banner69

Büyükşehirde D2 ile taşımacılık yasak!

Belediyeden izin/ruhsat almadan belediye alanlarında yolcu taşımacılığı yapmak yasak olup para ve trafikten men cezası uygulanacak. Bakanlık belgelerine kayıtlı olan taşıtlar için de belediyelere başvurularak belediye alanında yolcu taşıma izni/ruhsatı alınması mümkün.

banner114
D2-TURİZM 26.11.2018, 09:59 26.11.2018, 12:24 Taşıma Dünyası
Büyükşehirde D2 ile taşımacılık yasak!
26 Ekim 2018 tarihli ve 30577 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Kanunu değişiklikleri arasında D2 belgesiyle tarifesiz/düzensiz/grup/turizm taşıması yapan yolcu taşımacıları için çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir husus, ek madde 2’de yapılan düzenlemede yer aldı. 

Eski düzenleme
Araçların tescil maksadı dışında kullanımını yasaklayan ve cezalandıran ilk düzenleme 1996 yılında yapıldı. Zamanla bu geliştirilerek belgesiz taşımacılığın önlenmesi, bunlardan faydalananların cezalandırılması amaçlandı. Bu kapsamda belediye sınırları içinde belediye izni olmadan yolcu taşımacılığı yapılması hususu da yer aldı. 
Buna rağmen bu alanda belirsizlik sürdü. Son düzenleme önemli bir netlik sağladı. Yeni düzenlemenin ilk fıkrası araçların tescil maksadı dışında kullanılmasını yasaklayıp 1002 TL idari para ve 15 gün trafikten men getirmesi sonrasında yeni madde metni önem taşıyor. 

Yeni metin
İlgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak yasaktır. Uymayanlara 5010 TL, bir yıl geçmeden tekrarı halinde 2 kat idari para cezası uygulanır. Kimin kullandığına bakılmaksızın araç 60 gün süreyle trafikten men edilir. 

Pratik anlamı
Hiçbir belgesi olmayanların yanı sıra bu türden taşımalara imkan veren veya verdiği düşünülen/ileri sürülen B2, D2, A1 dahil hiçbir Bakanlık belgesiyle bir belediye alanı içinde taşıma yapılamaz. Aksi halde belirtilen cezalar uygulanacak olup, belediyeden izin/ruhsat alınması gerekir. 

Büyükşehir olan illerde durum
B2, D2 belgeleriyle büyükşehir/il sınırları dahilinde, yani büyükşehir olan bir ilin içinde başlayıp aynı ilin içinde biten transfer/gezi dahil hiçbir yolcu taşıması yapılamaz. 

Diğer illerde durum
Buralardaki il merkezi, ilçe merkezi veya belde belediyesi sınırları içinde Bakanlık belgeleriyle taşıma yapılması yasak olup, ceza nedenidir. Başlangıç ve bitiş noktaları farklı belediye sınırları içinde olan veya bunlardan en az birinin belediye alanı dışında olduğu iliçi taşımalar adı geçen Bakanlık belgeleriyle yapılabilir. 

Belediye belgesi yeterli
İstanbul’da şehiriçi turizm taşıma araçlarının denetiminde, D2 belgesinin gösterilmesi isteniyor. Belediyeden alınan belge gösterilse bile D2 belgesi talep ediliyor. Halbuki belediyeden alınan belge tek başına yeterlidir. Tek başına D2 belgesi ise bu taşımayı yapabilme imkanı vermez. İlgililerin bu bilgi yanlışlığını gidermeleri ve kurallara uygun taşıma yapanları mağdur etmemeleri önemlidir. 

Hatırlatma…
Belediyelerden izin/ruhsat alınmasında, Bakanlık belgelerine kayıtlı olmama şartı bulunmayıp Bakanlık belgelerine kayıtlı araçlar için de izin/ruhsat alınabilir. 

U-ETDS’ye etkisi 
B2, D2 belgeli taşımacılar çok sık yaptıkları kısa mesafeli il içi taşımaların U-ETDS’ye bildirilmesinde zorluklar yaşadıklarını belirtiyorlardı. Şimdi bu taşımaların pek büyük bir kısmını oluşturan Büyükşehir içi taşımalar yapılamayacağından bu sorun da büyük ölçüde çözülmüş oluyor.   

Faaliyet konusu sınırlaması
İlgili belediyeden çalışma izni/ruhsatı almakla birlikte bunda belirtilen faaliyet konusu dışına çıkılması halinde 2018 TL, bir yıl içinde tekrarı halinde 2 katı idari para cezası uygulanır ve araç 30 gün trafikten men edilir. 

Bölge, güzergah sınırlaması
Belediyeden alınan belgede belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışına çıkılması yasak olup uymayanlara 1002 TL, bir yıl içinde tekrarı halinde 2 katı idari para cezası uygulanır ve araç 15 gün trafikten men edilir.

Hizmet alanlar
İzin verildiğine ilişkin ayırıcı işareti bulunmayıp yukarıdaki kapsamdaki suçlu araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara da 334 TL idari para cezası uygulanır. 

Süre aşımı
İlgili belediyece tahdit veya tahsis kapsamına alınıp belge verilenlerden süresi bittiği halde taşıma yapanlara 1002 TL idari para cezası verilir ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilir. ■
Yorumlar (0)
banner116
33
açık
banner119