banner139
banner69

Taşıma İşleri Organizatörlüğü belgesi indirimli alınabilecek

banner113

30 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Yönetmelik değişikliği ile taşıma yetki belgesi sahibi firmaların TİO Yetki Belgesini indirimli alma imkanı verildi. Yönetmelik değişikliği Dr. Zeki Dönmez değerlendirdi.

banner114
MEVZUAT 30.12.2021, 14:17 30.12.2021, 16:16 Erkan YILMAZ
Taşıma İşleri Organizatörlüğü belgesi indirimli alınabilecek

Yapılan Yönetmelik Değişikliği şu şekilde;

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, H1, H2, K1, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli bulunan gerçek veya tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamında taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almak üzere 60 gün içerisinde müracaat etmesi halinde; mevcut yetki belgesi geçerlilik süresi toplamı;

a) 5 yıl ve daha az olanlar için, taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ile sahip oldukları yetki belgesi arasındaki ücret farkının %50’si,

b) 5 yıl ila 10 yıl arasında olanlar için, taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ile sahip oldukları yetki belgesi arasındaki ücret farkının %40’ı,

c) 10 yıl ve daha fazla olanlar için, taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ile sahip oldukları yetki belgesi arasındaki ücret farkının %30’u,

yetki belgesi ücreti olarak tahsil edilir ve adlarına taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi düzenlenir. Ancak, bu fıkra uygulanarak düzenlenecek olan taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi için ödenecek belge ücreti, geçerli taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ücretinin %15’inden az olamaz. Bu fıkranın uygulanması suretiyle hesaplanacak ve ödenecek yetki belgesi ücretleri için 2021 yılı belge ücretleri esas alınır. Bu fıkra kapsamındaki müracaatlar ile yapılacak iş ve işlemlerin, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde sonuçlandırılması zorunludur.

(4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte, geçerli taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi bulunmayan ve üçüncü fıkra kapsamında olmayan gerçek veya tüzel kişilerin, bu Yönetmelik kapsamında taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almak üzere 60 gün içerisinde müracaat etmesi halinde, müracaat sahiplerine yetki belgesi ücretinde %30 indirim uygulanır. Bu fıkranın uygulanması suretiyle hesaplanacak ve ödenecek yetki belgesi ücretleri için 2021 yılı belge ücretleri esas alınır. Ancak, bu fıkra kapsamındaki müracaatlar ile yapılacak iş ve işlemlerin, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde sonuçlandırılması zorunludur.

(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, mevcut taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi geçerlilik sürelerine 10 yıl ilave edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UND'nin sitesinde TİO YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ tablo ile aktarıldı

Başvurunun yayımlanan Yönetmelik Değişikliği tarihinden itibaren 60 gün içerisinde yapılması ve bu süre içerisinde sonlandırılması zorunludur,Ödenecek yetki belgesi ücretleri için 2021 Yılı Yetki Belgesi Ücretleri esas alınacaktır.

Yıl bazında belirlenen indirim oranları; geçerli bulunan ve adlarına düzenlenen C2, C3, G1, G2, G3, H1, H2, K1, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki belgeleri için uygulanacaktır.

Yönetmelikte ayrıca;

Geçerli, TİO yetki belgesi bulunmayan ve indirim haklarından faydalanamayan firmaların yayımlanan Yönetmelik Değişikliği tarihinden itibaren 60 gün içinde müracaat etmesi halinde yetki belgesi ücretinde % 30 indirim uygulanacağı,

Bu Yönetmelik yayınlanmadan önce TİO yetki belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, mevcut TİO Yetki belgesi geçerlilik sürelerine 10 yıl ilave edileceği, hükme bağlanmıştır.

DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ DR. ZEKİ DÖNMEZ'İN DEĞERLENDİRMESİ

Taşıma İşleri Organizatörlüğü alanında kolaylıklar getiren bir düzenlemenin kendi yönetmeliğinde geçici madde olarak yer alması konusunu, konunun geçmişiyle birlikte kendi bilgilerime göre değerlendirmek istiyorum.

Karayolu Taşıma Kanunu sadece taşımacı, acente, komisyoncu, nakliyat ambarı ve kargo işletmecilerini kapsam maddesinde ve taşımacı işleri tanımında saymaktadır. Bunlar içinde yer almayan lojistik işletmecisi, dağıtım işletmecisi, terminal işletmecisi ve taşıma işleri organizatörlüğü, kanunun verdiği yetkinin geniş yorumuyla Karayolu Taşıma Yönetmeliği içinde yer aldı, tanımlandı ve diğerleriyle birlikte belgeye bağlandı.

Tartışmalar

Taşıma İşleri Organizatörlüğü’nün bu Yönetmelik kapsamında yer alıp almayacağı veya ne şekilde yer alacağı hususunda tartışmalar yaşandı, bende yazılarımda bu işin karayolu dışındaki modları da kapsaması nedeniyle karayolu taşıması kapsamında değerlendirilip belgeye bağlanamayacağını ifade etmiştim.

Bu tartışma ve gelişmeler sonrasında Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Ulaştırma Bakanlığı’nın o gün ki, KUGM ve KDGM dışındaki birimlerinin ve onlarca hazırlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği adlı ayrı bir Yönetmeliğin kapsamına alındı. KTY kapsamında yeni (TİO) belgesi verilmemekle birlikte (TİO) belgeleri eskiden alınmış belgeler açısından KTY içinde yer almaya devam ediyor.

Belge değişimi

KTY’nin 20’inci maddesi mevcut belgelerden her birinin başka bir belgeyle değiştirilebileceğini ve bu değişimde eski belge ücretinin yeni belge ücretinde sayılacağını belirtiyor. Şüphesiz ki, buna önceden (TİO) belgeleri de dahildi. (TİO)’nun ilgi alanı dışında kalan yeni Yönetmeliğe geçişi sonrasında biraz sorunlu hale geldi gibi. Önceden alınmış (TİO) belgelerinin KTY’deki diğer belgelere dönüştürülmesi mümkün olsa da diğer belgeler verilerek yeni TİO belgesi alınması artık mümkün olmayabilir. Zira yeni TİO belgeleri artık sadece yeni yönetmeliğine göre alınıyor.

Bunlar ötesinde KTY’deki TİO belgelerinin yeni yönetmelikteki TİO belgelerine dönüştürülmesi imkanı yeni TİO Yönetmeliğinde olsa bile KTY’de mevcut diğer belgelerin yeni yönetmelikteki TİO belgesiyle değiştirilmesi yönünde yeni yönetmelikte bir düzenleme olduğunu sanmıyorum. Keza yeni yönetmelikteki TİO belgelerinin KTY’deki diğer belgelere de dönüşümü de mümkün görmüyorum.

Yeni düzenleme

Şimdi mevcut TİO Yönetmeliğinde bir geçici maddeye eklemeler yapılarak;

-Yeni Yönetmeliğe göre alınmış TİO belgelerinin geçerlilik süresinin 10 yıl uzatılması

-Yeni Yönetmeliğe göre yeni (sıfırdan) TİO belgesi alımında 60 gün süreyle yüzde 30 ücret indirimi yapılması,

gibi kolaylıklar yanında

-KTY’de mevcut her türlü taşıma işleri yetki belgesi sahiplerinin (acentelik ve komisyonculuk dahil) yeni yönetmelikteki TİO belgelerini almalarında eski belgesinin süresine göre 60 günlük bir dönem için değişen oranlarda ücret indirimi yapılması,

hususu da geçici düzenleme olarak getirilmiş bulunuyor.

Mevcut yönetmelikteki yetki belgelerinin süresinin 5 yıl olduğu düşünüldüğünde mevcut belgelere ilişkin sürenin anlamını ben çözemedim. Faaliyet süresi olabilir mi? Bir de bunun belge değişimi olup gereksiz hale gelecek eski belge geçersiz mi olacak,yoksa kolaylıklardan faydalanıp ayrıca bir de TİO belgesi sahibi mi olunacak? olduğunu da tam göremedim

Bir öneri de başka modlardakiler dahil diğer taşımacıların imkanlarını da kullanabilen şimdiki TİO’nun (birazcık taşımacılıkta yapabilen çok modlu komisyonculuk benzeri) sadece diğer karayolu taşımacılarının imkanlarını kullanarak yapılması şeklinde bir imkan/ ihtimal/ seçenek olamaz mı?

Karayolu Taşıma İşleri Organizatörlüğü (KTİO) adlı, tamamen KTY kapsamında kalacak bir tanımla buna imkan verilmesi uygun veya gerekli değil mi? Böyle bir faaliyetin tanımlanmaması karayolu taşımacılığının alanını daraltmaz mı? Böyle bir TİO (KTİO) tanımlanırsa KTY kapsamındaki yük taşıma işleri mensuplarının buna geçişi daha kolay ve önemli olmaz mı?

Yorumlar (3)
Hüseyin 2 yıl önce
İndirim olmuş %80 ama kimsenin haberi yok
erkan 2 yıl önce
bizim türkiye ulaştırma bakanlıgı ancak çeşitli belgelerle para toplamayı bilsin kamyoncuya tırcıya bir kolaylık saglamasın
Halil ibrahim yıldırım 2 yıl önce
Esnafın çoğunun haberi olmadı esnaf madur oldu
banner117
15
açık
banner159