banner91

banner115

banner92

Lojistik şirketleri mevzuat düzenlemesi istiyor

400 şirket yöneticisi ile gerçekleştirilen Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması'nın 4. Çeyrek Sonuçları Açıklandı.

banner114
LOJİSTİK 19.02.2015, 11:50 19.02.2015, 12:09 Taşıma Dünyası
Lojistik şirketleri mevzuat düzenlemesi istiyor
banner100
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Okan Tuna, sektörün kamudan en önemli beklentisinin halen mevzuat düzenlemesi olduğunu ifade etti. Tuna, 2004 yılında yayınlanan mevzuatın sektörde halen yüzde 75,7 oranında değişiklik beklentisi yarattığını belirtti. Okan Tuna, “Fiyat rekabeti, özellikle küçük ve orta boylu işletmeleri zorluyor ve şirketlerin faaliyetlerine son veriyor” dedi.

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeksin, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek sektörün nabzını ölçen bir araştırmaya imza attık. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ile gerçekleştirdiğimiz bu araştırmada sektördeki firmalarımızın beklentilerini ortaya çıkarırken, yüzdelik rakamlarla sektörün bir nebze de olsa ölçümlenebilmesini gerçekleştiriyoruz” dedi.

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu, Lojistik Uygulamaları ve Araştırma Merkezi (BLUARM) ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği’nin, 2013 yılından bu yana ortak gerçekleştirdikleri, “Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması”nın “2014 Yılı 4. Çeyrek Sonuçları” 10 Şubat Salı günü düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Basın toplantısına Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu BLUARM Müdürü Prof. Dr. Okan Tuna, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, Danışman Bülent Tanla, UTİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özal, Ekin Tırman ve UTİKAD Genel Müdürü Cavit Uğur katıldı.

400 şirket yöneticisi araştırmaya katıldı 

UTİKAD üyesi 400 lojistik şirketinin yöneticisi ile yapılan araştırmada sektörün 2014 yılı Ekim, Kasım Aralık aylarındaki gerçekleşmeleri ile 2015 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarındaki beklentileri soruldu ve çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Araştırma, 26 Aralık 2014- 20 Ocak 2015 tarihlerinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 15 farklı soru hazırlanarak lojistik sektörünün üst düzey yöneticilerinin değerlendirilmesine sunuldu. 15 sorunun tamamı kapalı uçlu olarak hazırlandı. Araştırma, 400 işletmenin tümüne posta ve internet yoluyla iletildi ve yüzde 18,5 oranında bir temsil oranı örneklem olarak elde edildi

Rekabet fiyat üzerinden 

BLUARM Müdürü Prof. Dr. Okan Tuna, araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de lojistik sektöründe rekabetin fiyat üzerinden yapıldığını belirtti. Tuna, “Lojistik yöneticilerinden Türkiye’de lojistik sektöründe rekabet seviyesini tanımlamalarını istediğimizde, yüksek seviyede fiyat, orta seviyede servis hızı ve hizmet kalitesi rekabeti yanıtını alıyoruz. Fiyat odaklı rekabet araştırmada temel bir sorun olarak da yöneticiler tarafından ifade edildi. Fiyat rekabeti sektörü sıkıntıya sokuyor, özellikle küçük ve orta boylu işletmeleri zorluyor ve şirketlerin faaliyetlerine son veriyor” dedi. 

Lojistik kamu ve kamuoyunca yeterince bilinmiyor 

“Lojistik yöneticilerine kamu ve kamuoyunun sektör algısını sorduğumuzda ise eksik bilindiği sonucuna ulaşıyoruz” diyen Prof. Dr. Tuna, “Sektör son 10 yıl içindeki değişimini ne devlet-hükümet düzeyine ne de sokaktaki vatandaşa anlatamadığını düşünüyor. Biz artık sadece taşımacı, kamyoncu değil, lojistik hizmet sağlayıcısıyız deseler de algıyı düzeltemediklerine inanıyorlar” dedi. 

En önemli beklenti hala mevzuat düzenlemeleri 

Sektörün bu anlamda kamudan en önemli beklentisinin halen mevzuat düzenlemesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Okan Tuna, 2004 yılında yayınlanan mevzuatın sektörde halen yüzde 75,7 oranında değişiklik beklentisi yarattığını belirtti. Sektördeki işbirliği düzeyinin yüksekliğine değinen Prof. Dr. Tuna, işletmeler arası bilgi alışverişi oranının yüzde 87,8 ve işbirliğinin yüzde 70,3 olduğunu belirterek şöyle devam etti, “Lojistik elbette doğası gereği birlikte iş yapma kültürünü de beraberinde getiriyor ve firmaların hemen hemen hepsinin rekabet öncesi işbirliği yaptığı meslektaş firmaları var, bu birçok sektörde yakalanamayan bir işbirliği oranıdır.”

Sektörün büyüyeceğine yönelik inanç azalıyor 

Sektörün 2015 yılının ilk üç aydaki beklentilerine de değinen Prof. Dr. Tuna, “Yabancı sermaye yatırım beklentisi yüzde 54 düzeyindeyken, sektörün büyüyeceğine dair yönetici beklentisi her çeyrekte biraz daha düşüyor, bu yılın ilk üç ayı için bu oran yüzde 28,4 oldu. Lojistik sektörü yöneticileri kendi yatırımları konusunda da umutsuz, ilk 3 ay içerisinde sektörde yatırım planına hayır diyenlerin oranı yüzde 55,4” dedi. Prof. Dr. Tuna, araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 44,6’lık bir oranın önümüzdeki 3 aylık dönemde firmaları bünyesinde yeni çalışan istihdam edeceklerini ifade ettiklerini de belirtti.

Sektörün nabzını ölçen bir araştırma 

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin de toplantıda, son yıllarda taşımacılık ve lojistik sektöründe yaşanılan değişimlere değinerek, Türkiye taşımacılık sektörünün misyon, vizyon, strateji ve hedeflerinin yeniden tanımlanmasının bir zorunluluk haline geldiğini belirtti. Bu süreçte bütünsel bir yaklaşım ile yepyeni bir lojistik kültürü oluşturulmasına ihtiyaç olunduğunu ifade eden Turgut Erkeskin, şöyle konuştu: “Türk Lojistik sektörünün strateji ve hedeflerini gerçekleştirmesi sürecinde, bu lojistik kültürünün 3 ana unsuru olan kalite kültürü, güvenlik kültürü ve yenileşim (inovasyon) kültürünü oluşturmada ana aktörlerden biri hiç kuşkusuz UTİKAD olacaktır. Bu noktada Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek sektörün nabzını ölçen bir araştırmaya imza attık. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ile gerçekleştirdiğimiz bu araştırmada sektördeki firmalarımızın beklentilerini ortaya çıkarırken, yüzdelik rakamlarla sektörün bir nebze de olsa ölçümlenebilmesini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde sektör firmalarımız bugün lojistikte neler olduğunun tespitine rakamlarla ulaşabiliyorken, ilerisi için ise sürdürülebilir politikalarını oluşturmaları konusunda da yardımcı bir kaynak görevi üstlenmiş oluyoruz.


RAPOR SONUÇLARI 

GERÇEKLEŞMELER (Ekim-Aralık 2014)

• Yurt dışı taşımacılık faaliyeti, lojistik işletmelerin en fazla (yüzde 78,4) gerçekleştirdiği fonksiyon olarak gözlenmektedir. Yurt içi taşımacılık (yüzde 68,9), depoculuk/antrepoculuk (yüzde 48,6) ve dağıtım/sevkiyat faaliyetleri (yüzde 44,6) gibi faaliyetlerin bu çeyrekte de yoğunlukları yüksek olarak gözlendi.

banner97
• Ulaştırma faaliyetleri içerisinde, Türkiye’nin mevcut yapısıyla örtüşeceği gibi, karayolu taşımacılığı lojistik işletmeler tarafından yoğunlukla (yüzde 77,0) gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan, denizyolu taşımacılığı 2014 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre yüzde 2,7 oranında artış göstermiştir. Demiryolu taşımacılığı ise üçüncü çeyreğe göre yüzde 5,4 oranında artmıştır.

• Lojistik işletmelerinin yoğunlukla hizmet verdiği sektörlerin, Gıda (yüzde 68,9), Tekstil (yüzde 67,6) ve Kimya (yüzde 66,2), Otomotiv yan sanayi (yüzde 60,8)  olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, 2014 yılının üçüncü çeyreği ile karşılaştırıldığında, enerji sektörüne yönelik verilen hizmetin yüzde 6,6 oranında arttığını ama otomotiv yan sanayi sektöründeki hizmet oranının yüzde 6,4 azaldığı gözlenmektedir.

• Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 67,6’lık bir oranı; lojistik sektöründe fiyat rekabetinin “yüksek” olduğuna yönelik bir değerlendirme yapmışlardır. Diğer taraftan; hizmet kalitesi (yüzde 52,7) ve servis hızı (yüzde 74,3) rekabetinin ise “orta” düzeyde olduğu düşünülmektedir.

• Araştırmaya katılan yöneticilerin, yüzde 16,2 gibi çok düşük bir oranı kamunun lojistik sektörünü “doğru bildiğini” düşündüğünü ifade etmektedir. Diğer taraftan, araştırmaya katılan yöneticilerin, yüzde 5,4 gibi bir oranı kamuoyunun lojistik sektörünü “doğru bildiğini” ifade ettiği gözlenmektedir. 

• Araştırmaya katılan yöneticilerin, işletmeler arası bilgi alışverişinin (yüzde 87,8) ve işbirliğinin (yüzde 70,3) olduğu konusunda değerlendirme yaptığı gözlenmektedir.
Araştırmaya katılan yöneticilerin, yüzde 55,4’ü hizmet verdikleri işletmelerin sektöre güven duygusunun “orta” düzeyde olduğunu belirtmektedirler. 

• Lojistik sektöründe en önemli temel sorunlar;  fiyat odaklı rekabet (yüzde 85,1), altyapı sorunları (yüzde 44,6), kalifiye insan kaynağı (yüzde 39,2) ve mevzuat eksiklikleri (yüzde 39,2) olarak katılımcılar tarafından ifade edilmiştir.

• Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 37,8’lik bir oranı; geçtiğimiz üç aylık dönemde (Ekim-Kasım-Aralık) geçen yılın aynı dönemine göre firmalarında beyaz yakalı çalışan sayısının arttığını, ifade etmişlerdir.

• 2014 yılı üçüncü çeyrek değerlendirmeleri ile karşılaştırıldığında lojistik sektöründeki kalifiye insan kaynağı yüzde 54,1’den yüzde 39,2’ye düşerken, mevzuat eksiklikleri ise yüzde 27,9’dan yüzde 39,2’ye çıkmıştır. 2014 yılı dördüncü çeyrek değerlendirmesinde altyapı sorunları yüzde 13,5 oranında artarak lojistik sektörünün ikinci önemli sorunu haline gelmişti

BEKLENTİLER (Ocak-Mart 2015)

• Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 54,1’i yabancı sermaye yatırımlarının aynı seviyede kalacağını beyan etmektedir. Yöneticilerin yüzde 27’si yabancı sermaye yatırımlarının artacağını düşünmektedir. Yabancı sermaye yatırımlarının azalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 18,9’dur.

• Araştırmaya katılan yöneticilerden, sektörün büyüyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 36,1’den yüzde 28,4’e düşmüştür. Değişmeyecek diyen yöneticiler yüzde 51,4 gibi bir orana yükseldi. Yöneticilerin, yüzde 20,3’ü ise küçülecek değerlendirmesini yaptı

• Lojistik sektörü yöneticilerine, önümüzdeki 3 ay içerisinde lojistik sektöründe yatırım yapmayı planlayıp planlamadıkları sorulmuş ve yüzde 55,4’ünden hayır yanıtı alınmıştır. 

• Lojistik sektörünün kamudan beklentileri anlamında; mevzuat düzenlemeleri (yüzde 75,7), denetim ve standartlaşmanın sağlanması (yüzde 56,8) ve altyapı sorunlarının çözümü (yüzde 59,5) öncelikli olarak ortaya çıkmıştır.

• Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 44,6’lık bir oranı; önümüzdeki 3 aylık dönemde (Ocak-Şubat-Mart) firmaları bünyesinde yeni çalışan istihdam edeceklerini ifade etmişlerdir.


Sektorunde Egilimler Arastirmasi 2014 yili 4.Ceyrek Sonuclar
 için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://www.dropbox.com/s/8d9rtzid5h6nlqy/LojistikSektorundeEgilimlerArastirmasi.2014.yili.4.CeyrekSonuclari.docx?dl=0

Yorumlar (0)
banner92
banner116
15
açık