banner91

Yolcu Taşıma Yönetmeliği Ne Getiriyor?

banner65

B1 belgesi 250 bin, B2 belgesi 180 bin, D1 belgesi 200 bin ve D2 belgesi 165 bin TL oldu. A belgelerinden de güncel tarifenin 12 katı ücret alınacak. Sayısal takograf zorunluluğu yurt içi yük taşımalarında 1 Ocak 2024, uluslararası yük taşımalarında 1 Ocak 2021 tarihine kadar aranmayacak. Otomobille taşımacılıkta Makam oluruyla kendini hissettiren geçici zorlaştırmalar Yönetmelik ile kalıcı hale geldi.

banner114
MEVZUAT 13.01.2020, 12:33 19.06.2020, 16:31 Taşıma Dünyası
Yolcu Taşıma Yönetmeliği Ne Getiriyor?
10 Ocak 2020’de Resmi Gazete de yayımlanan ve 14 maddeden oluşan yeni Yönetmelik düzenlemesini sırasıyla ve ilgili maddelerine göre açıklamalı biçimde aktarıyoruz. 

1-Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları başlıklı 14’üncü maddenin birinci fıkrasına kamu kurumu/kuruluşu haricindekilere hizmet verecek A1 yetki belgelerinden güncel ücretin 12 katı alınması hususu eklendi.
Dördüncü fıkrasındaki tek taşıtlı D2’lerde yüzde 75 olan belge ücreti indirimi yüzde 97’ye yükseltildi. 

2-Taşıtların yaşı, cinsi başlıklı 24’üncü maddede çok sayıda önemli değişiklikler yapıldı. 

8 olan otomobil belgelerine kayıt yaşı kamu kurumu haricindekilere 6’ya düşürüldü. (Belgelere kayıtlı olanlar 8 yaşına kadar kullanılabilecek.)

Kamu kurumu dışındakilere hizmet verecek otomobillerin 1900 olan asgari silindir hacmi 2900 cm3 oldu. Bakanlık olurunda, 2500 cm3 olan bu husus, 1.1.2024’e kadar 2550 cm3 olarak uygulanacak. Ayrıca otomobillerde imalat tarihinden sonra tadilat görmeme şartı getirildi. 

Kamu kurumu haricindekilere hizmette asgari kapasitenin ilk başvuru ve faaliyet süresince 4 yaşından büyük olmama hususu 3 yaşa indirildi. Bu husus, Bakanlık olurunda ilk başvuruda 3, faaliyet süresince 5 idi. 

Otobüs belgelerine otomobil kaydı

Aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan B1, B2, D1 ve D2’lere kaydedilecek otomobillere ilişkin silindir hacimleri de A belgelerindeki değişikliklere tabi. Bunlara da imalat sonrası tadilat görmeme şartı getirildi. 

6 olan kullanım yaşı, ilk başvuruda 1, faaliyet süresince 3 olarak uygulanacak. 

1.1.2024’e kadar kaydedilebilecek otomobil sayısı, özmal otobüs sayısının yarısı yerine dörtte biri kadar ve toplamda en fazla 10 yerine 5 olarak uygulanacak. Bu hususlar zaten Bakanlık olurunda da aynen yer alıyordu.

Taşıtların resen düşüm şartlarına tadilat görme veya tadilatın kabul edilmemesi halleri eklendi.

3-Taşıtların özmal veya sözleşmeli olarak kullanılmasına ilişkin 25’inci maddenin 6’ncı fıkrasındaki finansal kiralama düzenlemesinin baş tarafına, bu maddenin birinci fıkrası ç bendi ile K2 yetki belgelerine tanınan hakların saklı olduğu eklendi. 

4-Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlara ilişkin 34’üncü maddenin 2’nci fıkrasında diğer suçlar eskisi gibi (Taşıma Kanununun 26.1.e’ye göre) cezalandırılırken, mesleki yeterlilik belgesi olmama suçu 26.1.l’ye göre cezalandırılacak. 

5-Yolcu taşımalarında bagaj başlıklı 38’inci maddede evcil hayvanların özel şartlarla (özel kafes, aşı gibi) araç içinde taşınmasına imkan verildi. 

6 ve 7-Yükümlülüklere ilişkin 40 ve 43’üncü maddelerdeki eşya/kargo/gönderinin ‘kabulünden sonra bir saat içinde’ yerine ‘taşıtın hareketinden sonra 6 saat içinde’ U-ETDS’ye bildirilmesi şeklinde değişiklik yapıldı. 

8-Taşıma hakları ile ücret ve zaman tarifelerinin düzenlenme esasları başlıklı 58’inci maddenin 1.a bendine 6’ncı alt bent eklendi: Tarifeli olarak A1 yetki belgesi olanlara taşıma hattı/güzergahında aynı il sınırları içinde kalkış/varış yeri hariç şube veya acenteye kayıt izni verilmez. 

9-Uyarma başlıklı 69’uncu maddeye “taşıtta görevli personel bilgisinin hiç bildirilmemesi veya eksik/yanlış bildirilmesi halinde, her sefer için 10 uyarma” düzenlemesi eklendi. 

10-Değişik zorunluluklara uyuma ilişkin sürelerin verildiği Geçici 2’nci maddenin 1’inci fıkrası önemli değişiklikler getirdi. 
a) 40’ıncı maddenin 3 ve 4’üncü fıkralarındaki zorunluluklara uyma zorunluluğu 2.1.2019’a kadar (süre değişmedi)
b) 43’üncü maddenin 4’üncü fıkrası ile 44’üncü maddenin 7’nci fırkasına uyma zorunluluğu 31.12.2019’a kadar (süre değişmedi)
c) 40’ıncı maddenin 3 ve 4’üncü fıkralarıyla belirlenen ATS bilgilerinin bildirim zorunluluğu 31.12.2020’ye kadar (süre değişmedi) 
ç) 13’üncü maddenin birinci fıkrasının ç bendinin 3 numaralı alt bendi, 38’inci maddenin 1’inci fıkrası ile 40’ıncı maddenin 13’üncü fıkrasındaki hükümlere uyma zorunluluğu 1.1.2024’e kadar 
d) 40’ıncı maddenin 6’ncı fıkrası, 43’üncü maddenin 3’üncü fıkrası ile 44’üncü maddenin 6’ncı fıkrası hükümlerine uyma zorunluluğu 1.1.2020’ye kadar
e) 40’ıncı maddenin 31’inci fıkrasında belirtilen hükümlere (sayısal takograf bilgilerinin arşivlenmesi ve bildirilmesi) uyma zorunluluğu uluslararası taşımalarda 1.1.2021, yurtiçi taşımalarda 1.1.2024’e kadar aranmayacak. 

11-Geçici Madde 3’te 31.12.2019’a kadar müracaat edenlere, kolaylıklardan faydalanarak A1 yetki belgesi almanın 1.1.2024’e kadar uzatılması dahil bir kısmı yukarıda ilgili bölümlerde duyurulan geçici düzenlemeler, bu değişiklik içinde yer aldı. 

12-Geçici Madde 5’teki A1 yetki belgesi sahiplerinin yeni Yönetmelik şartlarına uyumuna ilişkin çeşitli düzenleme ve kolaylıklar yenileniyor. 
Tarifesiz taşıma yapmak üzere alınmış A1 yetki belgesi sahiplerinin 15.11.2019’dan sonra ve bu düzenlemenin yayınından önce tescil edilmiş olan 1900 cm3 ve üzeri motor gücüne sahip otomobilleri, bu Yönetmelikle belirlenmiş muafiyetler, sınırlamalar ve kısıtlamalar göz önünde bulundurularak 1.2.2020’ye kadar yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilecek. 

13-40’ıncı maddenin 31’inci fıkrasının 1.1.2020’ya kadar uygulanmamasını öngören Geçici 9’uncu Madde yürürlükten kalktı. (Adı geçen husus, yukarıdaki düzenlemelerle 1.1.2024’e kadar zaten uzatıldı.)

14-Yönetmelik ekindeki ücret tablosuna ilişkin düzenlemeler yapıldı. Bunlardan biri A1 simgesinin bulunduğu satırdaki tarifesiz ibaresinin kaldırılması. Bunun ötesinde belge ücretlerinde önemli değişiklikler yapıldı. 

Tarifede 60 bin TL olup geçen yılki değerlendirme ile 74.238 TL olarak açıklanan B1 ücreti 250 bin TL oldu (Bu yıl güncelleme yapılsaydı 91 bin TL olacaktı). 
Tarifede 25 bin TL olup geçen yılki değerlendirme ile 30.932 TL olarak açıklanan B2 ücreti 180 bin TL oldu (Bu yıl güncelleme yapılsaydı 37.916 TL olacaktı). 
Tarifede 30 bin TL olup geçen yılki değerlendirme ile 37.119 TL olarak açıklanan D1 ücreti 200 bin TL oldu (Bu yıl güncelleme yapılsaydı 45.500 TL olacaktı). 
Tarifede 15 bin TL olup geçen yılki değerlendirme ile 18.559 TL olarak açıklanan D2 ücreti 165 bin TL oldu (Bu yıl güncelleme yapılsaydı 22.749 TL olacaktı). 

Değişikliğin 15’inci ve 16’ncı maddeleri zaten yürürlük ve yürütmeye ilişkin klasik düzenlemeler… ■

Yorumlar (0)
1
parçalı az bulutlu