banner91

banner115

banner92

TAŞIMACILARIN 10 SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi ve Ulaştırma, Lojistik Meclisi sektörlerinde yaşanan öncelikli 5’er sorunu Başbakan Davutoğlu ve Bakanlarla TOBB’da düzenlenen 8. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda Hükümete sundu.

banner114
GÜNDEM 27.04.2015, 18:01 28.04.2015, 15:33 Taşıma Dünyası
TAŞIMACILARIN 10 SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
banner100
Şuraya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da katıldı.

Şura’nın açılış konuşmasını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kamu ile özel sektör arasında kurduğumuz kapsamlı diyalog mekanizmaları sayesinde, özel sektör ile kamu idaresi arasında, ortak akıl ve empati sağlandı" dedi.

Şuranın tüm sektörleri bir araya getiren, Türkiye'nin bu alandaki en büyük ve en kapsamlı buluşması olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, sektör meclislerinin her sektördeki en büyük 40 firmayı içerdiğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, bu sayede sektörleri yakından takip edebildiklerini söyledi. Ayrıca her sektör meclisinde, o sektör ile ilgili kamu idaresinden de daimi bir temsilcinin yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Böylece Türkiye sektör meclisleri, özel sektör ile kamu idaresinin bir araya gelerek aynı masa etrafında istişare ettiği, birlikte çalıştığı, sorunları tartıştığı, mutabık kalınan önerilerin kamu idaresine aktarıldığı, sektörel ve istişare mekanizması olarak faaliyet gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dile getirilen tüm sorunlar ve önerilerin ilgili bakanlıklar ve kurumlar bazında da ayrıca tasnif edileceğini ve kendilerine iletileceğini anlatan Hisarcıklıoğlu, "İnanıyorum ki arkadaşlarımızın bu değerli çalışmaları, kamu-özel sektör işbirliğine yeni bir ivme kazandırarak, ekonominin büyümesine destek verecektir" ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, şuraya katılımlarından dolayı Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ilgili bakanlara teşekkür etti. ■


Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclis Başkanı Rüştü Terzi

TÜRKİYE KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI MECLİSİ


SORUN 1 
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan değişikler çerçevesinde çıkarılacak yönetmelik konusunda sektörün görüşüne başvurulmaması…
Açıklama
Yönetmelik çalışmaları konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yönetmeliğin hazırlandığı veya çalışma yapıldığı konusunda sektör temsilcilerine herhangi bir bilgi ulaşmamıştır. Paydaşlar, sektörün görüşleri alınmadan ve uygulamada karşılaşılacak sorunlar göz önünde bulundurulmadan yönetmeliğin çıkarılacak olmasından endişe duymaktadır.
Çözüm Önerisi
• Yönetmelik, UDH Bakanlığı, Türkiye Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi ve sektörün diğer paydaşlarının görüşleri alınarak bir takvim çerçevesinde çıkarılmalı, 
• Bu takvim, uyum sürecini de kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. 
İlgili Kurum
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı     

SORUN 2 
Kent içi, il içi ve 100 km şehirlerarası yolcu taşımacılığı türlerinde, ve kanuni tanımlama sorunları…
Açıklama
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nda özel halk otobüsü, turizm, personel ve servis taşımacılığı, il içi ve şehirlerarası üniversite öğrenci taşımacılığı ve otomobil ile yapılan il içi taşımalarda ulusal mevzuat eksiklikleri söz konusudur. UKOME aracılığıyla belediyelere verilen geniş yetkiler farklı illerde uygulamada farklılıklara neden olmaktadır. 
Çözüm Önerisi
4925 sayılı Kanun ve 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunu’nun kapsamı genişletilmeli ya da kentiçi toplu ulaşımına yönelik ayrı bir kanun çıkarılmalıdır.
İlgili Kurum
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

SORUN 3 
01/7/2013 tarihinden itibaren B1 yetki belgesine kayıtlı otobüslerle yapılan uluslararası karayolu yolcu taşımalarında yüzde 25 doluluk oranının istenmesi…  
Açıklama
Doluluk oranı şartı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ile çelişmektedir. Bu durum yolcu tarafından açılacak tazminat talepleri sorununa yol açabilecektir. 
Çözüm Önerisi
• B1 yetki belgesiyle yapılan taşımalarda hat izinlerinin verilmesinde öz mal araç kapasitesine bakılmalı,
• Yeni açılan hatlarda 6 ay doluluk aranmamalı ve hat iptallerine imkan verecek opsiyonlu-dinamik bir sisteme geçilmeli,
• İşletmeler arası ortak taşıma imkânlarının bakanlık kontrolünde yapılabileceği bir altyapı oluşturulmalı,
• Gümrük çıkışlarında araçlara dolu depo çıkış şartı getirilmemelidir.
İlgili Kurum
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

SORUN 4 
A1 yetki belgesi ile binek araçlarla (lüks limuzin taşımacılığı ve şirketlere verilen binek taşıma hizmetleri vb.) yapılan yolcu taşımalara ilişkin düzenlemenin bulunmaması… 
Açıklama
A1 yetki belgesi ile yapılan taşımalarda belgenin amacı dışında kullanımı nedeniyle yeni belge verilmesinin durdurulması, bu hizmeti veren firmaların mevzuata aykırı faaliyet gösterir hale getirmiştir. 
Çözüm Önerisi
A1 yetki belgesine alternatif olabilecek bir sistemine geçilerek sektör talebi karşılanmalıdır.
İlgili Kurum
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

SORUN 5 
D1, D2 ve B2 yetki belgelerinin alım koşullarının sektördeki kurumsallaşmayı engellemesi…
Açıklama
Sektördeki daralmaya cevap olarak ortaya çıkan D2 belgelerindeki araç sayısı artışı D2 belgesi ile çalışan işletmeleri yıkıcı bir rekabet ile karşı karşıya bırakmıştır.   
Çözüm Önerisi
• Bakanlık sektörün hizmet kalitesini, güvenliğini ve kurumsal yapılarını ödüllendirecek düzenlemeler getirmeli,
• Sektöre giriş koşulları piyasa şartları ile eş zamanlı olarak değerlendirilmeli ve ağırlaştırılmalı, 
• Gerekli koşullarda belge tahditleri yaptırım olarak uygulanabilmeli,
• Kurumsal firmalara ortak yetki belgesi imkânları getirilmelidir.
İlgili Kurum
banner97
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. ■

Rüştü Terzi'nin ilgili makalesi için tıklayınız.Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclis Başkanı Çetin Nuhoğlu

TÜRKİYE ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK MECLİSİ

SORUN 1 
Yoğun kara gümrükleri, sınır ve iç tren gar gümrüklerindeki uygulamalar…
Açıklama
Bahse konu gümrüklerin 7/24 esasına göre çalışmaması, fazla mesai, yolluk ücretinin hizmet alandan tahsili, sınır garlarında komşu ülkelerle ortak ve tek gümrük kontrolü oluşturulmamış olması maliyetleri önemli ölçüde artırmaktadır.
Çözüm Önerisi
• 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 35, 220 ve 221’inci maddeleri, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş/çıkış ile iç gümrük idarelerindeki her türlü gümrük işlemlerinin 7/24 esasına göre, fazla mesai ve yollukları ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca karşılanıp hizmet alana rücu edilmeyecek şekilde düzenlenmeli, 
• Sınır garlarındaki gümrük işlemlerinin mübadele/değişim garında, komşu ülkelerdeki gümrük işlemlerini de kapsayacak şekilde, ortak ve tek noktadan yapılması sağlanmalıdır. 
İlgili Kurum
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

SORUN 2 
6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun rekabete aykırı hükümler içermesi…
Açıklama
Anılan Kanun ile 30 senedir serbest piyasa koşullarında çalışan bir piyasada, posta tekeli oluşturulmakta, evrensel hizmet yükümlülüğü tekel imtiyazı ile birlikte PTT’ye verilmektedir. 
Ayrıca hizmet sağlayıcılarından karşılanmak üzere Bakanlar Kurulunun iki katına kadar artırmaya yetkili olduğu yüzde 2 fon kesintisi mevcuttur. Diğer yandan firmalara, net satışlarının yüzde 3’ü gibi astronomik düzeyde para cezası kesilebilecek ve bu cezalar, firmaları kapanma noktasına getirebilecektir. 
Çözüm Önerisi
• Posta hizmetlerinde tekel sınırlaması kaldırılarak rekabet ortamı sağlanmalı,
• Evrensel hizmet yükümlülüğü ihale ile belirlenmeli, rekabete aykırı olan tekel hakkı ile fon kesintisi hakkı bir işletmeye verilmemeli, yüzde 2 olan Evrensel Hizmet Fonu kesintisi yarıya indirilerek yüzde 1 olarak uygulanmalı,
• Firmaların net satışlarının  yüzde 3’üne endekslenen cezaların miktarı makul seviyeye indirilmeli ve maktu olarak belirlenmelidir. 
İlgili Kurum
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

SORUN 3 
Gümrük Mevzuatı değişiklikleri nedeniyle karşılaşılan sorunlar…
Açıklama
• 02/12/2014 tarihli Gümrük Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, Türkiye Gümrük Bölgesine denizyoluyla getirilen dolu konteynerlerin, denize iskele bağlantısı olmayan geçici depolama yerlerine alınmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek zorunlu haller dışında izin verilmemesi; özellikle İstanbul Ambarlı Liman Bölgesi içinde kalan terminallerde sıkışıklıklar, beklemeler yaşanmasına, ihracat tesliminde gecikmelere ve ek ardiye maliyetlerine neden olmaktadır. 
• 02/12/2014 tarihinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nde yapılan değişiklerle, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin (YGM) yaptığı işlerin büyük kısmı iptal edilerek gümrük memurlarına devredilmiştir. Değişiklikle, antrepo açılış ve kapanışları gümrük memuru tarafından yapılmakta ancak yetersiz memur sayısı sebebiyle işlemler gecikmektedir. Ayrıca, YGM ve gümrük memurlarının giderlerini karşılayan antrepo işletmecilerinin maliyetleri artmıştır. 
Çözüm Önerisi
• Konteynerlerin, iskele bağlantısı olmayan geçici depolara alınmasına, şarta bağlanmadan izin verilmeli,
• YGM sisteminin değişiklik öncesi yetkilerle devam etmesi sağlanmalıdır.
İlgili Kurum
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

SORUN 4
Profesyonel tır şoförlerinin, “Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Vize Serbestisi Diyaloğu” kapsamında öncelikli muafiyet kategorisine alınmamış olması…
Açıklama
Türkiye’de kayıtlı profesyonel tır şoförlerinin ve çalıştıkları firmaların, Türkiye-AB vize serbestisi kapsamına alınmamış olması, şoförlerin, Schengen Bölgesi ülkelerinde vize işlemlerinde sıkıntılara ve taşıma yaptıkları bu ülkelerde olması gerekenden fazla zaman geçirmesine neden olmaktadır. Bu durum, Türkiye-AB Gümrük Birliğinin işleyişi ve ticaretinin gelişimi açısından ciddi engel teşkil etmekte ve ek maliyete sebep olmaktadır.
Çözüm Önerisi
• Tır şoförlerine yönelik uygulanan kısa süreli Schengen vizelerinde, kalış süresi kısıtlamasının kaldırılması sağlanmalı,
• AB tarafından kabul gören “güvenilirlik ve izlenebilirlik” kriterlerini karşılayan şoförlerin listesinin, AB Komisyonu’nun Schengen Bölgesi Vize Sistemi’nin yönetiminden sorumlu üst düzey yetkililerine, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından, Türkiye-AB Vize Diyaloğu II. Gözden Geçirme Toplantısı kapsamında sunulmalıdır.  
İlgili Kurum
Dışişleri Bakanlığı

SORUN 5 
10. Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında hedeflenen “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm” programı kapsamındaki bazı eylemlerin henüz başlatılmamış olması…
Açıklama
10. Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında uygulamaya konan “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” ile lojistik devlet politikalarına dahil olmuş ancak hedeflenen eylemlere ilişkin çalışmalara başlanmamıştır.
Çözüm Önerisi
• Plan kapsamında hedeflenen sektörel dönüşüm süreci başlatılmalı,
• Sektöre ilişkin tüm politikaların ve kurumların eşgüdümü sağlanmalı,
Lojistik Koordinasyon Kurulu ivedilikle kurulmalı,
• Ulaştırma ve Lojistik Master Planı’nın tamamlanması beklenmeden, sektördeki mevcut istatistikleri derleyecek ve paylaşıma açacak olan Lojistik İstatistik Portalı oluşturulmalıdır.
İlgili Kurum
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. ■

“Lojistik Koordinasyon Kurulu" kuruluyor

TOBB Sektörel Ekonomi Şurası'nda konuşan Çetin Nuhoğlu, yoğun kara gümrükleri, sınır ve iç tren gar gümrüklerindeki uygulamalar, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu’nun rekabete aykırı hükümler içermesi, gümrük Mevzuatı değişiklikleri nedeniyle karşılaşılan sorunlar, profesyonel TIR şoförlerinin, “Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Vize Serbestisi Diyaloğu” kapsamında öncelikli muafiyet kategorisine alınmamış olması, 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında hedeflenen “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm” programı kapsamındaki bazı eylemlerin henüz başlatılmamış olması ile ilgili olarak Başbakan Ahmet Davutoğlu ve heyetini bilgilendirdi. Sektörün taleplerini tek tek dinleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Taşımacılıktan Lojistiğe Geçiş" konusunda hükümetin bir yol haritası açıkladığını, bu süreci yönetmek amacıyla "Lojistik Koordinasyon Kurulu" oluşturulmasını kararlaştırdıklarını ve bir hafta içinde Başbakanlık genelgesiyle bu kurulun kurulacağını bildirdi. ■

Yorumlar (0)
banner92
15
açık