banner69

A1, B2 ve D2 yetki belgesi iptalinde yeni düzenleme

Yetki belgelerine kayıtlı taşıtların kapsam dışında kullanılması halinde 50 uyarma cezası verilmesi, ikinci kez aynı takvim yılı içerisinde aynı suçun işlenmesi halinde belge iptalinin uygulanması maddesinde yeni bir düzenlemeye gidilerek, birinci 50 uyarma cezasından sonra firmaya 30 günlük düzeltme imkanı getirildi.

banner114
D1-ŞEHİRLERARASI 03.09.2018, 17:25 03.09.2018, 17:38 Taşıma Dünyası
A1, B2 ve D2 yetki belgesi iptalinde yeni düzenleme

Yetki belgelerine kayıtlı taşıtların kapsam dışında kullanılması halinde 50 uyarma cezası verilmesi, ikinci kez aynı takvim yılı içerisinde aynı suçun işlenmesi halinde belge iptalinin uygulanması maddesinde yeni bir düzenlemeye gidilerek, birinci 50 uyarma cezasından sonra firmaya 30 günlük düzeltme imkanı getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 30’uncu maddesinin 4’üncü bendinde yer alan yetki belgesi iptalinde yeni düzenlemeye gitti.  

Yönetmelikte yetki belgesi iptalini getiren düzenleme şu şekildeydi:  Yetki belgesi sahipleri belgelerinde kayıtlı taşıtları yetki kapsamı  dışında veya yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinde kullandıramazlar. Bu düzenlemeye uymayan yetki belgesi sahiplerine 50 uyarma cezası verilir. A1, B2 ve D2 yetki sahipleri bir takvim yılı içerisinde ikinci kez aynı ihlali yaptıklarında yetki belgesi iptal edilir. Yetki belgesi sahibine de iki yıl geçmeden yeni yetki belgesi düzenlenemez.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; yapılan müracaatlar neticesinde 50 uyarma cezası ile ilgili haberleri olmadan kendilerini düzeltmek adına herhangi bir sürenin tanınmadan ikinci 50 uyarma cezasının verilmesi ve yetki belgesinin iptal edilmesinin firmaların mağduriyet yaşamasına neden olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu mağduriyetlerin önlenmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması açısından

İlk defa 50 uyarma tesis edilen yetki belgesi sahiplerine bahse konu işlemin tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 günlük süreyle düzeltme müddeti tanınması,

Yönetmelik hükmünün yeniden ihlal edilmesi halinde ihlali yapan firmalara uyarma cezasının uygulanması ancak iptal cezasının uygulanmaması,

Belirlenen süreden sonra yeniden ihlalin olması halinde belge iptali hükmünün uygulanması


KTY nin 30/4 uncu Maddesinin Uygulamasi
Yorumlar (0)
banner116
33
açık
banner119