banner91

banner92
banner69

Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı 9-10 Eylül’de

Lojistik Derneği (LODER), 9-10 Eylül’de “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüs -Evliya Çelebi Yerleşkesi” nde Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı düzenliyor. Çalıştaya 40’a yakın öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve lojistik sektörünün önde gelen isimleri katılacak.

GÜNDEM 06.09.2017, 15:47 06.09.2017, 15:51 Taşıma Dünyası
Lojistik Eğitim Standartları Çalıştayı 9-10 Eylül’de
Lojistik Derneği (LODER Başkanı) Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında lojistik ve taşımacılıkla ilgili bölüm/program sayısının 2017 itibariyle 63 lisans, 28 yüksekokul ve 95 ön lisans (MYO) olmak üzere 186 adet olduğunu belirterek, “Bu rakama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil” dedi. 

Temel bilgi ve beceriler ortak olması önemli 

Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi gibi farklı isimlere sahip bu programların amacının lojistik sektörünün gereksinimleri doğrultusunda eğitim ve öğretim gerçekleştirmek olduğunu vurgulayan Tanyaş, “Söz konusu programlarda okutulan dersler oldukça farklı olabiliyor. Her programın kendi vizyonu doğrultusunda farklı ders planlarına sahip olması doğal ve doğru. Ancak lojistik sektöründe çalışacak mezunların temel bilgi ve becerilerinin ortak olması da diğer önemli bir konu. Ayrıca adı geçen programlar arasında yatay ve dikey geçişler yapılabilmekte, önceden görülen bir ders isim, süre ve/veya içerik uyumsuzluğu nedeniyle kabul edilmeyebilmektedir” dedi. 

55 üniversiteden 85 öğretim elamanı ve sektör temsilcisi

Eğitim programları arasında asgari ortak noktaları ve buna bağlı temel meslek dersleri ve içeriklerini lojistik sektörünün gereksinmeleri doğrultusunda belirlemek üzere LODER tarafından bir çalışma grubu oluşturulduğunu da açıklayan Mehmet Tanyaş, “Grupta 55 farklı üniversiteden 85 öğretim elemanı ve sektör temsilcileri bulunuyor. Öncelikle Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bölüm ve program adlarının değerlendirilmesi yapılmış tüm programlar 5 referans program adı altında gruplandırıldı. Bunlar: 1) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Fakülte), 2) Lojistik Yönetimi (Fakülte), 3) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Yüksekokul), 4) Lojistik Yönetimi (Yüksekokul) ve 5) Lojistik (Meslek Yüksekokulu)’dur. Bu bölüm / program isimleri «REFERANS» niteliğinde olup hiçbir üniversiteden mevcut bölüm / program ismi değişikliği beklentisi yoktur. Sadece ileride açılabilecek bölüm/programlara bir öneri niteliğindedir. Daha sonra bu programlara ait ders planları, ders kredi ve AKTS saatleri ile seçmeli ders oranları grup üyeleri tarafından belirlendi. Halen program çıktıları, ders çıktıları ve ders izlekleri hazırlama çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar sırasında Mesleki Yeterlik Kurumu tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan sektörümüz ile ilgili Ulusal Meslek Standartları da dikkate alınıyor. Böylece sektör temsilcileri tarafından hazırlanan meslek standartları ile yükseköğretim arasında sağlıklı bir bağ kurulmaya çalışılıyor. Söz konusu standartlardan Lojistik Operasyon Yöneticisi”, Lojistik Yönetimi Lisans Programı, Lojistik Operasyon Yöneticisi” ve Uluslararası Ticaret Uzmanı”, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Lisans ve Yüksekokul Programı, Lojistik Operasyon Sorumlusu” Lojistik Meslek Yüksekokulu Programı ile doğrudan ilişkili gözüküyor. Türkiye Yükseköğretim Sistemi Düzeyleri ve Her  Bir Düzeyde Farklı Öğrenme Çıktıları Olan Yeterlilikler" çerçevesinde 5. Düzey, Önlisans ve 6. Düzey, Lisans olarak tanımlanmaktadır. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) her iki düzeye ait Yeterlilikleri Bilgi, Beceri ve Yetkinlik olarak belirlemiştir Lojistik alanı, "8-Hizmetler" Genel Alanı" içinde "84-Ulaştırma Hizmetleri" kapsamına girmekte olup "84-Ulaştırma Hizmetleri Alan Yeterlilikleri" de belirlidir. Program ortak çıktıları hem TYYÇ’ye hem "84-Ulaştırma Hizmetleri Alan Yeterlilikleri"ne hem de her programın kendi özel amacına uygun olarak belirlenmesine özen gösteriliyor” dedi.

Gerçekleştirilecek çalışmalar 

Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, bundan sonraki aşamada gerçekleştirilecek çalışmaları 6 başlıkla sıraladı: 
Eğitimci Niteliklerinin Belirlenmesi, Eğitim Ortamının Belirlenmesi (Laboratuvar, vd.), Referans Ders Kitaplarının Ortaklaşa Yazılması, Kritik Başarı Etmenlerinin Belirlenmesi, Program Performans Ölçüm Sisteminin Oluşturulması, Denetim ve Raporlama Sisteminin Oluşturulması.

Türkiye Lojistik Endeksi’nde 34’üncü sırada 

Lojistik Performans Endeksi’nde Türkiye’nin yerinin 34’üncü sıra olarak açıklandığını da belirten Tanyaş, “Dünya Bankası tarafından yayımlanan 160 ülkenin lojistik performanslarının incelendiği “The Logistics Performance Index (LPI) 2016” raporunda Türkiye’nin yeri 3,42 puanla 34. sıra olarak açıklandı. Söz konusu indeksin kriterlerinden biri “Lojistik hizmetlerin kalitesi ve yetkinliği” dir. Bu kritere ait puanı yükseltmenin başlıca etmeni sektör çalışanların bilgi ve becerisi olacak. Bilgi ve becerinin en önemli bileşeni eğitimdir ve lojistik sektöründe çalışacakların sektör gereksinmeleri doğrultusunda eğitilmeleri gerekiyor” dedi.

Çalıştay 9-10 Eylül’de Kütahya’da 

Mehmet Tanyaş, “yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampüs - Evliya Çelebi Yerleşkesi” nde bir Çalıştay gerçekleştirilecek dedi. 

Yorumlar (0)
banner92
banner116
banner117
6
parçalı bulutlu