banner92
banner69

Borusan Holding Entegre Faaliyet Raporu yayınlayarak bir ilke imza attı

banner113

Borusan Grubu, 2021 faaliyet yılı itibarıyla yeni bir raporlama deneyimine geçerek Grup için bir ilk olan Entegre Faaliyet Raporunu yayınladı.Bu raporla holdingler nezdinde Türkiye’de bir ilke imza atan Borusan, yarattığı değeri tüm paydaşlarına artık daha etkin ve şeffaf bir şekilde sunuyor.

banner114
İŞLETME / İK 30.06.2022, 15:18 30.06.2022, 15:23 Erkan YILMAZ
Borusan Holding Entegre Faaliyet Raporu yayınlayarak bir ilke imza attı

Borusan Grubu, 2009 yılından itibaren düzenli olarak yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporlarına yeni bir yaklaşım getirerek 2021 Borusan Holding Entegre Faaliyet Raporu’nu hazırladı. Geçtiğimiz yıllarda ayrı ayrı hazırlanansürdürülebilirlik ve faaliyet raporları bu yıldan itibaren Entegre Faaliyet Raporuformatında bütünleşik olarakyayınlanıyor. Yaratılan değer paydaşlara daha etkin ve şeffaf bir şekilde sunuluyor.

Sürdürülebilirlik yolculuğuna 2006 yılında çıkan ve 15 yılı aşkın süredir bu alanda çalışmalar yürüten Borusan, 2020 yılında sürdürülebilirlik stratejisini çok daha kapsamlı bir şekilde ele alarak iklim, insan, inovasyon odak alanlarında hedefler belirledi. İklim başlığında 2030 yılında karbon nötr olmayı hedeflerken insan odağında yeteneği elde tutmak, kadın lider ve çalışan oranını artırmak öne çıkan konu başlıklarından.İnovasyonda ise inovatif, sürdürülebilir iş modelleri yaratmak hedeflenirken start-up’lara yatırım yapılması planlanıyor.Borusan Grubu faaliyet gösterdiği alanlarda ortaya çıkan çevresel, sosyal ve ekonomiketkileriperformans göstergeleriile düzenli olarak paylaşıyor. Grup,2021Borusan Holding Entegre Faaliyet Raporu ile 2009 yılından itibaren yayınladıkları SürdürülebilirlikRaporlarına yeni bir yaklaşım getiriyor.

5,1 milyar TL FAVÖK’e ulaşıldı

Borusan Holding ve Grup şirketlerinin 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiyeve yurt dışında gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsayan Entegre Faaliyet Raporu ile yeni bir raporlama deneyimine adım atan kurum, çevik yönetim anlayışı sayesinde başarılı bir faaliyet dönemi geçirdi. Borusan Grubu’nun konsolide gelirleribir önceki yıla kıyasla %79 artış göstererek 2021 yılında 47 milyar TL’ye ulaştı. Paydaşlar için yaratılan ekonomik değer de bir önceki yıla göre %77 artarak 44 milyar TL oldu. 2021 yılı faaliyetleri sonucunda yüksek bir finansal performans gösterilirken5,1 milyar TL FAVÖK’e ulaşıldı.

1.300.000 ton CO2e emisyon salımı engellendi

Sürdürülebilirlik odak alanlarından iklim başlığında 2030 yılına kadar karbon nötr bir şirket haline gelmeyi amaçlayan Borusan, yenilenebilir enerji ve emisyon azaltımıprojeleriyle, 2021 yılında yaklaşık 1.300.000 ton CO2e emisyon salımınıengelledi.Grup şirketlerinin her birinde enerji ve su verimliliği, atık yönetimi, sera gazı emisyonu azaltımı ve biyolojikçeşitliliği koruma gibi konularda yenilikçi projeler hayata geçiren Borusan, Grubunçevre üzerindeki etkilerini yüksek bir bilinçle yönetiyor.

“Sıfır iş kazası” hedefleniyor

İnsan başlığında Borusan kültüründeherhangi bir ayrım olmaksızın herkese eşit yaklaşıldığına vurgu yapılırken hayatın her alanında eşitlik konusundaderinliği artırmak için Borusan EşittirAtölyeleri tasarlandı. Bu atölyeler ileçeşitlik, eşitlilik konusunda hem bireysel hemde kurumsal farkındalığın artması ve dahakapsayıcı bir kültür oluşturulması amaçlanırken bugünekadar atölyelere katılım gösterençalışanların memnuniyet oranı yüzde94 oldu.İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimine azami önem veren Borusan Grubu, bu konuda bir manifesto oluştururken“İşte Sağlık ve Güvelik Budur” söylemiile hareketederek, bu doğrultuda risk analizleri, performans ölçümleri, eğitimler, tatbikatlarve altyapı iyileştirmeleri uygulamalarını “Sıfır iş kazası” hedefi çerçevesindegeliştiriyor.

Ar-Ge çalışmaları ile 30 milyon ABD dolarından fazla maliyet faydası sağlandı

İnovasyon başlığında 2021 yılı faaliyet döneminde 173 Ar-Ge çalışanıyla 116 adetAr-Ge ve inovasyon projesi ve 72 adet Robotik Süreç Otomasyon projesi yürüten Borusan, yaptığı patent başvurularıyla fikri sermayesini büyütmeye devametti.Elektrikli araçlardan yapay zekâ uygulamalarına, makine öğrenmesinden ileri verianalizine kadar her alanda küresel inovasyon trendlerini yakından takip ederek Grupşirketleri bünyesinde yeni projelerihayata geçiren Borusan, 2021 faaliyet döneminde gerçekleştirdikleri Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarısayesinde Grup genelinde 30 milyon ABD dolarından fazla maliyet faydasısağladı.

78 yıldır yaptığı istikrarlı yatırımlarla ve yarattığı istihdamla Türkiye’ye değer katıyor

Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar ise “Stratejimizi, performansımızı, sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ve gelecek hedeflerimizi sentezlediğimiz 2021 yılı Entegre Faaliyet Raporu’muz ile holdingler nezdinde Türkiye’de ilk entegre raporu yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz. 2021 yılını TL bazında yaklaşık %80 oranında bir büyüme ve güçlü bir bilanço ile kapatırken sürdürülebilirlik alanında da önemli çalışmalara imza atarak yaşanabilir bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz. Yıldan yıla yükselen finansal grafiğimizin yanında sürdürülebilirlik stratejimizin odak noktaları olan iklim, insan ve inovasyon özelindeki çalışmalarımızın başarılı sonuçlarını görmek bizi motive ediyor” dedi. “Elde ettiğimiz bu sonuçları devam ettirmek ve çıtamızı yükseltmek için 2024 yılına kadar 12 milyarTL yatırım yapmayı planlıyoruz” diyenKafadar, Borusan’ın 78 yıldır yaptığı istikrarlı yatırımlar ve yarattığı istihdamla ekonomik açıdan ülke kalkınmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Yorumlar (0)
banner92
banner116
banner155