banner69

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı

banner113

TOBB-Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin yaralarını sardığımız bu dönemde en çok sorulan soruların başında gelen DASK, Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı konusunda "benim evim şöyle ne kadar tazminat alabilirim" sorusunu Taşıma Dünyası okurları için yazdı.

banner114
GÜNDEM 03.03.2023, 14:13 03.03.2023, 14:44 Taşıma Dünyası
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı

Levent Korkut
TOBB - Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı

DASK
6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununa atfen çıkartılan,

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır.

• Temeller
• Ana duvarlar
• Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
• Bahçe duvarları
• İstinat duvarları
• Tavan ve tabanlar
• Merdivenler
• Asansörler
• Sahanlıklar
• Koridorlar
• Çatılar
• Bacalar
• Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Teminat Kapsamı Dışındaki Durumlar

Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

“ANCAK,SİGORTA YAPTIRIRKEN YUKARIDA BAHSE KONU HUSUSLARIN TEMİNAT KAPSAMINDA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜP SİGORTA ETTİRİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BÜRÜT M2 ÜZERİNDEN POLİÇE YAPTIRILMASI ÇOK ÖNEM ARZETMEKTEDİR.
AKSİ DURUMDA EKSİK SİGORTA UYGULAMASI NETİCESİ HASARINIZI EKSİK ALIRSINIZ.”

Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:
• Enkaz kaldırma masrafları
• Kar kaybı
• İş durması
• Kira mahrumiyeti
• Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
• Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
• Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
• Tüm bedeni zararlar ve vefat
• Manevi tazminat talepleri
• Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
• Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

Azami Teminat Limiti

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.
"Deprem geçecek, hayat devam edecek…" diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. 

DASK tarafından verilen azami teminat tutarı;

“SİGORTA EMEKLİLİK VE SİGORTA DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU”
SEDDK tarından belirlenmektedir.
 
25 Kasım 2022 tarihinden itibaren uygulanacak fiyat ve şartlar,
BETONARME yapı tiplerinde m2 birim fiyatı 3.016.- TL 
Diğer YAPI tiplerinde  m2 birim fiyatı 2.080.- TL olmak üzere,
AZAMİ 640 Bin TL'dir.

Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. 

Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek KONUT SİGORTASI teminatı satın alabilir. 

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
• 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
• Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
• Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

• Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
• Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
• Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, için de geçerlidir.
Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:
• 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
• Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
• Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
• Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
• Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
• Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
• Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar."

6 ŞUBAT KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDEN SONRA EN ÇOK SORULAN SORULAR

-Hasar ihbarında süre kısıtlaması varmıdır?

Evleri depremde hasar gören Zorunlu Deprem sigorta sahiplerinin DASK’a hasar ihbarı yapmasıyla ilgili bir zaman sınırlaması bu güne kadar hiç uygulanmadı ve uygulanmayacak.

DASK Kurumu bu konuda kesinlikle bir süre aramamaktadır.

Hatta DASK Kurumu ihbar olsun olmasın yıkıldığı tesbit edilmiş binalarla ilgili hasarları sigortalılara ihbarı beklemeden ödemektedir. ■

------------------------------------------

DEPREM BÖLGESİ

Şu ana kadar alınan ihbar ve açılan hasar dosya sayısı: 290.000 adet

Şu ana kadar ağır hasarlı olarak tesbit edilip ödenen hasar: 1.000.000.000.-TL        

24 Şubat 2023

Yorumlar (0)
banner117
15
açık
banner159