banner139
banner69

TÜRSAB’ın üyesine plaka satması yasal değildir

banner113

Acentalar Kazanacak Platformu TÜRSAB 25. Dönem Başkan Adayı Ali Bilir, TÜRSAB’ın üyelerine plaka satmasına yönelik bir basın açıklaması yaptı.

banner114
TURİZM 06.12.2023, 10:59 06.12.2023, 11:33 Erkan YILMAZ
TÜRSAB’ın üyesine plaka satması yasal değildir
banner101

Yapılan basın açıklaması şu şekilde; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)’ın Tur ve Transfer araçlarında bulundurulması gereken belgeler arasında bulunan TÜRSAB araç plakası uygulamaları ile ilgili aşağıdaki konulara dikkatinizi çekmek isterim.

1.KONU

5 Ekim 2007 tarihinde 26664 sayı ile Resmî Gazete ’de yayınlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 40. maddesinde paket tur ve turlarda bulundurulması gereken belgeler, 41. maddesinde ise transfer araçlarında bulundurulacak belgeler belirtilmektedir.Her iki maddenin “c” bendinde belirtilen “TÜRSAB araç plakası” her yıl TÜRSAB tarafından belirlenen ücret karşılında Üye Acentalara satılmaktadır. TÜRSAB araç plakasının her yıl yenilenmesi gerektiği ile ilgili yönetmeliğin herhangi bir yerinde açık bir hüküm yoktur.Dolayısı ile bir kez alınan plaka, kayıp veya zayii olana kadar geçerli olmalıdır. TÜRSAB’ın her yıl yeni ücret belirleyerek üyesi’ ne plaka satması yasal değildir.

2. KONU

TÜRSAB 29 Kasım 2023 tarihinde; seyahat acentaları birliği yönetmeliğin 40. ve 41. maddelerine istinaden 2024 yılı paket tur ve transfer araçlarında bulunması gereken TÜRSAB araç plakası ile ilgili ilgili bir duyuru yayınladı. Bu duyuru’ da 2024 yılında kullanılacak olan plaka başvurularının 1 Aralık 2023 tarihinde başlayacağını ve uygulanacak plaka ücretlerini ise aşağıda tabloda acentaların bilgilerine sundu.

İzah edilebilir bir artış oranı değildir

Tablodan anlaşılacağı üzere 2023 yılında 550,00 TL olarak uygulanan plaka ücretine %200’den fazla bir artış yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu artış oranı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 554 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde, yeniden değerleme oranı olan % 58,46’in çok üzerindedir.

TÜRSAB Yönetiminin Gözü Acenta’nın Cebindedir.

Bu artış oranı hiçbir şekilde izah edilebilecek bir oran olmayıp tamamen keyfi bir uygulamadır Ayrıca 2. ve 3. yıl artışlarının da hangi oranda yapılacağı belirtilmemektedir. TÜRSAB Yönetim kurulu plaka süresini 3 yıla çıkarma gerekçesiyle gözünü üyesinin cebine dikmiştir.Diğer bir konu ise mevcut yönetim Kurulu’nun normal görev süresi iki yıl sonra bitmektedir. Bu kararları ile birlikte görev süresinin sonrasında ki bir yılın plaka ücretini ’de şimdiden almayı amaçlamaktadırlar.Plaka pulu uygulaması adı altında cüzi bir bedel olarak göstermeye çalıştıkları pul bedeli artış oranının 2. ve 3. yıllarda ne kadar olacağı’ da belli değildir. Oysa ki kamu ve meslek birliklerinde açıklanabilir, mantıklı yasa ve yönetmeliklere dayalı bir ücret artışı olmalıdır. Ücret artış oranları tamamen TÜRSAB Yönetim Kurulu’nun inisiyatifindedir. Bu yasal değildir. TÜRSAB üyesine yılda ortalama 60 bin adet plaka satarak üyesinden 80-90 milyon TL haksız kazanç elde etmektedir.

TÜRSAB Yönetmeliği yanlış uyguluyor

Seyahat Acentaları Yönetmeliğinin 40. ve 41. maddeleri yıllardan beri hatalı uygulanmıştır. TÜRSAB araç plakaları bir kez alındıktan sonra her yıl yeniden satın alınmasına gerek yoktur. TÜRSAB Yönetim Kurulu bu hatasını düzeltmelidir.  Yönetmeliği yayınlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı bu maddeler bir açıklık getirmelidir. 

YÖNETMELİĞİN 40. VE 41 MADDELERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR

5 Ekim 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26664

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Paket tur ve turlarda bulundurulması gereken belgeler

MADDE 40 – (1) Paket tur ve turlarda seyahat acentası yetkilisinin aşağıdaki belgeleri bulundurması zorunludur.

a) Seyahat acentası işletme belgesinin TÜRSAB tarafından onaylanmış sureti,

b) Paket tur veya tura katılan müşterilerin listesi,

c) TÜRSAB araç plakası,

ç) Araç, seyahat acentası tarafından kiralanmış ise sözleşme sureti,

d) Başlangıç noktasının da belirtildiği paket tur veya tur programı,

e) Paket tur zorunlu sigorta poliçe sertifikası sureti.

Transfer araçlarında bulundurulacak belgeler

MADDE 41 – (1) Seyahat acentasının transfer faaliyetinde aşağıdaki belgelerin transfer elemanında bulunması zorunludur.

a) Seyahat acentası işletme belgesinin TÜRSAB tarafından onaylanmış sureti,

b) Transferi yapılan yolcu listesi,

c) TÜRSAB araç plakası,

ç) Transfer elemanı kimlik kartı,

d) Araç, seyahat acentası tarafından kiralanmış ise sözleşme sureti.

Yorumlar (0)
banner117
15
açık
banner159
banner153