Mehmet Çağrı Kızıltaş Takip et

Mehmet Çağrı Kızıltaş

Bütün Yazıları

Mehmet Çağrı Kızıltaş

Kentte ve Kentlerarası Ortamda Ulaştırmanın İnsan ve Canlı Hayatı İle İlişkileri - 6

Bütün bu belirttiğimiz 3 adımın her birinde; daha önceleri çok defa değinmiş olduğumuz 'yüksek hızlı demiryolu yatırımları' ‘deniz ulaşımı yatırımları' ‘içsuyolu ulaştırmasının geliştirilmesi' vb. farklı...
11 Şubat 2024

Kentte ve Kentlerarası Ortamda Ulaştırmanın İnsan ve Canlı Hayatı İle İlişkileri - 5

Ülkemiz genelinde; yoğun nüfuslanmalara sahip olup rakamsal olarak ‘İl Statüsü' büyüklüğüne haiz birçok kent mevcuttur. Bergama, Aliağa, İnegöl, Akşehir, Akhisar, Alanya, Fethiye, Ereğli, Çorlu, Gebze, Cizre, Doğubayazıt, Tatvan,...
17 Ocak 2024

Kentte ve Kentlerarası Ortamda Ulaştırmanın İnsan ve Canlı Hayatı İle İlişkileri - 4

Bu bağlamda; görülmektedir ki bir şehir ‘sosyal dokusu, ulaşım ağları, silueti, yerleşimi(topografya), mimarisi ve estetiği' ile ‘organik(canlı) bir yapı' olup kendine has bir söylemi içerir. Bu da; şehirleşme(kültürlenme)...
11 Ocak 2024

Kentte ve Kentlerarası Ortamda Ulaştırmanın İnsan ve Canlı Hayatı İle İlişkileri - 3

Dünyadan örneklere baktığımızda; Moskova'nın Şehir Yapısı itibariyle, kendine özgü bir dili, tarihi tecrübeyi, kronolojiyi(Çarlık Dönem, Sovyet Dönem, Federal Dönem) tamamıyla yansıttığını görürüz. Bir diğer Rusya Şehri St.Petersburg;...
21 Kasım 2023

Kentte ve Kentlerarası Ortamda Ulaştırmanın İnsan ve Canlı Hayatı İle İlişkileri - 2

Geçenlerde; gündeme yansıdığı şekliyle; bütün Avrupa' da 25.000 müteahhit varken, sadece ülkemizde 400.000 müteahhit olduğu belirtilmiştir. Avrupa' da nüfus hareketlerinin ülkemiz ve bölgemiz düzeyinde olmadığı, inşa sürecinin...
05 Kasım 2023

Kentte ve Kentlerarası Ortamda Ulaştırmanın İnsan ve Canlı Hayatı İle İlişkileri - 1

Bugün sizlere ulaştırmanın kentsel hayatla ilişkileri ve kentler arası ortamda canlı hayatı üzerine etkilerini değerlendireceğim. Ulaştırma Sistemleri arası dengeli modal dağılım ve intermodal entegrasyon; bütün ulaştırma argümanlarından...
14 Eylül 2023

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 17

Ülkemiz genelinde; yoğun nüfuslanmalara sahip olup rakamsal olarak ‘İl Statüsü' büyüklüğüne haiz birçok kent mevcuttur. Bergama, Aliağa, İnegöl, Akşehir, Akhisar, Alanya, Fethiye, Ereğli, Çorlu, Gebze, Cizre, Doğubayazıt, Tatvan,...
23 Nisan 2023

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 16

Buradan hareketle; trafik tıkanıklığı ve tıkanıklık kaynaklı sorunların en aza indirilmesinde teknik, politik karar ve çözümlerin yanı sıra, toplumun radikal bir şekilde değişen tüketim kültürü alışkanlıklarının yönetişimi gerekmektedir....
23 Nisan 2023

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 15

İstanbul başta olmak üzere şehirlerimiz; Osmanlı Selçuklu ve daha öncesinden bu yana, Camii figüründen avlu tasarımına, halkın toplanma yeri anlayışından sokak dizaynına (çıkmaz sokaklar), evlerin cephe oluşumundan kapılarımızın tasarımına,...
23 Nisan 2023

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 14

Günümüzde; karşılaştığımız en önemli sorun alanlarından biri ‘dengesiz oranlarda şehre göç' bu göçün ‘şehirlilik' olgusuna kazandırılmasında aynı oranda başarının yakalanamaması, ‘köylerimizin ve köylülerimizin...
23 Nisan 2023

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 13

Bütün bu içeriğiyle; Mimar Sinan, Balyan Ailesi, Atik Sinan, Sedefkâr Mehmed Ağa gibi Osmanlı mimarları; estetik-statik dengesinde ortaya koydukları Eserler, Osmanlı Sokak tasarımı, şehir yapılanması, mimarı tarzı ile bütünlüklü bir dili...
03 Şubat 2023

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 12

İstanbul; şehirleşme-ulaşım-göç-hizmet-siluet-dönüşüm vb. parametreleri itibariyle çok daha büyük ölçeklerde ve kendine has özellikleriyle değerlendirilmesi gereken bir yapıyı ifade etmektedir. İstanbul' un doğal yapısı aynı...
02 Ocak 2023

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 11

Modern dönemle birlikte; birçok kavramda ve içerikte olduğu gibi şehirleşme olgusunda da en azından algı bazında köklü dönüşümlerin gerçekleştiğine şahitlik ettik. Ancak bu; problemlerin kökten çözümü yerine, birçok sorunsalı ve...
04 Aralık 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 10

Daha öncede ifade ettiğimiz üzere; şehir, şehirleşme, şehirlilik gibi olgular üzerinde durulması gereken ve kavramsallaştırmasından dünyadaki, bölgedeki ve Türkiye'deki gelişim sürecine kadar derinlikli bir şekilde ele alınması gereken...
23 Ekim 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 9

Coğrafi olarak bu kaynakların dağılımına baktığımızda; Rusya Federasyonu ve bağlı Özerk Bölgeleri, Çin'in Batı ve Kuzey Batısı, Kuzey Afrika, Sudan, Ortadoğu, Yakın Doğu, İç Asya, Ukrayna, Latin Amerika ve A.B.D.'nin bu anlamda...
15 Ekim 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 8

Akıllı şehirlerin ve dolayısıyla akıllı ulaştırmanın alternatif enerji ve yenilenebilir enerjiden bağımsız görülmesi ve düşünülmesi mümkün değildir. Akıllı kelimesi bu terminoloji içerisinde teknik gelişimler ve imkânlardan alabildiğine...
27 Eylül 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 7

Günümüzde ‘iletişim-bilişim teknolojileri' gibi konularında ‘Ulaştırma' ile beraber ya da bizatihi içerisinde değerlendirildiği bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün bu ifade ettiklerimizi de ‘entegrist' bir bakış...
20 Eylül 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 6

Tarihi bağlamıyla denizyollarına baktığımızda; hem yolcu ve hem de yük taşımacılığı anlamında sürekli bir ihtiyaç ve kullanım alanı olarak varlığını sürdürdüğünü, coğrafi keşiflerde başat rol oynadığını görüyoruz. Ülkemiz...
12 Eylül 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 4-5

Geneli itibariyle Dünyada kuzey şehirleri; daha az nüfus yoğun yapıları, göç yolları üzerinde olmayışları (tarihin daha yavaş aktığı) gibi konumlanmaları itibariyle ve Batı-Kuzeyin yeryüzünde yakaladığı ekonomik-teknik-kültürel üstünlük...
09 Eylül 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 3

Sürdürülebilir kalkınma; günümüz ihtiyaçları karşılanırken gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama haklarından ödün vermeyen kalkınma modelidir. Bu bağlamda, çoğu zaman ekonominin kalp atışı olarak tanımlanan ulaştırma...
16 Ağustos 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 2

Burada şehir kavramı beraberinde ‘şehirlilik ve şehirli' kavramsallaştırmalarını getirmektedir. ‘Şehir' kelimesi Farsça'dan çok eski yüzyıllarda dilimizin kazandığı bir kelime olup, bugün itibariyle ‘kent' kavramını...
03 Ağustos 2022

Şehir ve Ulaşımın Felsefesi ve Akıllanması - 1

Bugün size değerli okuyucularıma somut ulaştırma ve şehirleşme veri ve bilgilerinin yanı sıra kavramsal boyutu, felsefesi ile ilgili tahlillerde bulunmaya çalışacağım. Türkiye; coğrafi konumu itibariyle tam bir doğal kavşak nitelemesinin...
20 Haziran 2022

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 10

Bütün araştırma noktaları Lappeenranta şehrinde seçilmiş olup ilk çalışma alanı bölgenin izinsiz geçişlere çok yatkın olduğu görülmüştür. Lappeenranta; Finlandiya'nın doğusunun nispeten küçük bir şehridir. Veri toplandığı...
18 Şubat 2022

Yenilikçi Ulaştırma ve Yüksek Hızlı Trenler - 9

Demiryolu Güzergâhlarından İllegal Geçişlere Karşı Önlemler İzinsiz geçişler; dünya genelinde demiryolu güvenliğinin karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birisidir. Bunların sonucu olarak ağırlıklı olarak tren-yaya çarpışmaları...
07 Şubat 2022
15
açık
banner155