banner92

OTOBÜSÇÜLÜK YAŞATILMALI

Pandemi nedeniyle çok zor günler geçiren otobüsçülerin, pandemi sonrasında ayağa kalkabilmesi için bugünden bazı çalışmaların ve desteklerin verilmesi çok önemli bir zorunluluk.

banner114
YOLCU TAŞIMA 16.11.2020, 12:59 16.11.2020, 15:34 Taşıma Dünyası
OTOBÜSÇÜLÜK YAŞATILMALI
banner100
banner101

TAŞIMA DÜNYASI Pandemi nedeniyle zor günler geçiren yolcu taşımacılığının mevcut durumunu ve taleplerini “OTOBÜSÇÜLÜK YAŞATILMALIDIR” manşetiyle duyuruyor. TAŞIMA DÜNYASI , 7 firma sahibiyle gerçekleştirilen özel röportajlar ile de görüşlerini aktarıyor.

Günümüz koşullarında çok zorlanan otobüsçülüğün desteklenmesi şart!

Denizyolu, demiryolu ve havayolundaki hızlı gelişmeye ve yaygınlaşmaya rağmen karayolu hâlâ büyük hizmet gören bir taşıma sistemidir. Diğerlerinin bazen rakibi, bazen de tamamlayıcısı olarak hem şehiriçinde hem de şehirlerarasında önemini korumaktadır. Kısa mesafeler için zorunlu olduğu gibi düşük maliyetli seçenekler sunmasıyla da orta ve alt gelir grubundakiler için sosyal yönden önemlidir. 

Otobüsçülüğün üstünlükleri

Karayolu taşımalarını, otobüs dediğimiz genelde büyük kapasiteli taşıtlarla yapılan toplu taşımalar ve küçük kapasiteli binek araçlar yani otomobillerle yapılan toplu taşım ve toplu taşıma özelliği olmayan taşımalar şeklinde ayırabiliriz.

Otomobil kullanımı; trafik yoğunluğu, trafik kazası, yol eskimesi ve yeni yol ihtiyacı, yakıt tüketimi, çevre kirliliği, amortisman ve eskime, ithalat gibi alanlardaki artışlarla kayıplar getirirken otobüslerle yapılan taşımalar bunları önlediği gibi ticari olmaları nedeniyle katma değer, vergi geliri ve istihdam yaratma kabiliyetleriyle de üstünlükler sağlamaktadır. 

Destek şart

Diğer modlara, büyük olasılıkla, toplu taşıma özelliklerine bağlı olarak verilen destekler karşısında günden güne zorlanan otobüsçülük, pandemi nedeniyle çok kötü günler geçirmektedir. Bunu sürmesi beklentilerinin yanı sıra Pandemi sonrasında tam olarak ayağa kalkması için devletçe desteklenmesi ihtiyacı kaçınılmazdır. Devlet ve sivil toplum örgütlerinin konu üzerinde birlikte çalışıp önlemler belirlemesi esas olmakla birlikte akla gelen bazı güncel önerileri sunmakta fayda var. 

Mali, parasal destekler

1- Pandemi nedeniyle yüzde 8’e düşürülen KDV uygulamasının kalıcı hale getirilmeli.

2- İyice artmış olan yakıt maliyetini düşürücü (ÖTV’nin tamamen veya kısmen alınmaması veya geri iadesi gibi) önlemler getirilmeli.

3- Bazı ödemeler ertelense de ödenme zamanları geldi; yenileriyle birlikte büyük miktarlara ulaşacağı dikkate alınarak uzun süreli ertelenmeli.

4- Kamu bankalarından alınan kredi geri ödemeleri düşük faizlerle ötelenmeli.

5- Turizmin bir unsuru olduğu bilinerek otobüsçülük de turizm desteklerinden aynen ve tam olarak faydalandırılmalı.

6- Bütün bunların yetersiz kalabileceği ve ödemelerin mümkün olmayabileceği dikkate alınarak bazı hibe kredi ve yardımlar yapılmalı.

7- Otobüsler, köprü ve otoyollarda düşük taşıma ücretleriyle desteklenmeli.

8- İstanbul Boğazı geçişlerinde yolcu, zaman ve para kaybı getiren 3’üncü köprü yanında 2’nci köprünün kullanımına imkan verilmeli. 

Mevzuat iyileştirmeleri

1- Terminal ücretleri düşük düzeylere indirilerek sabitlenmeli.

2- Terminallere erişimin yolcu ve taşımacılara getirdiği yükler ve kayıplar dikkate alınarak, büyük yerleşim merkezlerinde uygun birden fazla noktada terminal yapılmalı.

3- Gelir kazanma amacı olmaksızın sadece kendi taşımalarında kullanılmak üzere özel terminal yapımı kolaylaştırılmalı.

4- İlk kalkış ve son varışlar olmak üzere ara duraklardaki indirme ve bindirmeler trafik kurallarına aykırı olmayan her yerde yapılabilmeli. Terminale yönlendirmeler kaldırılmalı.

5- Bir özmal taşıt sadece bir belgede asgari kapasite sağlamada kullanılmalı ve sadece bir belgede sözleşmeli taşıt hesabının dikkate alınması kaydıyla birden fazla belgesi olan kişilerin farklı taşıtları diğer belgelerle yapılan taşımalarda da kullanabilmeli.

6- Belgelere özmal taşıt kadar otomobil kaydı yapılmalı.

7- Bilet satmamış olmak kaydıyla sefer saatinden 3 gün öncesine kadar ilan edilmek üzere sefer iptali imkanı verilmeli.

8- Yüzde 50 koltuk kapasite sınırlamasının olduğu günlerde, tek kişilik koltuk ücretinin en az yüzde 50 üstünde olmak üzere taban ücret yayınlanmalı.

9- Yolcu azlığı nedeniyle işletmeye açılmayan hatlar geleceğe yönelik olarak korunmalı.

10- Sözleşmeli taşıt kullanım oranları yeniden değerlendirilmeli.

11- Ücret tarifelerinin en geç 6 ayda bir yeniden düzenlenmesi esası getirilmeli.

12- 25 koltuktan küçük araçlar düzenli tarifeli seferlerde de kullanılabilmeli.

Yorumlar (1)
YORUMSUZ 1 yıl önce
Devletimiz otobüsçüyü daha nasıl zarar ettirriz diye uğraşıyo az kaldı başaracak sonunda .
banner92
banner117
30
açık