banner92
banner69

Omsan Lojistik, yüzde 15 büyüme hedefliyor

banner113

Omsan Genel Müdürü Osman Küçükertan, Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri ile uyumlu olarak küresel bir lojistik şirketi olmayı hedefiyle 2014'te yüzde 15 büyüme ve 750 milyon TL’lik ciro beklediklerini belirtti. Yurt içi ve yurt dışı lojistik atılımlarını sürdürdüklerini söyleyen Küçükertan, Gaziantep ve Malatya'da iki bölge müdürlüğünü kuracaklarını açıkladı.

banner114
LOJİSTİK 17.02.2014, 12:04 17.02.2014, 12:22 Taşıma Dünyası
Omsan Lojistik, yüzde 15 büyüme hedefliyor

 2013 yılının değerlendirmesini ve OMSAN Lojistik’in 2014 yılına yönelik hedeflerini öğrenmek için sorular yönelttiğimiz Genel Müdür Küçükertan, Bulgaristan’la aramızda yaşanan geçiş sorununu da içeren sorularımızı yanıtladı. Küçüertan, lojistik sektörünün genel sorunlarına da eğildi ve çözüm önerilerini paylaştı. Pnömatik tahliye sistemli ilk Türk bayraklı çimento gemisinin Türkiye’ye kazandırıldığını da duyurdu.


■ UND Başkanının, “UBAK belgeleri aleyhimize oluyor 5 milyar dolar ülke zararımız oldu, buna karşı mücadele edeceğiz” açıklaması konusunda görüşlerinizi açıklar mısınız?

- Türkiye’de lojistik sektörünün önemli temsilcilerinden biri olan UND’nin UBAK belgelerinin kullanımına yönelik önemli çalışmaları bulunmaktadır. Kotalar başta Türkiye olmak üzere birçok ülke için uluslararası ticaretin önünde büyük bir engel olduğu için UND’nin bu konudaki mücadelesini haklı buluyor ve destekliyoruz. 

■ Son günlerde Bulgaristan ile yaşanan sorunlar ve transit geçişleri engellemesi konusunda yaklaşımınızı açıklar mısınız?

- Bulgaristan ile yaşanan sorunların Türkiye’nin Avrupa’ya yaptığı uluslararası taşımaları ciddi şekilde etkilediği görülmektedir. Bulgaristan’ın transit geçişleri engellemeye yönelik uygulamalarını haksız buluyoruz. Uluslararası mevzuat açık bir şekilde transit geçiş hakkının engellenemeyeceğini ortaya koymaktadır. 

■ Lojistik sektörüne yabancı sermaye yatırımları 2014’te nasıl bir seyir izleyecek? 2014’te sektör ne oranda büyüyecek?

- 2013 yılında sektörde yaşanan satın alma ve birleşmelerin yabancı yatırımcıların girişiyle 2014’te de devam edeceği öngörülmektedir. Lojistik sektörünün önümüzdeki yıl yaklaşık yüzde 8-10 büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

■ Sektörde rekabet, kalite ve servis hızında mı, fiyatta mı? Yıkıcı rekabet var mı?

- Sektörde çeşitli ölçeklerde çok sayıda firma faaliyet göstermektedir. Lojistik firmaları sermaye yapıları, ciroları ve verdikleri hizmetler açısından farklılıklar göstermektedir. Diğer taraftan lojistik hizmet satın alan firmaların davranışları da faaliyet gösterdikleri sektörün rekabet yapısına bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle lojistik hizmetleri bir emtia olarak gören firmalarda fiyat rekabeti açık bir şekilde öne çıkarken, bu hizmetleri bir rekabet avantajı olarak konumlandıran firmalarda ise kalite ve hız öne çıkmaktadır. Ancak genel bir eğilim olarak bilgi ve deneyime dayalı kaliteli lojistik hizmetlerin rekabet avantajı sağlamadaki rolünün firmalar tarafından her geçen gün daha fazla anlaşıldığını söyleyebiliriz. 

■ Sizce sektörün en önemli sorunu nedir?

- Sektördeki altyapı eksikliklerinden kaynaklanan verimsizlikler, hukuki altyapı eksiklikleri, mevzuatların getirdiği bürokratik engeller, lojistik konusunda eğitimli işgücünün azlığı ve teknolojinin yeterince etkin kullanılamaması sektörün istenilen seviyeye ulaşmasındaki en büyük engeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçiş belgesi, kota ve vize sorunları ile yüksek otoyol vergilerinin varlığı lojistik hizmeti sunan şirketlerin belini bükmektedir. Bu alanlarda gelişim sağlanması gerektiği sıklıkla dile getirilmekle birlikte şu ana kadar ciddi bir atılım yapıldığını söylemek maalesef mümkün değildir. Yine her zaman ifade ettiğimiz gibi bu tür sorunlar devlet, özel sektör ve STK’ların işbirliği içerisinde üzerlerine düşeni yapmaları ile düzelebilecektir. 

■ Sektörün kamudan beklentileri nedir?

- Sektörün kamu kurum ve kuruluşlarından en büyük beklentisi sektöre yönelik kolaylaştırıcı mevzuat değişikliklerinin gerçekleştirilmesi ve sektörde faaliyet gösteren tüm firmaların mevzuata tam olarak uymalarının sağlanmasıdır. UDH Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında tam bir koordinasyon ile sektördeki uluslararası gelişmelerin de göz önünde bulundurulmasıyla gerekli tedbirlerin alınması beklenmektedir. 

Sektörde eğitimli insan kaynağının oluşturulmasında devlete önemli bir rol düşmektedir. Sektörde insan kaynakları arz ve talep yapısı konusunda iyi bir analiz yapılması ve Yükseköğretim Kurumlarının ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın sektörün ihtiyacına yönelik bir düzenlemeye gitmesi beklenmektedir. 

■ OMSAN Lojistik, 2013’ü nasıl kapattı, ne kadar büyüdü, hangi alanda gelişme sağladı?

- 2013 yılında OMSAN hem operasyonel hem de finansal alanda başarılı iş sonuçlarına ulaşmıştır. Bu iki alandaki başarısına ek olarak OMSAN, küresel lojistik şirketi olma vizyonuna yönelik çok önemli yatırımları da hayata geçirmiştir. 

Müşterilerine sunduğu güvenilir, esnek, hızlı ve entegre hizmet anlayışı ile başarılarından adını sıkça söz ettiren OMSAN, 2013 yılında birçok sektörün öncü firmalarını portföyüne katmıştır. OMSAN müşteri sayısını artırmanın yanı sıra mevcut müşterilerinin memnuniyetinin artırılmasına da büyük bir titizlik göstermiş, tarafsız araştırma kuruluşları tarafından yapılan araştırmalar OMSAN müşterilerinin memnuniyetinin arttığını kanıtlamıştır.

Finansal öngörüleri doğrultusunda hedeflemiş olduğu büyüme hedefine ulaşmayı başarmış olan OMSAN, Türkiye ve Avrupa’da ekonomideki büyümenin yavaşlamasına rağmen sektörün ortalamasının üzerinde büyüyerek 2013 yılını yaklaşık 650 milyon TL’lik bir ciro büyüklüğüne ulaşarak tamamlamıştır.  

Son dönemdeki global ekonomik koşullar Kuzey Afrika başta olmak üzere gelişmekte olan çeşitli ekonomileri önemli bir konuma taşımıştır. OMSAN, bu gelişim fırsatını değerlendirmek amacıyla 2013 yılında Fas’ta OMSAN Maroc adlı bir şirket kurmuştur. 

OMSAN’ın 2013 yılında gerçekleştirdiği bir diğer önemli yatırım da MV Unyecem 1 adlı bir çimento gemisinin satın alınması olmuştur.  Bu gemi pnömatik tahliye sistemini haiz ilk Türk bayraklı çimento gemisi olması nedeniyle Türkiye’ye kazandırılmış önemli bir yatırımdır. 

OMSAN, çevreci ve rekabetçi bir taşıma modu olan demiryolu taşımaları için filosuna 180 adet konteyner eklemiştir. 

Öte yandan OMSAN, müşterilerine sunduğu depolama hizmetlerini geliştirmek amacıyla ileri teknoloji yatırımlara da ağırlık vermiştir. Tuzla deposunda kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu “Otomatik Ayrıştırma Sistemi”ni devreye almıştır. Projenin sonraki aşaması için TÜBİTAK-TEYDEB’den hibe alınarak mevcut sistemin geliştirilmesine başlanmıştır.

2013 yılı içerisinde OMSAN’ın güvenilirliğinin tescil edildiği bir önemli gelişme de OMSAN Lojistik ve OMSAN Fransa’nın, AEO yani Basitleştirilmiş Gümrük İşlemleri Sertifikası’nı alması olmuştur.

Böylece, OMSAN Lojistik tüm Türkiye gümrüklerinde, OMSAN Fransa ise tüm AB gümrük ofisleri nezdinde güvenilir firma kategorisinde değerlendirilmeye başlanmıştır. 

■ 2014 yılında ne kadar büyüme bekliyor, yeni yatırımları olacak mı, araç yatırımı planladı mı?

- OMSAN, Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri ile uyumlu olarak küresel bir lojistik şirketi olmayı hedeflemektedir. OMSAN’ın 2014 yılı için büyüme hedefi yüzde 15 olup, yılı yaklaşık 750 milyon TL’lik bir ciro ile kapatması hedeflenmektedir. OMSAN’ın 2014 yılı yatırım bütçesi ise 15 milyon USD’dir.

OMSAN, 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da denizyolu ve demiryolu taşımalarının portföyündeki ağırlığını artırmayı, gemi, lokomotif ve müşterilerinin sektörlerine özel vagon yatırımlarıyla intermodal taşımacılığın avantajlarını kullanarak, Anadolu’nun her köşesindeki müşterilerini Avrupa’nın tamamına en rekabetçi koşullarda taşımayı hedeflemektedir. 

OMSAN, 2014 yılında Malatya ve Gaziantep’te 2 yeni bölge müdürlüğünü daha hayata geçirerek yurtiçindeki yapılanmasını güçlendirmeyi hedeflemektedir. 

OMSAN yeni depo ve araç park sahası yatırımlarıyla depolama ve araç stoklama kapasitesini artırmayı, mevcut depolarında kullanılan ekipmanlarını modernleştirmeyi, iş süreçlerinin verimliliğini artırmaya yönelik bilgi teknolojileri yatırımlarını tamamlamayı planlamaktadır.

■ OMSAN Lojistik’in karayolu, demiryolu, havayolu, multimodal/intermodal ve denizyolu modlarında taşıma oranlarını paylaşır mısınız?

- OMSAN, müşterilerine tüm taşıma modlarında entegre lojistik hizmetler sunmaktadır. Taşıma modlarına göre taşıma oranlarımız aşağıdaki gibidir. 
Karayolu Taşımacılığı yüzde 60
Denizyolu Taşımacılığı yüzde 20
Demiryolu Taşımacılığı yüzde 15
Havayolu Taşımacılığı yüzde 5

OMSAN tüm taşıma modlarını optimum şekilde kullanarak müşterilerine en ekonomik intermodal taşımacılık hizmetlerini sunmaktadır. ■

Yorumlar (0)
banner92
banner155