banner69

Otoyollarda Hız Sınırının Artırılması Ölümlere Davetdir!

banner113

Otoyollarda otomobiller için hız limitlerinin 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren artırılıyor. Buna göre halen geçerli olan üst sınır 120 km/h’dan 140 km/h’ya çıkarılıyor. Ölçüm toleransı yüzde 10 eklenmesiyle ceza sınırı 154 km/h olacak.

GÜNDEM 29.06.2022, 13:38 29.06.2022, 15:34 Taşıma Dünyası
Otoyollarda Hız Sınırının Artırılması Ölümlere Davetdir!

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, hız limitlerinin artırılması can ve mal güvenliği açısından endişe verici olduğunu açıkladı. Çünkü ceza sınırı 154 km/h hıza ulaşırken, 180 - 200 km/h hızla gidilmesinin önünü açacağını belirttiler.

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nin basın açıklaması şöyle:

İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ile görüşerek bazı otoyollarda otomobiller için hız limitlerinin 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren artırılacağı kararını kamuoyu ile paylaşmıştır. Buna göre halen geçerli olan üst sınır 120 km/h’dan 140 km/h’ya çıkarılıyor. Açıklamada bununla da yetinilmeyip, ölçüm toleransı %10 eklenmesiyle ceza sınırının 154 km/h olacağı ifade ediliyor.

Karayollarında azami hız sınırı uygulamasının mevcudiyeti öncelikle can ve sonrasındaysa mal güvenliği açısından bir gereklilik olup düzenli ve güvenli trafik akışının sağlanması bakımından önemlidir. Böylelikle hız sınırı olan yerlerde motorlu araç kullanan sürücüler bir idari yaptırım olarak idari para cezasıyla karşılaşma ihtimalini gözeterek trafik kurallarına uymaya yöneltilmektedir.

Hız sınırları uzmanlarca teknik hesaplamalar yapıldıktan sonra belirlenmeli; akla, ilime, fenne, mantığa uygun ve makul olmalıdır.

2014 yılında verilen bir Yargıtay Kararında “...kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gereken trafik denetimlerini, yol kullanıcılarına ceza vermek amacıyla … kural ihlali yapmasını beklemek, trafik kurallarının konuluş amacına uygun olmadığı gibi araç sürücülerine tuzak kurulması anlamına gelecektir ki bu durum, çağdaş hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz ve kabul edilemez....” görüşü dikkati çekmektedir.

İdarenin görevi, bireylerin kuralları ihlal etmesini bekleyip cezalandırma yoluna gitmesi değil, bireylerde kurallara uygun davranma düzeyini ve alışkanlığını geliştirmek olmalıdır. Hız sınırları belirlenirken idare keyfi davranma serbestliğine sahip değildir.

Hız sınırlarının belirlenmesinde bilim, fen ve teknik konuların dikkate alınması gerekmektedir. TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) tarafından yapılan açıklama bu açıdan önemlidir: hız sınırındaki 20 km/h’lik artışın olası bir çarpma ile yaratacağı kinetik enerjideki etki % 36 daha fazla olacak, ayrıca emisyon ve yakıt tüketimi de artacaktır.

Bu ortak açıklamaya imza koyan trafikle ilgili sivil toplum kuruluşları olarak hız sınırının artırılması kararına doğrudan karşı çıkmak yerine, bu kararın yol güvenliğini sağlayacak şekilde uygulanabilesi için öncelikle mevcut noksanların ortaya konulması gerekliliğine inanmaktadır.

Bugün itibariyle otoyollarda hız denetimi caydırıcı değildir. Hızın 120km/h’dan 140 km/h’ya çıkarılması ve % 10 ölçüm toleransı ile 154 km/h’nın yasallaşması, mevcut denetim noksanlığıyla 180-200 km/h ile gidilmesinin önünü açacaktır.

banner97

Mevcut kullanımda otoyol ücretleri, pahalılık nedeniyle cazip değildir. Hız sınırlarının artırılması, otoyol kullanımını teşvik amacı taşımaktadır. Buna bağlı olarak kural tanımayanlar, otomobil kullanıcıları, öndeki aracı geçme dışında en sol şeridi işgal eden ağır taşıtlar, hız sınırlandırıcı düzenekleri iptal edilmiş ticari araç sürücüleri hız sınırının artırılmasını savunabilmektedir.

Bir başka dikkat noktası da hız sınırının artırıldığı otoyollarda işletmecinin özel sektör olmasıdır. Karayolları tarafından işletilen otoyollarda hız artışı sınırlı kalmaktadır. Bu da özel sektörün işlettiği otoyolları teşvik anlamı taşımaktadır.

Hız ve takip mesafelerinin anlık denetlenmediği bir ortamda, hız artışı kararı kazaları artıracaktır. Bugün bomboş otoyolda aşırı hız nedeniyle kazaya karışmış araçlara sıkça rastlanmaktadır. Modern dünyada denetimsizlik kavramı geçerli değildir.

Otoyollarda hız nedeniyle meydana gelen kaza sayıları dikkate alınmadan hız sınırlarını artırmak tartışmalıdır. Araçları ile ülkemize gelen yabancı turistler açısından da otoyol güvenliği önem taşımaktadır.

Bu nedenledir ki hız limitlerinin artırılması kararının uygulanmasından önce aşağıdaki konularda adım atılmalıdır:

1- Otoyollarda hız, şerit disiplini ve takip mesafesi denetimi yapılmalıdır.

2- Kamyon ve otobüslerde fabrika çıkışı takılı ve ayarlı olan ama denetlenmediği için iptal edilmiş olan hız sınırlandırıcı düzenekler (Speed limitor) aktif duruma getirilmeli, araç muayenesinde denetlenmelidir.

3- Sürekli olarak üçüncü şeridi kullanan ve önündeki araçları selektörle taciz edenler denetlenmeli ve cezai yaptırım uygulanmalıdır.

4- Araç muayeneleri AB’deki 2014/45/EC seviyesine getirilmelidir.

5- Otomobillerde kış lastiği zorunlu olmalıdır.

6- Araç muayenelerinde kamyon ve römorkların arka koruma (tampon) teknik seviyesi ECER.58.2 ve yeni üretilen araçlarda da ECER.58.3 olması sağlanmalı ve denetlenmelidir.

İşletici firmaların otoyolları cazip hale getirmek düşüncesiyle desteklediği bu karar yukarıda ifade edilen eksiklikler giderilmeden, gerekli önlemler alınmadan uygulanmamalıdır. 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile de çelişkili bir durum söz konusudur.

Trafik kazalarını yaşanmadan önlemek amacıyla mücadele eden Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, konunun ilgili teknik kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulunmaktadır.

Yorumlar (1)
Vasfi Alptekin 8 ay önce
Bence çok doğru bir karar ama önçe sürücüler sağdan gitmesini öğrenmeliler geçiyorlar sol tin tin gidiyorlar arkadan araba gelmiş gelmemiş hiç kimsenin umrunda bile değil tırlar desen aynen önce trafik kurallarını öğretmeleri lazım ondan sonra eleştiri yapsınlar
banner117