banner139
banner69

18 koltuk kolaylığı 3 ay uzadı

banner113

31 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete ve 31706 sayılı Resmi Gazete de Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapan Yönetmelik 6. Mükerrer olarak yayımlandı. Yönetmelik ile 18 koltuklu taşıtlara tanınan süre 1 Ocak 2022’den 1 Nisan 2022’ye uzatıldı.

banner114
MEVZUAT 01.01.2022, 14:24 Erkan YILMAZ
18 koltuk kolaylığı 3 ay uzadı
banner101

Dr. Zeki Dönmez

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne ilişkin olarak Dr. Zeki Dönmez’in önemli gördüğü değişikliklere ilişkin açıklamaları ile bazı hususlara ilişkin değerlendirmelerini sunuyoruz.

Değerlendirmeler şu şekilde;

-Değişikliğin 4’üncü maddesi ile Yönetmeliğin 16’ıncı maddesinin 10’uncu fıkrası değiştirildi. e-devlet üzerinden yapılacak belge müracaatlarında Yönetmelikteki şartları sağladıklarına ilişkin olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunanların artık yetki belgeleri iptal edilmeyecek, faaliyetleri geçici olarak durdurulacak ve gerekli şartları sağladıklarında faaliyetlerine izin verilecek.

-Değişikliğin 6’ıncı maddesiyle Yönetmeliğin 24’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasındaki elektrikli otomobillerin gücü 70 kW’dan 105’e kW’a yükseltildi.

-Değişikliğin 8’inci maddesiyle Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinde değişikliklere gidildi. 2’inci fıkradaki sözleşmeli taşıtların kendi adlarına taşıma yapmaları halinde Kanunun 26’ıncı maddesine göre cezalandırılmaları yanında bu taşıtın kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibine 50 uyarma verilecek.

32’inci fıkraya göre Bakanlıkça yayınlanan düzenleyici işlemlere uymayanlara verilecek10 uyarma cezası uluslar arası taşımalar veya geçiş belgelerine ilişkin konularda 10 katına kadar artırılabilecek. (Kanun ve Yönetmelik düzenleyici işlemler ve bunların yaptırımlarını tümüyle kapsamalıdır. Ayrıca böyle bir fıkraya gerek olmamalıdır. Bu fıkraya göre cezalandırılacak bir husus varsa onun da mevzuata özel olarak konup, cezalandırılması gerekir. Böyle bir genel yasak veya cezalandırma düşünülemez. Böyle bir yasak veya ceza konulursa diğer yasakların ve cezalarının tümüyle kaldırılması gerekir.)

-Değişikliğin 9’uncu maddesiyle yolcu taşımacılarının yükümlülükleri başlıklı 41’inci maddeye bir fıkra eklendi. Buna göre taşımalar emniyet kemeri takılması konusunda yolcuları sesli veya görüntülü olarak uyarmak zorunda. Cezası 5 uyarma.

-Değişikliğin 10’uncu maddesiyle Yönetmeliğin hat sayısı başlıklı 55’inci maddesinin 7’inci fıkrasıyla B1 yetki belgesi sahiplerinin anlaşma yaptıkları yabancı menşeli firmalara Bakanlığa bildirdikleri ücret ve zaman tarifelerine uyma zorunluluğu eklendi. Bu fıkraya uymamanın cezası 20 uyarma. (Ücret tarifelerine uyma zorunlulukları 56’ıncı, zaman tarifelerine uyma zorunlulukları da 57’inci madde de yer almalı. Bunun ötesinde yabancı menşeli firmalara ücret ve zaman tarifesi hazırlayıp Bakanlığa bildirme zorunluluğu açık olarak yer almıyor)

-Değişikliğin 11’inci maddesiyle Yönetmeliğin ücret tarifeleri başlıklı 56’ıncı maddesinin 6’ıncı fıkrasında değişikliğe gidildi. Ücret tarifelerinin en az 4 ay uygulama zorunluluğu korunurken en fazla 1 yıl olma zorunluluğu kaldırıldı. Bakanlığın görülmüştür şerhi verdiği tarihten itibaren 4 aylık süre içinde yeni ücret tarifesi düzenlenemeyeceği eklendi. İstisna şartları saklı.

- Değişikliğin 12’inci maddesiyle Yönetmeliğin uyarma başlıklı 69’uncu maddesinin 5’inci fıkrasındaki uyarma başına 60 TL ifadesi kaldırılarak, belge ücretlerine ilişkin ekte 1’de belirtilen rakamın esas olacağı vurgulandı. (2022 için 117 TL)

-Değişikliğin 14’üncü maddesiyle Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinin 8’inci fıkrasıyla getirilen Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin 10 ve12’inci fıkralarının 2021 sonuna kadar aranmama şartı 1 Temmuz 2022’ye uzatıldı. ( Aranmayacak düzenlemeler kargo ve dağıtım işletmecilerinin yetki belgesi alma asgari şartları. Bu sürede bunlar uygulanmayacaksa ne uygulanacak? Bu belgeler mi verilmeyecek, yoksa hiçbir şart aranmadan mı belge verilecek?)

-Değişikliğin 15’inci maddesinin geçici 2’inci fıkrasındaki sürelerde değişikliğe gidildi. Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin 6’ıncı fıkrasının uygulanma süresi yük taşıma belgesinin türüne göre 2023 ve 2024 başına kadar uzatıldı. 44’üncü maddesinin 6’ıncı fıkrasına uymada terminal işletmecilerine tanınan süre 2023 oldu.

-Ayrıca aynı geçici madde ile getirilen Yönetmeliğin 24’üncü maddesindeki 25 koltuk şartının 1 Ocak 2022’ye kadar 18 koltuk olarak uygulanması düzenlemesinin süresi 3 ay uzatma ile 1 Nisan 2022 olarak belirlendi. ( Bunun kalıcı hale getirilmesi bana göre iyi, gerekli idi. Ancak bu uzatma da önemli. Umarım bu süre sonunda kalıcı hale getirilir.)

-Ayrıca Yönetmelik değişikliğinin en sonunda belge ücretlerine ilişkin ek 1’inde yer aldığı ekler için tıklanması belirtiliyor. Bu tıklama yapıldığında buradan belge ücretlerine ulaşıldığında yeniden değerleme oranına göre beklenen yüzde 36.2 yerine yüzde 20 artış yapıldığı görülüyor. Ayrıca uyarma karşılığı ödemenin 117 TL, Taşıt Kartı bedelinin 594 TL, Taşıma Özel İzin Belgesi Ücretinin 394 TL olduğu görülüyor.

Yorumlar (0)
banner117
15
açık
banner159
banner153