26.04.2024, 18:49

“Garp Cephesinde Değişen Bir Şey Yok”

16 Nisan 2024 tarihinde Turizm Taşımacıları Derneği 12. olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Sektörümüzün duayeni Sayın Sümer Yığcı ve ekibi yeniden kazandı. Divan Başkanlığını yürütme fırsatının şahsıma verildiği seçimler, rekabet dolu bir yarışın sonunda bir oy farkla sonuçlandı.

Sektörümüze hayırlı olmasını dilerim.

TTDER tarihindeki en yüksek katılımla yapılan seçimde toplam 89 kişi oy kullandı. Toplam 165 üyesi bulunan derneğimiz yüzde 53 katılım oranı ile seçimini tamamladı.

Turizm Taşımacıları ve sektör için böyle önemli bir günü kaleme almaya çalışırken, eski yazılarımı gözden geçirmek istedim.

Bu vesileyle, 22.04.2020 tarihinde kaleme aldığım yazıyı müsaadenizle kısaltarak yeniden paylaşacağım.

“Neden Birlik Olamıyoruz”

Kimi yerde Turizm Taşımacısı, kimi yerde Tarifesiz Taşımacı, kimi yerde VIP Taşımacı derken, aslında gerçekten “TARİFSİZ” Taşımacılığı icat etmiş bulunuyoruz. Evet, doğru yazdım. TARİFSİZ TAŞIMACILIK. 

Kim bu TARİFSİZ Taşımacı, önce onu bulalım. 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından arızi, tarifesiz taşımacılık tanımı yapılan D2/B2 belge ile lisanslanan, ulusal ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapabilen, şartları yine ilgili kanunlarda detaylandırılan tüzel kişi. 

Peki, nasıl bir grup? 

Kendi arasında organize, kamu ve diğer meslek örgütlerine karşı kendini kanıtlamış, her platformda özerk bir kimlik sahibi, birlikte hareket eden, mesleğin risklerini ve geleceğini birlikte öngörerek projeler geliştiren bir grup mu? 

Maalesef böyle bir grup değil. Neden?  

3500 firmanın faaliyet gösterdiği, 60 bin araç çalıştıran bir grup. 

Neden birlik olamıyor?

Kuruluş amaçları ve vizyonları ile 2000’li yılların ortasına kadar sektörde ciddi çalışma yapan tüm dernek ve federasyonlar, Turizm Taşımacısı üye firma sayıları ile sektörü kapsayan temsiliyetten uzak. 

Bu nedenle illerde lokal olarak oluşan dernekler, faaliyetleri itibarıyla çok daha aktif. 

Katılım ve yayılım eksikliği konusu, TTDER için değil, diğer dernek ve federasyonlar için de geçerli. 

Özetle başarılı işler yapılmış olmasına rağmen bugün, temsil ettiği esnafın dertlerinden uzak, katılımında yetersiz, çeşitli sebeplerle ümitsiz bir grup ve dernekler ilişkisi apaçık ortada. 

Tek sebebi tabii ki dernekler değil. Sektörün oyuncuları da bunun bir parçası. Eğitim seviyesi yetersizliği, sivil inisiyatifler konusundaki kültürün oluşmamış olması gibi birçok sebepten katılımcı değil. 

Dernek ve kurum kültürü yerine, platform ve çeşitli sosyal medya whattsap kültürü daha hakim. 

Klavyede basılan tuşun, söylenen veya paylaşılan metnin sorumluluğunu alacak ne bir taşımacı ne de platform düzgün şekilde oluşmuş. 

Bu arada herkesin hemfikir olduğu tek şey “BİRLİK OLALIM”. 

Olunmuyor. Olalım denince olunmuyor. Katılmayınca olunmuyor. Fikrini yazmayınca olmuyor. 

Temelde taban ile bağı kopmuş derneklerle de olmuyor. Bağlar yeniden kurulmadan, köprüler yeniden yapılandırılmadan, ortak akıl ve fikir projeleri de üretilemiyor.  
*   *   *
Bu grup bir karar verecek. 

Taşımacısı, derneği, emekçisi, yöneticisiyle birlikte bir karar verecek. Ne kadar tüm iletişim köprüleri yıkılmış, tüm bağları eskimiş ve tüm aidiyeti kaybolmuş gibi gözükse de, aklından birlik lafı geçen herkes bir karar verecek. Bu kararın gereğini yaparak mesleği ile ilgili mevcut ve gelecek tüm değişimlerde aktif rol oynayacak, ya da bir daha birlik kelimesini bir yere dahi yazmayacak.

* Günümüz teknolojilerini ve sosyal platformları aktif kullanan dernekler yeni dijital platformlar yaratacak ve katılımı arttıracak. 
* Bu platformlarda kısa ve uzun vade gerçekçi planlarla, derneklerin faaliyet gösterdiği çalışmalar aktif olarak tüm üyelerle paylaşılacak.
* Bu platformların doğru moderasyonu ile yeni üye katılımı ve karşılıklı iletişim köprüleri yeniden kurulacak.
* Her tipteki taşımacı ile eşit ve adil bir ilişki kurulacak.
* Taşımacının yerelden genele tüm problemlerini iletebileceği köprüler kurulacak. 
* Tüm ülke genelinde turizm taşıma dernekleri ile mütekabiliyet esaslı iletişim yeniden yapılandırılacak.
* Yüksek temsiliyet ve özerklik için gereken tüm çalışmalar yapılacak. 
* Hiçbir kurum veya kuruluşun kendi adına açıklamaya veya temsiliyetine müsaade edilmeyecek.
* Taşımacı, bu platformlara üye olmayı bir mesleki görev olarak yerine getirecek.
* Doğru bulduğu veya bulmadığı tüm konularda aktif yazı yazacak ve cevap isteyecek.
* Katılımcı olmayı platformlarda yeniden öğrenip, yönetsel konularda da katılım sağlayacak.
*   *   *
Tarih, ailesine, milletine, ülkesine ve değerlerine sahip çıkmayanların hezeyanları ile doludur.

“Kim demiş gül yaşar dikenin himayesinde? Dikenin itibarı gül himayesinde!” Mevlâna ■

Yorumlar (0)
banner117
15
açık
banner159
banner153