Mehmet Çağrı Kızıltaş Takip et

Mehmet Çağrı Kızıltaş

Bütün Yazıları

Mehmet Çağrı Kızıltaş

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 13

Bütün bu içeriğiyle; Mimar Sinan, Balyan Ailesi, Atik Sinan, Sedefkâr Mehmed Ağa gibi Osmanlı mimarları; estetik-statik dengesinde ortaya koydukları Eserler, Osmanlı Sokak tasarımı, şehir yapılanması, mimarı tarzı ile bütünlüklü bir dili...
03 Şubat 2023

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 12

İstanbul; şehirleşme-ulaşım-göç-hizmet-siluet-dönüşüm vb. parametreleri itibariyle çok daha büyük ölçeklerde ve kendine has özellikleriyle değerlendirilmesi gereken bir yapıyı ifade etmektedir. İstanbul' un doğal yapısı aynı...
02 Ocak 2023

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 11

Modern dönemle birlikte; birçok kavramda ve içerikte olduğu gibi şehirleşme olgusunda da en azından algı bazında köklü dönüşümlerin gerçekleştiğine şahitlik ettik. Ancak bu; problemlerin kökten çözümü yerine, birçok sorunsalı ve...
04 Aralık 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 10

Daha öncede ifade ettiğimiz üzere; şehir, şehirleşme, şehirlilik gibi olgular üzerinde durulması gereken ve kavramsallaştırmasından dünyadaki, bölgedeki ve Türkiye'deki gelişim sürecine kadar derinlikli bir şekilde ele alınması gereken...
23 Ekim 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 9

Coğrafi olarak bu kaynakların dağılımına baktığımızda; Rusya Federasyonu ve bağlı Özerk Bölgeleri, Çin'in Batı ve Kuzey Batısı, Kuzey Afrika, Sudan, Ortadoğu, Yakın Doğu, İç Asya, Ukrayna, Latin Amerika ve A.B.D.'nin bu anlamda...
15 Ekim 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 8

Akıllı şehirlerin ve dolayısıyla akıllı ulaştırmanın alternatif enerji ve yenilenebilir enerjiden bağımsız görülmesi ve düşünülmesi mümkün değildir. Akıllı kelimesi bu terminoloji içerisinde teknik gelişimler ve imkânlardan alabildiğine...
27 Eylül 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 7

Günümüzde ‘iletişim-bilişim teknolojileri' gibi konularında ‘Ulaştırma' ile beraber ya da bizatihi içerisinde değerlendirildiği bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bu ifade ettiklerimizi de ‘entegrist' bir bakış...
20 Eylül 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 6

Tarihi bağlamıyla denizyollarına baktığımızda; hem yolcu ve hem de yük taşımacılığı anlamında sürekli bir ihtiyaç ve kullanım alanı olarak varlığını sürdürdüğünü, coğrafi keşiflerde başat rol oynadığını görüyoruz. Ülkemiz...
12 Eylül 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 4-5

Geneli itibariyle Dünyada kuzey şehirleri; daha az nüfus yoğun yapıları, göç yolları üzerinde olmayışları (tarihin daha yavaş aktığı) gibi konumlanmaları itibariyle ve Batı-Kuzeyin yeryüzünde yakaladığı ekonomik-teknik-kültürel üstünlük...
09 Eylül 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 3

Sürdürülebilir kalkınma; günümüz ihtiyaçları karşılanırken gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama haklarından ödün vermeyen kalkınma modelidir. Bu bağlamda, çoğu zaman ekonominin kalp atışı olarak tanımlanan ulaştırma...
16 Ağustos 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 2

Burada şehir kavramı beraberinde ‘şehirlilik ve şehirli' kavramsallaştırmalarını getirmektedir. ‘Şehir' kelimesi Farsça'dan çok eski yüzyıllarda dilimizin kazandığı bir kelime olup, bugün itibariyle ‘kent' kavramını...
03 Ağustos 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 1

Bugün size değerli okuyucularıma somut ulaştırma ve şehirleşme veri ve bilgilerinin yanı sıra kavramsal boyutu, felsefesi ile ilgili tahlillerde bulunmaya çalışacağım. Türkiye; coğrafi konumu itibariyle tam bir doğal kavşak nitelemesinin...
20 Haziran 2022

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 10

Bütün araştırma noktaları Lappeenranta şehrinde seçilmiş olup ilk çalışma alanı bölgenin izinsiz geçişlere çok yatkın olduğu görülmüştür. Lappeenranta; Finlandiya'nın doğusunun nispeten küçük bir şehridir. Veri toplandığı...
18 Şubat 2022

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 9

Demiryolu Güzergâhlarından İllegal Geçişlere Karşı Önlemler İzinsiz geçişler; dünya genelinde demiryolu güvenliğinin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birisidir. Bunların sonucu olarak ağırlıklı olarak tren-yaya çarpışmaları...
07 Şubat 2022

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 8

Hindistan Yüksek Hızlı Demiryolları'nın (YHD) Değerlendirilmesi: Hindistan; hızlı ekonomik gelişim gösteren ülkeler arasına girmiş olup ve büyüme eğiliminin devam edeceği görülmektedir. Çeşitli araştırma enstitülerinden edinilen...
13 Ocak 2022

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 7

Yukarıda bahsini ettiğimiz YHD ülkelerinin yanı sıra Güney Kore, Rusya, Tayvan ve Belçika' dada kayda değer bir YHD varlığı olduğunu görmekteyiz. Özellikle Rusya' da önemli bir yatırım ivmelenmesinin olduğunu ve Güney Kore'...
13 Aralık 2021

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 6

Dünyadaki En Hızlı 5 Tren Hız; günümüz dünyasında iş adamları başta olmak üzere profesyoneller için gerekli bir hal almaya başladı. Birçok insan çok yoğun ve gitmesi gereken yere vaktinde ulaşmak istiyor. Trenler ulaştırmanın en yaygın...
16 Kasım 2021

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 5

Deprem süresince yüksek hız kaynaklı olarak oluşacak ilave risklerin sınırlandırılması için, Fastech 360 trenleri olabildiğince hızlı doldurulabilmeleri için aerodinamik yapının geliştirilmesi ve tutunmanın arttırılması adına ilgili...
29 Eylül 2021

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 4

YHD Nedir? Genel olarak, hızı 200 km/saat' in üzerinde olan trenlere denir. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra büyük bir gelişim gösteren hızlı trenler günümüzde kara ulaştırmasında pazarın hızı talebini karşılamakta kullanılan...
22 Eylül 2021

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 3

Monoray işletimi kesin olarak; mücavir alanı geliştirecektir ve bu arazi kullanımı ile –endüstri, ticaret, iş ve konut- yerleşim koşullarında çeşitli değişiklikler getirecektir. Şuanda; monoray hattının ortasında bir finansal merkez gelişmektedir...
11 Ağustos 2021

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 2

Türkiye'nin 2023 Vizyonu dahilinde belirtilmiş olan dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi bire bir sorunlarını minimize etmiş, hizmet parametrelerini üst düzeye çıkarmış, entegre, çok modlu ve sağlıklı modal dağılıma...
19 Temmuz 2021

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler

Bugün sizlere ulaştırmada yenilikçilik, yenilikçi yaklaşımlar ve yüksek hızlı trenler ile ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Tarih boyunca; insanların ticari-sosyal-askeri-kültürel faaliyetleri ile geniş bir coğrafyada hareket halinde oldukları...
07 Temmuz 2021

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 14

İş uçlu yolculuk modelleri için R2'nin hesaplanmasında belirlenen sabiteler yüksek ve yeterli düzeydedir. İş uçlu olmayan yolculuk modellerinde Bölge 1 ve Bölge 5 için R2 aynı ölçüde yeterli değildir. Bunun birinci nedeni, sadece bir...
27 Nisan 2021

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 13

Kümeli veri ve ayrık veri arasındaki heterojenlik (örneğin seyahat mesafesi, seyahat davranış unsuru) dikkate alınarak, farklı sabiteler tayin edilebilir. Esasen bu heterojenlik aynı zamanda ortaya çıkan tercih (RP) ve belirtilen tercih (SP) veriler...
12 Nisan 2021
banner117