Mehmet Çağrı Kızıltaş Takip et

Mehmet Çağrı Kızıltaş

Bütün Yazıları

Mehmet Çağrı Kızıltaş

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 10

Bütün araştırma noktaları Lappeenranta şehrinde seçilmiş olup ilk çalışma alanı bölgenin izinsiz geçişlere çok yatkın olduğu görülmüştür. Lappeenranta; Finlandiya'nın doğusunun nispeten küçük bir şehridir. Veri toplandığı...
18 Şubat 2022

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 9

Demiryolu Güzergâhlarından İllegal Geçişlere Karşı Önlemler İzinsiz geçişler; dünya genelinde demiryolu güvenliğinin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birisidir. Bunların sonucu olarak ağırlıklı olarak tren-yaya çarpışmaları...
07 Şubat 2022

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 8

Hindistan Yüksek Hızlı Demiryolları'nın (YHD) Değerlendirilmesi: Hindistan; hızlı ekonomik gelişim gösteren ülkeler arasına girmiş olup ve büyüme eğiliminin devam edeceği görülmektedir. Çeşitli araştırma enstitülerinden edinilen...
13 Ocak 2022

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 7

Yukarıda bahsini ettiğimiz YHD ülkelerinin yanı sıra Güney Kore, Rusya, Tayvan ve Belçika' dada kayda değer bir YHD varlığı olduğunu görmekteyiz. Özellikle Rusya' da önemli bir yatırım ivmelenmesinin olduğunu ve Güney Kore'...
13 Aralık 2021

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 6

Dünyadaki En Hızlı 5 Tren Hız; günümüz dünyasında iş adamları başta olmak üzere profesyoneller için gerekli bir hal almaya başladı. Birçok insan çok yoğun ve gitmesi gereken yere vaktinde ulaşmak istiyor. Trenler ulaştırmanın en yaygın...
16 Kasım 2021

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 5

Deprem süresince yüksek hız kaynaklı olarak oluşacak ilave risklerin sınırlandırılması için, Fastech 360 trenleri olabildiğince hızlı doldurulabilmeleri için aerodinamik yapının geliştirilmesi ve tutunmanın arttırılması adına ilgili...
29 Eylül 2021

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 4

YHD Nedir? Genel olarak, hızı 200 km/saat' in üzerinde olan trenlere denir. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra büyük bir gelişim gösteren hızlı trenler günümüzde kara ulaştırmasında pazarın hızı talebini karşılamakta kullanılan...
22 Eylül 2021

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 3

Monoray işletimi kesin olarak; mücavir alanı geliştirecektir ve bu arazi kullanımı ile –endüstri, ticaret, iş ve konut- yerleşim koşullarında çeşitli değişiklikler getirecektir. Şuanda; monoray hattının ortasında bir finansal merkez gelişmektedir...
11 Ağustos 2021

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 2

Türkiye'nin 2023 Vizyonu dahilinde belirtilmiş olan dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi bire bir sorunlarını minimize etmiş, hizmet parametrelerini üst düzeye çıkarmış, entegre, çok modlu ve sağlıklı modal dağılıma...
19 Temmuz 2021

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler

Bugün sizlere ulaştırmada yenilikçilik, yenilikçi yaklaşımlar ve yüksek hızlı trenler ile ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Tarih boyunca; insanların ticari-sosyal-askeri-kültürel faaliyetleri ile geniş bir coğrafyada hareket halinde oldukları...
07 Temmuz 2021

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 14

İş uçlu yolculuk modelleri için R2'nin hesaplanmasında belirlenen sabiteler yüksek ve yeterli düzeydedir. İş uçlu olmayan yolculuk modellerinde Bölge 1 ve Bölge 5 için R2 aynı ölçüde yeterli değildir. Bunun birinci nedeni, sadece bir...
27 Nisan 2021

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 13

Kümeli veri ve ayrık veri arasındaki heterojenlik (örneğin seyahat mesafesi, seyahat davranış unsuru) dikkate alınarak, farklı sabiteler tayin edilebilir. Esasen bu heterojenlik aynı zamanda ortaya çıkan tercih (RP) ve belirtilen tercih (SP) veriler...
12 Nisan 2021

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 12

Yeni yüksek hızlı demiryolu (YHD) hattının 500 km/saat'in üzerindeki hızlarla işletime girmesi ile birlikte Tokaido koridorunda yolcu kapasitesi ikiye katlanacaktır. Tokyo ve Osaka arasındaki seyahat süresi yarının altına düşerek 1 saat...
16 Mart 2021

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 11

Tür ve güzergâh seçiminin faydası; yolcuların karakteristikleri ve tür ile güzergâh seçimlerinin özellikleri tarafından belirlenmektedir. Yolcular seyahat koşullarındaki ani değişimlere reaksiyon göstermektedirler, dolayısı ile tür ve...
19 Şubat 2021

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 10

Son 150 yıllık klasik algı bizi; Dünya'yı Batı ve Doğu Eksenli ve Batı Merkezli (ister karşıt ister taraf olsun) algılama refleksine itti. Hâlbuki bu tür net bir kategorik ayrım Dünya'nın hiçbir döneminde olmamış olup, ‘sürdürülebilir'...
05 Ocak 2021

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 9

Bu anlamda; Yüksek Hızlı Demiryolları'nın Avrupa sathında hızlanarak inşası, Avrupa'nın ‘Sürdürülebilirlik' gündeminin bir parçası olup 20-30-50 yıllık hedeflerde modal dağılımda çok ciddi paylarla buluşmaktadır. Aynı...
15 Aralık 2020

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 8

 ‘Akıllı Şehirler'; şehrin su, doğalgaz, güneş, rüzgâr, besin, para, elektrik, petrol, maden vb. ana kaynaklarını veri tabanında depolayan bunları yüklenen program dâhilinde, yıllık, on yıllık, yüz yıllık periyotlarla tasarruf...
02 Aralık 2020

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 7

Günümüzde; karşılaştığımız en önemli sorun alanlarından biri ‘dengesiz oranlarda şehre göç' bu göçün ‘şehirlilik' olgusuna kazandırılmasında aynı oranda başarının yakalanamaması, ‘köylerimizin ve köylülerimizin...
19 Kasım 2020

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 6

Ülkemizde; ‘Ulaşım Sistemi'ne baktığımızda; modlar arası Karayolu lehine dengesiz dağılımın, Karayolu Ulaşım Modu da dâhil, bütün modların ve dolayısıyla Ulaşım Sistemi'mizin aleyhine bir durum olduğunu söyleyebiliriz....
29 Ekim 2020

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 5

Avrupa Birliği'nin yüksek hızlı demiryollarını hızla inşaya devam ederken diğer taraftan da kent içi ulaşım da metro hatlarını kusursuz bir şekilde işlettiğini ve her geçen gün bunları altyapı, filo ve akıllı ulaşım sistemler...
27 Eylül 2020

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 4

İstanbul başta olmak üzere şehirlerimizde; ulaşım sorunları, trafik sıkışıklığı gibi nedenlerle ciddi oranlarda zaman, enerji, parasal, çevresel ciddi oranlarda kayıplar meydana gelmekte ve bunların önemli maliyetlere varan değerlerde karşılıkları...
12 Eylül 2020

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 3

Şehir; aynı zamanda bir yerleşim biriminin tarihi ve sosyal bütünlüklü sürecini de ihtiva eder, topografyasından beşeri yapısından vurgular taşır, teknik imkânları dâhilinde bunu farklı şekillerde ortaya koyar. Sözgelimi; Ankara; karasal...
03 Eylül 2020

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 2

Tabiidir ki; daha uzun yıllar; ülkemizdeki insan hareketleri Batı'daki parametrelerle kıyas edilmeyecek düzeyde kendi gerçekliğini oluşturmaya devam edecektir. Ancak bu süreçte; ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel projeksiyonlar dâhilinde,...
30 Temmuz 2020

Kentsel Eğilimler, Akıllı Teknolojiler ve Buna Göre Ulaşım Talebinin Değerlendirilmesi - 1

Bu yazı dizimde sizlere kentsel süreçler, kentlerin gelişimi ve ortaya çıkış motivasyonları, yenilikçilik ve teknolojik gelişim hakkında paylaşımlarda bulunacağım. Bu çerçevede akıllı teknolojiler ve ilgili süreçten bahsedeceğim. Devamında...
09 Temmuz 2020
banner117
30
açık