağlamak üzere farklı konulara ilişkin komisyonların oluşturulması, bu komisyonlarda alınan ortak kararların da platformun diğer kurullarında tartışılması planlanmıştır. Böylelikle kentte ulaştırmaya ilişkin tüm hususların ortak bir platformda, ortak akıl ile değerlendirilmesi ve karara bağlanması sağlanmış olacaktır.

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ergun Gedizlioğlu

Prof. Dr. Haluk Gerçek

Prof. Dr. İsmail Şahin

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı

Doç. Dr. Eda Beyazıt

Doç. Dr. Halit Özen

Doç. Dr. Kevser Üstündağ

Dr. İsmail Hakkı Acar

Dr. Suat Sarı

Erhan Öncü

Yorumlar (0)
banner116
29
açık
banner119