banner91

banner92

Otogar ücretlerine tavan getirildi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Yolcu Taşımacılığında kullanılan terminallere yönelik tavan ücret tarifelerini yayınladı. Ticari otomobiller 25 dakikaya kadar, özel otomobiller 5 dakika otogarlardan ücretsiz faydalanabilecek. Otobüslerden alınacak ücret tarifeleri de belirlendi.

YOLCU TAŞIMA 04.11.2015, 14:50 11.11.2015, 09:56 Taşıma Dünyası
Otogar ücretlerine tavan getirildi
Şehirlerarası otobüsçülerin uzun süredir otogar çıkış ücretlerine tavan sınırı belirlenmesine yönelik dile getirdiği taleplere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı kulak verdi. 
Bakanlık, 4 Kasım 2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkındaki Tebliği yayımlandı. 

20 gün içerisinde hayata geçecek
Tebliğde, otogar işletmelerinin yeni ücretlerini 20 gün içerisinde hayata geçirmeleri gerektiği vurgulandı. Bu ücretler 30 Haziran 2016’ya kadar geçerli olacak. Tavan ücretlerde KDV dahil olacak.

İstanbul Otogarı çıkış ücreti 80 TL
Düzenlemede illerdeki nüfus yoğunluklarına göre tavan ücretler belirlendi. Buna göre İstanbul Otogarı’nın çıkış ücreti 80 TL olması gerekiyor. 

Transit geçişler 27 lira
Düzenleme içerisinde ayrıca transit geçişler de belirlendi. Transit geçişler için ücretler 27 lira oldu.  Otobüslerin otopark ücretleri ile bir süredir tartışma konusu haline gelen otomobillerin 25 dakika ücretsiz hakkı da tarife içerisinde yer aldı.  

Bakanlık Tebliğinde yer alan düzenlemeler
Tebliğin amacı; karayolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan T1 ve T2 yetki belgesi sahibi işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bulunan otoparkları kullanan taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretlerini belirlemektir. 

Tavan ücret tarifeleri, en son yapılan nüfus sayımına göre terminalin bulunduğu ilin nüfusu ile bulunduğu ilçenin il merkezine olan uzaklığı da esas alınarak uygulanır. Buna göre, terminal işletmecileri;
a) İl nüfusu 100.000 ve altında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 40’ını,
b) İl nüfusu 100.001-150.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 45’ini,
c) İl nüfusu 150.001-300.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 50’sini,
ç) İl nüfusu 300.001-500.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 55’ini,
d) İl nüfusu 500.001-1.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 60’ını,
e) İl nüfusu 1.000.001-2.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 65’ini,
f) İl nüfusu 2.000.001-4.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 75’ini,
g) İl nüfusu 4.000.001-7.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 85’ini,
ğ) İl nüfusu 7.000.001-10.000.000 arasında olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 95’ini,
h) İl nüfusu 10.000.001 ve üzeri olan yerlerde tavan ücretlerinin yüzde 100’ünü,
aşmamak kaydıyla kendi ücret tarifelerini belirlerler. Ancak terminalin bulunduğu ilçenin il merkezine olan uzaklığının büyükşehir olan illerde 50 kilometreden fazla, diğer illerde ise merkez ilçenin dışında olması halinde; belirlenen ücret tarifeleri ayrıca yüzde 25 ilave indirim yapılarak uygulanır.
Belirlenecek ücret tarifelerinin, uygulanmakta olan tarifelerin üzerinde olması halinde işletmeciler, daha alt seviyedeki mevcut ücret tarifelerini uygulayabilirler.
 Uyguladıkları ücret tarifeleri, bu tebliğ ile getirilen tavan ücret tarifelerinden yüksek olan terminal işletmecileri, bu tebliğin yayımından itibaren Bakanlığa başvurarak, en geç yirmi gün içerisinde her türlü iş ve işlemlerini tamamlayarak bu tebliğe uygun ücret tarifelerini alır ve uygularlar.
 Terminal işletmecileri, bu ücret tarifelerini, herkesin kolayca görebileceği şekilde terminal ve otopark girişlerine asmak suretiyle ilan ederler.
Bu tebliğde yer almayan hususlarda Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ücret tarifelerine ilişkin 57 ve 64‘üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. ■

Yorumlar (0)
banner92
18
parçalı az bulutlu