banner91

banner115

banner92

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik 21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 10 maddede değişiklik içeren Yönetmelikte yeni düzenlemeler şu şekilde oldu.

banner114
GÜNDEM 21.11.2020, 16:13 23.11.2020, 11:35 Erkan YILMAZ
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı
banner100

Yönetmelik ile ikili, transit, üçüncü ülke, dönüş yükü ve benzeri izin belgesinin elektronik olarak da düzenlenebilmesi imkanı getirildi. Elektronik Tebligat Sistemi’nin nasıl olacağına yönelik de düzenleme yer aldı. Buna göre Elektronik Tebligat Sistemi Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği’ne göre düzenlenen idari para cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik adreslere gönderilmesi ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı sistem olarak aktarıldı.

-Yönetmelik ile yine yetki belgesi almanın şartları ve yenilemenin genel şartları içinde elektronik tebligat sistemine üye olmaları şartı getirildi.

-Yönetmelikle A1 yetki belgesi sahiplerinin kamu ile yapacakları taşıma sözleşmesi ile kullanacakları taşıtları farklı işlerde kullanmaları halinde her bir taşıt için 50 uyarma cezası verilecek.

-Yönetmelikte Taşıt ve acente için yapılacak sözleşmelerde uyulacak koşulları içeren 27’inci maddenin (E-devlet üzerinden elektronik taşıt/acentelik sözleşmesi yapılabilir) düzenlemesindeki a bendi (Taşıt/acente sahibinin gerçek kişi olması) şartı kaldırıldı.

-Yetki belgesi sahiplerinin ortak hükümlülüklerini içeren 40’ıncı maddenin altıncı fıkrası (C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi ibaresi taşıma ücreti haricinde taşıma senedinde belirtilen bilgiler olarak değiştirildi.

-40’ıncı maddenin 31 fıkrasında yetki belgesi sahipleri takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesinde kayıtlı taşıtları için sayısal takoğraf ünitelerindeki verileri trafiğe çıktığı andan itibaren her 3 ayda bir elektronik ortamda arşivlemek ve takip eden her ay Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorunda olacaklar. Bu kuralara uymayan yetki belgesi sahibine (her taşıt) için 2 uyarma cezası verilir düzenlemesinde (her taşıt için) ibaresi kaldırıldı.

-Yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanların yükümlülüklerini içeren 41’inci maddenin 15 fıkrasının sonuna servis taşımacılığı yapmak için D4 yetki belgesi alanlarda 100 km şartı aranmayacağı belirtildi. Zaman tarifeleri ile ilgili düzenlemeyi içeren 57’inci madde de yetki belgesi sahiplerinin gidiş veya dönüş herhangi bir seferi yolcu bileti satılmaması halinde en az 48 saat öncesinden bildirirse yapmayabilir şartı yerine 30 dakika öncesinden bildirirse yapmayabilir ibaresi eklendi.

-Kargo ve dağıtım işletmecilerinin yükümlülüklerini düzenleyen 43’üncü maddede M ve P türü yetki belgesi sahiplerinin taşıma senedi ibaresi “taşıma ücreti haricinde taşıma senedinde belirtilen bilgileri taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemek zorunda olacaklar.

banner97
-İhlal ve idari para cezası karar tutanağı düzenlenmesini içiren 67’inci maddenin 4’üncü

Fıkrası (Birden fazla mevzuat ihlalinin bir arada işlenmesi halinde her ihlal için ayrı ihlal tespit tutanağı düzenlenir) sonuna“Ancak, bu fıkra kapsamında ayrı ayrı düzenlenmesi gereken ihlal tespit tutanakları, yapılan ihlaller ve karşılığındaki uyarma adetleri ayrı ayrı belirtilmek suretiyle elektronik ortamda tek bir ihlal tespit tutanağı olarak düzenlenebilir.” eklendi.

-Diğer idari yaptırımları içeren 69’uncu maddenin 1 fıkrasında yapılan değişiklikle yetki belgesi sahiplerine uyarma verilmesini gerektiren ayrı ayrı her bir ihlal için uyarmaya konu olan ihlalin devam etmesi halinde aynı yaptırım yeniden uygulanır ve bu süreç ihlal giderilinceye kadar tekrarlanır.” Denildi.

-Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesine B1 ve D1 belgesine kayıtlı şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip araçlarla ilgili yeni düzenleme eklendi. Buna göre usulsüz olarak tadil edildiği Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından tespit edilen taşıtların, yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre tadilatlarının yapılması ve bu durumun TSE tarafından da teyit edilmesi halinde, söz konusu taşıtlar belgelere kayıt edilebilecek.

-Uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahiplerinin ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğu 31 Aralık 2020’den 30 Haziran 2021 tarihine uzatıldı. Yine tehlikeli madde taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri hariç olmak üzere K1 Yetki belgesi sahipleri U-ETDS sistemine 1 Ocak 2022 tarihine kadar uyum sağlayacaklar.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişiklikleri eşya ve yük taşımacılığı alanı UND uzmanlarınca tablo şeklinde incelendi:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği tablo.pdf

Yorumlar (0)
banner92
banner116
15
açık