Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı Takip et

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı

Bütün Yazıları

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı

Otomobil Sahipliği ve Sistemsel Yenilenme - 10

Otomobil Sahipliği ve Sistemsel Yenilenme - 10Mevcut Beyaz Kitap, ulaştırma sisteminde, petrole bağımlılığı azaltan, modern altyapılar yaratan ve akıllı bilgi ve yönetim sistemleri ile desteklenen çok modlu, mobilite odaklı, büyük bir dönüşümün...
18 Aralık 2017

Otomobil Sahipliği ve Sistemsel Yenilenme - 9

Son 150 yıllık klasik algı bizi; dünyayı, Batı ve Doğu Eksenli ve Batı Merkezli (ister karşıt ister taraf olsun) algılama refleksine itti. Halbuki bu tür net bir kategorik ayrım Dünyanın hiçbir döneminde olmamış, ‘sürdürülebilir'...
11 Aralık 2017

Otomobil Sahipliği ve Sistemsel Yenilenme - 7

Motorlu taşıtların türel dağılımına bakıldığında; yolcu ve yük taşımacılığında filolaşma oranının çok düşük olduğu anlaşılmaktadır. Türkiye'deki araç sahipliliğine göre firma gruplandırmasında 10 ve üzeri özmal araç...
27 Kasım 2017

Otomobil Sahipliği ve Sistemsel Yenilenme - 6

Lastik güvenliği doğrudan araç ve taşıt güvenliği ile ilgili olduğundan can güvenliğini ön plana çıkaran bir konudur. Hepimizin bildiği üzere; otomotiv sektörü, dünya pazarında ilk sıralarda yerini almış ve kendi alt sektörleri ile...
20 Kasım 2017

Otomobil Sahipliği ve Sistemsel Yenilenme - 5

Karayolu yolcu taşıma sektöründe ulaşılmak istenen hedeflere daha etkin ve süratli bir şekilde ulaşılmasına hizmet etmek üzere, karayolu yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren tüm aktörlerin katılımlarıyla kamu tüzel kişiliğini...
13 Kasım 2017

Otomobil Sahipliği ve Sistemsel Yenilenme - 4

Her yıl trafik kazalarında dünyada yaklaşık 1,2 milyon kişi hayatını kaybederken 50 milyon kişi de yaralanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yayınladığı 2002 yılına ait raporda, dünyadaki insan ölümlerinin nedenleri yaş...
30 Ekim 2017

Otomobil Sahipliği ve Sistemsel Yenilenme - 3

Ülkemizde planlı gelişmeye ayak uydurulamaması sonucu köyden kente olan göçün artarak devam etmesi ve kent yönetimlerinin bu göçün getirdiği nüfusa gereken hizmeti götürememesi sonucu ortaya çıkan altyapı sorunlarının en önemlilerinden...
16 Ekim 2017

Otomobil Sahipliği ve Sistemsel Yenilenme - 2

‘Akıllı ulaştırma'nın ülkemizdeki ilk uygulamalarını, yakın bir geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Elektronik Denetim Sistemleri çalışmaları ile görmeye başladık. Sonrasında bu uygulamalar İstanbul'un hemen...
10 Ekim 2017

Otobüs Sahipliği ve Sistemsel Yenilenme - 1

Bu kez siz değerli okuyucularıma sistemsel trendler ve yenilenme ile ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Tabiidir ki; daha uzun yıllar; ülkemizdeki insan hareketleri Batı'daki parametrelerle kıyas edilmeyecek düzeyde kendi gerçekliğini oluşturmaya...
02 Ekim 2017

Deniz Ulaşımı, Boğaz Geçişleri ve Modal Dağılımdaki Yeri - 8

İstanbul' da trafik tıkanıklığının katlanılabilir düzeylere çekilmesinde raylı sistem ve özellikle de metro yatırımları hayati bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra; İstanbul gibi adeta denizin ortasında ve denizi çevreleyen bir şehrin...
26 Eylül 2017

Deniz Ulaşımı, Boğaz Geçişleri ve Modal Dağılımdaki Yeri - 7

Son beş yıla baktığımızda, İstanbul'un yıllık ortalama 400 bin civarında göç aldığını görebiliriz. 1975 yılından itibaren ise net göç hızı her zaman pozitif olan metropol şehrimizdir (aldığı göç miktarı her zaman verdiği...
18 Eylül 2017

Deniz Ulaşımı, Boğaz Geçişleri ve Modal Dağılımdaki Yeri - 6

Yakın geçmişte denenen ‘Boğaz'da Kıyıya Paralel' seferler (yani söz gelimi; Şehir Hatları vapurlarınca Beşiktaş-Ortaköy-Arnavutköy-Bebek vb.) akılcı bir düşünceydi ve gerekliydi. Fakat bu tam olarak istenen sonuçları vermedi....
11 Eylül 2017

Deniz Ulaşımı, Boğaz Geçişleri ve Modal Dağılımdaki Yeri - 5

Deniz Ulaşımı, Boğaz Geçişleri ve Modal Dağılımdaki Yeri - 5 Benzer şekilde, ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığının büyük kısmı karayolları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bireysel ulaşıma imkan vermesi, bunun yanında siyasal...
28 Ağustos 2017

Deniz Ulaşımı, Boğaz Geçişleri ve Modal Dağılımdaki Yeri - 4

Birçok kez değindiğimiz gibi ulaştırmanın, teknik ekonomik sosyal ve çevresel birçok süreçle karşılıklı ilişkisi olmakta, ülkemiz gibi stratejik bir coğrafyada bulunan toplumlar ve sistemlerde ise bu süreç daha komplike bir hale gelmektedir....
21 Ağustos 2017

Deniz Ulaşımı, Boğaz Geçişleri ve Modal Dağılımdaki Yeri - 3

Üç tarafı denizlerle çevrili olan, Marmara Denizi ve Boğazlar gibi eşsiz suyollarına sahip olan, Karadeniz-Akdeniz-Hazar Denizi üçgeninin tam ortasında yer alan, Van Gölü, Göller Yöresi ve birçok besleyici suyollarının üzerinde bulunan ülkemiz;...
07 Ağustos 2017

Deniz Ulaşımı, Boğaz Geçişleri ve Modal Dağılımdaki Yeri - 2

İstanbul'da Deniz Ulaşımı başlığı; trafik güvenliğinden, modlar arası entegrasyona, toplu ulaşım kültürünün ediniminden, dakiklik-konfor-güvenlik odaklı ‘hizmet kalitesinin yükseltilmesine' kadar birçok önemli konunun çözümünde...
24 Temmuz 2017

Deniz Ulaşımı, Boğaz Geçişleri ve Modal Dağılımdaki Yeri - 1

İstanbul'da deniz ulaşımı, boğaz geçişleri ve modal dağılım ile ilgili paylaşımlarda bulunacağım. Birçok kez değindiğimiz gibi; dengeli modal dağılım-modlar arası entegrasyon, ‘ulaşım sistemi'nin sağlıklı işlerliğinin...
17 Temmuz 2017

Şehirleşme ve Yenilikçi Eğilimler-9

Ulaştırma Sistemleri arası dengeli modal dağılım ve intermodal entegrasyon; bütün ulaştırma argümanlarından maksimum düzeyde faydayı, üst düzey hizmet parametrelerini, erişilebilirliği had safhada desteklemektedir ki; bütün bunlar doğru...
10 Temmuz 2017

Şehirleşme ve Yenilikçi Eğilimler-8

Hepimizin malumudur ki; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bütçesi, Avrupa Birliği'nin onlarca ülkesinden büyük nüfusu (yaklaşık 15 milyon), çok merkezleşen şehir alanları, çoklu iklimi ve değişken topografyasıyla kendine özel küresel...
22 Haziran 2017

Şehirleşme ve Yenilikçi Eğilimler-7

Şehir; aynı zamanda bir yerleşim biriminin tarihi ve sosyal bütünlüklü sürecini de ihtiva eder, topografyasından beşeri yapısından vurgular taşır, teknik imkanları dahilinde bunu farklı şekillerde ortaya koyar. Sözgelimi Ankara; karasal...
12 Haziran 2017

Şehirleşme ve Yenilikçi Eğilimler-6

Tabiidir ki; daha uzun yıllar; ülkemizdeki insan hareketleri Batı'daki parametrelerle kıyas edilmeyecek düzeyde kendi gerçekliğini oluşturmaya devam edecektir. Ancak bu süreçte; ülkemizin ekonomik, sosyal, kültürel projeksiyonlar dahilinde,...
05 Haziran 2017

Şehirleşme ve Yenilikçi Eğilimler-5

Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün (WRI) 2005 yılında yaptığı araştırmaya göre, tüm dünyada CO2 gaz salımlarının yüzde 24,1'i ulaşım sektöründen kaynaklanmaktadır. Bu yüzden dünyada birçok kent ulaşımın çevreye olan olumsuz...
29 Mayıs 2017

Şehirleşme ve Yenilikçi Eğilimler-4

‘Akıllı Şehirler' konusu hizmet parametreleri ile doğrudan bağlantılı olup Elektronik-Yazılım-Ulaştırma-Endüstri-Makina Mühendisleri'ni bir araya getirecek bir arka plana sahiptir. Bu anlamda Akademi-Piyasa Entegrasyonu, Teori-Uygulama...
22 Mayıs 2017

Şehirleşme ve Yenilikçi Eğilimler-3

Avrupa ülkelerinde (EU 27) son verilere göre yolcu taşımacılığının yüzde 83,5 karayolu, yüzde7,7 demiryolu, yüzde 8,2 havayolu ve yüzde 0,6 denizyolu ile yapılmaktayken (32), ABD'de yolcu taşımacılığı yüzde 87 karayolu, yüzde 0,8...
15 Mayıs 2017
banner116